DİNLE

Ders Kataloğu

MKTG 301 Pazarlamaya Giriş 3 SU Kredi
Pazarlamanın hedef pazarlar, çevresel faktörler ve yönetimsel yansımaları çerçevesinde firma, ekonomi ve toplum ile olan ilişkisi; pazarlamanın rolü, tüketici satın alma davranışı, kurumsal pazarlar; pazarlama araştırması, bölümleme ve hedefleme, hizmetler; pazarlama unsurlarına kısa bir bakış; ürün, fiyat, dağıtım kanalları ve iletişim.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Pazarlamaya Giriş 3
Güz 2018-2019 Pazarlamaya Giriş 3
Yaz 2017-2018 Pazarlamaya Giriş 3
Bahar 2017-2018 Pazarlamaya Giriş 3
Güz 2017-2018 Pazarlamaya Giriş 3
Yaz 2016-2017 Pazarlamaya Giriş 3
Bahar 2016-2017 Pazarlamaya Giriş 3
Güz 2016-2017 Pazarlamaya Giriş 3
Yaz 2015-2016 Pazarlamaya Giriş 3
Bahar 2015-2016 Pazarlamaya Giriş 3
Güz 2015-2016 Pazarlamaya Giriş 3
Yaz 2014-2015 Pazarlamaya Giriş 3
Bahar 2014-2015 Pazarlamaya Giriş 3
Güz 2014-2015 Pazarlamaya Giriş 3
Yaz 2013-2014 Pazarlamaya Giriş 3
Bahar 2013-2014 Pazarlamaya Giriş 3
Güz 2013-2014 Pazarlamaya Giriş 3
Bahar 2012-2013 Pazarlamaya Giriş 3
Güz 2012-2013 Pazarlamaya Giriş 3
Yaz 2011-2012 Pazarlamaya Giriş 3
Bahar 2011-2012 Pazarlamaya Giriş 3
Güz 2011-2012 Pazarlamaya Giriş 3
Yaz 2010-2011 Pazarlamaya Giriş 3
Bahar 2010-2011 Pazarlamaya Giriş 3
Güz 2010-2011 Pazarlamaya Giriş 3
Bahar 2009-2010 Pazarlamaya Giriş 3
Güz 2009-2010 Pazarlamaya Giriş 3
Bahar 2008-2009 Pazarlamaya Giriş 3
Güz 2008-2009 Pazarlamaya Giriş 3
Bahar 2007-2008 Pazarlamaya Giriş 3
Güz 2007-2008 Pazarlamaya Giriş 3
Bahar 2006-2007 Pazarlamaya Giriş 3
Güz 2006-2007 Pazarlamaya Giriş 3
Bahar 2005-2006 Pazarlamaya Giriş 3
Güz 2005-2006 Pazarlamaya Giriş 3
Bahar 2004-2005 Pazarlamaya Giriş 3
Güz 2004-2005 Pazarlamaya Giriş 3
Bahar 2003-2004 Pazarlamaya Giriş (MAN390) 3
Güz 2003-2004 Pazarlamaya Giriş (MAN390) 3
Bahar 2002-2003 Pazarlamaya Giriş (MAN390) 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MKTG 401 Pazarlama Araştırmaları 3 SU Kredi
Bu ders kapsamında pazarlama problemlerinin çözülmesi, karar ve strateji belirlenmesi için gereken bilginin tanımlanması, araştırma ve ölçüm tasarımı, araştırma sonuçlarının dahilinde kullanılan yöntemler ve sonuçların yorumlanması gibi konular incelenecektir. Dönem boyu incelenen kavramların gerçek hayata uygulanması takım projeleriyle yapılacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Pazarlama Araştırmaları 3
Bahar 2017-2018 Pazarlama Araştırmaları 3
Yaz 2016-2017 Pazarlama Araştırmaları 3
Bahar 2016-2017 Pazarlama Araştırmaları 3
Güz 2015-2016 Pazarlama Araştırmaları 3
Bahar 2014-2015 Pazarlama Araştırmaları 3
Bahar 2013-2014 Pazarlama Araştırmaları 3
Güz 2012-2013 Pazarlama Araştırmaları 3
Güz 2011-2012 Pazarlama Araştırmaları 3
Güz 2010-2011 Pazarlama Araştırmaları 3
Bahar 2008-2009 Pazarlama Araştırmaları 3
Bahar 2007-2008 Pazarlama Araştırmaları 3
Güz 2006-2007 Pazarlama Araştırmaları 3

