Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

ANTH 568 Etnografi: Antrolojide Saha Çalışması ve Sahayı Yazmak 3 SU Kredi
Etnografi kavramı, antropolojinin hem temel araştırma metodunu hem de ana yazılı ürününü betimler. Bu derste klasik ve güncel etnografiler derinlemesine incelenecek, araştırma deneyimi ve etnografik metinler üzerine yürütülen kuramsal ve siyasi tartışmalar ele alınacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2018-2019 Etnografi: Antrolojide Saha Çalışması ve Sahayı Yazmak 3
Bahar 2015-2016 Etnografi 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :