DİNLE

Ders Kataloğu

PROJ 303 Yaz Stajı 0 SU Kredi
Bu kredisiz zorunlu bir ders olup öğrencilerin diploma alanlarında iş deneyimleri edinmeleri amacı taşımaktadır. Ders öğrencilere aşağıdaki olanakları sağlama amacını taşır: İş ve sosyal ortamların işleyişlerini anlamak, yerli ve yabancı firmaların uğraştığı konular ile ilgili bilgi edinmek, diğer toplum ve kültürleri kavrama kapasitesini arttırmak, araştırma olanakları sağlamak ve küresel hareketleri öğrenmek. Bu ders bahsedilen amaçları gerçekleştirmek için öğrencilere program yükümlülükleri çerçevesinde deneysel olanaklar sağlar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2017-2018 Yaz Stajı 0
Yaz 2016-2017 Yaz Stajı 0
Yaz 2015-2016 Yaz Stajı 0
Yaz 2014-2015 Yaz Stajı 0
Yaz 2013-2014 Yaz Stajı 0
Yaz 2012-2013 Yaz Stajı 0
Yaz 2011-2012 Yaz Stajı 0

Onkosul: (ENG 300 - Lisans - En Az D) (birlikte de alinabilir)
ve (PROJ 102 - Lisans - En AzD
veya PROJ 201 - Lisans - En AzD)
Yankosul: __
ECTS Kredi: 2 ECTS / 3 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
Dinle