Onkosul: MKTG 301 - Lisans - En Az D
ve MGMT 203 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MKTG 402 Tüketici Davranışları 3 SU Kredi
Bu ders tüketicilerin satınalma kararlarını nasıl ve niçin verdiklerini; buna bağlı temel kavramları (tutum, öğrenme, motivasyon, vb.) ve tüketicilerin duygusal, düşünsel ve davranışsal özellikleri arasındaki farkları inceler.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Tüketici Davranışları 3
Bahar 2017-2018 Tüketici Davranışları 3
Güz 2017-2018 Tüketici Davranışları 3
Bahar 2016-2017 Tüketici Davranışları 3
Bahar 2015-2016 Tüketici Davranışları 3
Güz 2015-2016 Tüketici Davranışları 3
Güz 2014-2015 Tüketici Davranışları 3
Bahar 2013-2014 Tüketici Davranışları 3
Güz 2013-2014 Tüketici Davranışları 3
Güz 2012-2013 Tüketici Davranışları 3
Bahar 2011-2012 Tüketici Davranışları 3
Güz 2011-2012 Tüketici Davranışları 3
Bahar 2010-2011 Tüketici Davranışları 3
Güz 2010-2011 Tüketici Davranışları 3
Güz 2009-2010 Tüketici Davranışları 3
Güz 2008-2009 Tüketici Davranışları 3
Güz 2007-2008 Tüketici Davranışları 3
Güz 2006-2007 Tüketici Davranışları 3

Onkosul: MKTG 301 - Lisans - En Az D
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MKTG 403 Uluslarası Pazarlama 3 SU Kredi
Bu ders pazarlama kavramının global pazarlara uygulanmasında karşılaşılan fırsatlar, eğilimler, teknikler ve stratejiler üzerinde durur. Farklı kültürlere sahip pazarlarda rekabet; çokuluslu şirketlerde pazarlama; güncel ekonomik koşulların global pazarlamaya etkileri gibi konular incelenir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Uluslarası Pazarlama 3
Bahar 2012-2013 Uluslarası Pazarlama 3
Bahar 2011-2012 Uluslarası Pazarlama 3
Bahar 2010-2011 Uluslarası Pazarlama 3
Bahar 2008-2009 Uluslarası Pazarlama 3
Bahar 2007-2008 Uluslarası Pazarlama 3
Güz 2007-2008 Uluslarası Pazarlama 3
Bahar 2006-2007 Uluslarası Pazarlama 3

Onkosul: MKTG 301 - Lisans - En Az D
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MKTG 404 Dijital Pazarlama 3 SU Kredi
Bu ders yeni dijital ekonominin gelişimi ile tüketicilerin ve şirketlerin bilgi iletişimi teknolojisini yaygın kullanmalarının geleneksel pazarları nasıl etkilediğini inceler. Internet iş modelleri, akımlar, stratejiler ve teknolojiler ders kapsamı içindedir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2016-2017 Dijital Pazarlama 3
Güz 2015-2016 Dijital Pazarlama 3
Güz 2013-2014 Dijital Pazarlama 3
Güz 2012-2013 Dijital Pazarlama 3
Güz 2011-2012 Dijital Pazarlama 3
Güz 2010-2011 Dijital Pazarlama 3
Güz 2009-2010 Dijital Pazarlama 3
Güz 2008-2009 Dijital Pazarlama 3
Bahar 2007-2008 Dijital Pazarlama 3

Onkosul: MKTG 301 - Lisans - En Az D
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MKTG 405 Pazarlama Stratejisi 3 SU Kredi
Bu dersin amacı öğrencileri pazarlama stratejisi oluşturma ve uygulamasında ihtiyaç duyulan beceri ve tecrübeler hakkında bilgilendirmektir. Pazar analizi yapma, hedef belirleme, pazarlama stratejisi geliştirme ve uygulamalarının tüm aşamaları bilgisayarlı simulasyon oyunu ile uygulama geçirilir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2018-2019 Pazarlama Stratejisi 3
Bahar 2017-2018 Pazarlama Stratejisi 3
Güz 2016-2017 Pazarlama Stratejisi 3
Güz 2015-2016 Pazarlama Stratejisi 3
Yaz 2014-2015 Pazarlama Stratejisi 3
Güz 2014-2015 Pazarlama Stratejisi 3
Yaz 2013-2014 Pazarlama Stratejisi 3
Güz 2013-2014 Pazarlama Stratejisi 3

Onkosul: MKTG 301 - Lisans - En Az D
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MKTG 406 Marka Yönetimi 3 SU Kredi
Bu ders, öğrencilere, markaları nasıl oluşturup yönetecekleri konusunda temel bir anlayış kazandırmak için hazırlanmıştır. Bu bağlamda, etkili marka stratejisi oluşturmak için gerekli ana konular kapsanacak, daha iyi marka yonetimi kararları verilmesine yardımcı olacak temel teoriler aktarılacaktır. Vaka çalışması ve sınıf tartışmaları yoluyla teoriyi pratiğe uygulama tecrübesi verilmesi üzerinde durulacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Marka Yönetimi 3
Bahar 2017-2018 Marka Yönetimi 3
Bahar 2014-2015 Marka Yönetimi 3
Bahar 2013-2014 Marka Yönetimi 3
Güz 2013-2014 Marka Yönetimi 3
Güz 2011-2012 Marka Yönetimi 3
Güz 2010-2011 Marka Yönetimi 3
Güz 2009-2010 Marka Yönetimi 3
Güz 2008-2009 Marka Yönetimi 3
Güz 2007-2008 Marka Yönetimi 3
Güz 2006-2007 Marka Yönetimi 3

Onkosul: MKTG 301 - Lisans - En Az D
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MKTG 407 Satış Yönetimi 3 SU Kredi
Satış Yönetimi dersinin amacı, organizasyonun toplam pazarlama çabasının çok önemli bir parçası olan satış gücünün etkinliğinin birleşenlerinin incelenmesidir. Öğrencilerin pazarlamanın erişimi ve potansiyel etkisinin büyüklüğünü daha iyi anlamalarına bu dersin katkısı olacaktır. Dersin hedefleri; satış prosesinin, satış ile pazarlama ilişkisinin, satış gücü yapısının, müşteri ilişkileri yönetiminin (CRM), satış gücünün etkinliğinin arttırılmasında teknolojinin kullanımının, satıcı adaylarının bulunması, seçilmesi, eğitilmesi, motivasyonu, ücretlendirilmesi ve elde tutulmasının öğrenilmesini içermektedir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2018-2019 Satış Yönetimi 3
Güz 2017-2018 Satış Yönetimi 3
Güz 2016-2017 Satış Yönetimi 3
Bahar 2015-2016 Satış Yönetimi 3
Bahar 2014-2015 Satış Yönetimi 3
Güz 2014-2015 Satış Yönetimi 3
Bahar 2013-2014 Satış Yönetimi 3
Güz 2013-2014 Satış Yönetimi 3
Bahar 2012-2013 Satış Yönetimi 3
Güz 2012-2013 Satış Yönetimi 3
Bahar 2011-2012 Satış Yönetimi 3
Güz 2011-2012 Satış Yönetimi 3
Bahar 2010-2011 Satış Yönetimi 3
Güz 2010-2011 Satış Yönetimi 3
Bahar 2009-2010 Satış Yönetimi 3

Onkosul: MKTG 301 - Lisans - En Az D
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MKTG 408 Halkla İlişkiler ve Kanaat Etkileyiciler ile Pazarlamaı 3 SU Kredi
Bu dersin amacı bugünün değişen pazarlama ve iletişim ortamına paralel olarak gelişmekte olan yepyeni ve stratejik bir halkla ilişkiler yaklaşımını öğretmektir. Hedef kitlenin fikir ve kararını etkileyen kişi ve gruplara odaklanarak geliştirilen bu stratejik pazarlama ve iletişim yaklaşımı büyük şirketler ve organizasyonlar tarafından son on yılda gittikçe artan bir yoğunlukta kullanılmaktadır. Bu derste bu yeni pazarlama ve iletişim yönteminin teorisi ve pratik uygulamaları güncel örneklerle, interaktif bir ortamda incelenecektir. Derste işlenecek ana konu başlıkları aşağıdaki gibidir: Halkla ilişkilerde temel kavramlar ve tanımlar, halkla ilişkilerin organizasyon içindeki rolü, temel ilkeler ve etik değerler,kurumsal iletişim, iletişim stratejisi, hedef kitleye odaklı iletişim planlaması, araştırma ve değerlendirme teknikleri, medya ilişkileri, kurum içi iletişim, kriz iletişimi ve yönetimi, tüketici lişkileri, hükümet ve kamu kurumlarıyla ilişkiler ve iletişim, hedef kitlenin fikir ve kararını etkileyenlerle iletişim ve pazarlama, sosyal sorumluluk projeleri, geleceğe yönelik halkla ilişkiler sorunları ve fırsatları.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2012-2013 Halkla İlişkiler ve Kanaat Etkileyiciler ile Pazarlamaı 3
Güz 2012-2013 Halkla İlişkiler ve Kanaat Etkileyiciler ile Pazarlamaı 3
Bahar 2011-2012 Halkla İlişkiler ve Kanaat Etkileyiciler ile Pazarlamaı 3
Güz 2011-2012 Halkla İlişkiler ve Kanaat Etkileyiciler ile Pazarlamaı 3
Bahar 2010-2011 Halkla İlişkiler ve Kanaat Etkileyiciler ile Pazarlamaı 3
Bahar 2009-2010 Halkla İlişkiler ve Kanaat Etkileyiciler ile Pazarlamaı 3

Onkosul: MKTG 301 - Lisans - En Az D
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MKTG 409 Pazarlamada Fiyatlandırma 3 SU Kredi
Fiyat belirleme en onemli pazarlama kararlarindan biridir. Hem arz ve uretim ile ilgili faktorler (ornegin maaliyet masraflari) hem de talep ve musteri ile ilgili faktorler (ornegin musterinin odeyecegi en yuksek fiyat, musteri gozunde deger) fiyatlandirma kararlarinda belirleyici rol oynar. Bu dersin ilk kismi hem arz hem de talep ile ilgili faktorlerin fiyatlandirma uzerindeki etkilerinin bir ozetini verir. Ekonomi ve finans bazli yaklasimlarinin tersine, bu dersin icerigi daha cok musteri davranislarina bagli faktorler ve takep ilgili kavramlarin anlatimi uzerine yogunlasir. Ders mufredati deger bazli fiyatlandirma, fiyat ozellestirmesi, fiyat paketlenmesi, fiyat sunum stratejileri ve satis promosyonu konularini icerir. Ogrenci degerlendirmesi derse katilim, proje sunumu, ve yazili sinav uzerinden belirlenir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2018-2019 Pazarlamada Fiyatlandırma 3
Güz 2017-2018 Pazarlamada Fiyatlandırma 3
Bahar 2016-2017 Pazarlamada Fiyatlandırma 3
Bahar 2015-2016 Pazarlamada Fiyatlandırma 3
Güz 2014-2015 Pazarlamada Fiyatlandırma 3

Onkosul: MKTG 301 - Lisans - En Az D
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MKTG 410 Sosyal Medya ve Arama Pazarlama Analitiği 3 SU Kredi
Bu ders arama pazarlaması, sosyal medya?da pazarlama, mobil reklamcılık, pazarlamada büyük veri ve kullanıcı tarafından oluşturulan içerik pazarlaması gibi konuları içerir. Excel ve bazı serbest yazılım araçlarıyla yapılan veri analizi bu dersin önemli bir kapsamıdır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2017-2018 Sosyal Medya ve Arama Pazarlama Analitiği 3
Yaz 2015-2016 Sosyal Medya ve Arama Pazarlama Analitiği 3
Yaz 2014-2015 Sosyal Medya ve Arama Pazarlama Analitiği 3

Onkosul: MKTG 301 - Lisans - En Az D
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MKTG 411 Bütünleşik Pazarlama İletişimi 3 SU Kredi
Bu ders öğrenciye entegre (bütünleşik) pazarlama iletişimi yönetiminin temel yönlerini sunar. Kapsanan konular arasında reklamcılık, satış promosyonu teknikleri, halkla ilişkiler, satın alma noktası iletişimi, etkileşimli pazarlama ve kişisel satış bulunmaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2017-2018 Bütünleşik Pazarlama İletişimi 3

Onkosul: MKTG 301 - Lisans - En Az D
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MKTG 450 Pazarlamaya İlişkin Seçme Konular I 3 SU Kredi
Bu dersin konuları ders açıldığında belirtilecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2015-2016 Pazarlamaya İlişkin Seçme Konular I 3
Yaz 2013-2014 Pazarlamaya İlişkin Seçme Konular I 3
Yaz 2012-2013 Pazarlamaya İlişkin Seçme Konular I 3
Yaz 2011-2012 Pazarlamaya İlişkin Seçme Konular I 3
Güz 2010-2011 Pazarlamaya İlişkin Seçme Konular I 3

Onkosul: MKTG 301 - Lisans - En Az D
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MKTG 451 Pazarlamaya İlişkin Seçme Konular II 3 SU Kredi
Bu dersin konuları ders açıldığında belirtilecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: MKTG 301 - Lisans - En Az D
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
Dinle