DİNLE

Ders Kataloğu

MGMT 201 Yönetime Giriş 3 SU Kredi
Bu dersin amaçları öğrencileri programın ileri aşamalarında alacakları derslere temel oluşturacak konularla tanıştırmak, yönetimin işlevsel alanlarını tanıtmak, öğrencilerin analitik, betimsel, istatistik, karar vermede olasılık modeller, bilgisayar, sunum ve ekip çalışması becerilerini geliştirmektir. Bu amaçla öğrenciler derste bir ekip projesi olarak iş planı geliştirme üzerinde çalışırlar, yönetimin temel kavramlarını tanıtan vaka çalışmaları yapılır, yönetimin farklı alanlarını ve kariyer seçeneklerini tanıtmak için misafir konuşmacılar çağırılır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Yönetime Giriş 3
Güz 2019-2020 Yönetime Giriş 3
Bahar 2018-2019 Yönetime Giriş 3
Güz 2018-2019 Yönetime Giriş 3
Bahar 2017-2018 Yönetime Giriş 3
Güz 2010-2011 Yönetime Giriş 3
Yaz 2009-2010 Yönetime Giriş 3
Bahar 2009-2010 Yönetime Giriş 3
Güz 2009-2010 Yönetime Giriş 3
Bahar 2008-2009 Yönetime Giriş 3
Güz 2008-2009 Yönetime Giriş 3
Bahar 2007-2008 Yönetime Giriş 3
Güz 2007-2008 Yönetime Giriş 3
Bahar 2006-2007 Yönetime Giriş 3
Güz 2006-2007 Yönetime Giriş 3
Bahar 2005-2006 Yönetime Giriş 3
Güz 2005-2006 Yönetime Giriş 3
Güz 2004-2005 Yönetime Giriş 3

Onkosul: __
Yankosul: MGMT 201R
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 201R Yönetime Giriş-Problem Çözümü 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Yönetime Giriş-Problem Çözümü 0
Güz 2019-2020 Yönetime Giriş-Problem Çözümü 0
Bahar 2018-2019 Yönetime Giriş-Problem Çözümü 0
Güz 2018-2019 Yönetime Giriş-Problem Çözümü 0
Bahar 2017-2018 Yönetime Giriş-Problem Çözümü 0
Güz 2010-2011 Yönetime Giriş-Problem Çözümü 0
Yaz 2009-2010 Yönetime Giriş-Problem Çözümü 0
Bahar 2009-2010 Yönetime Giriş-Problem Çözümü 0
Güz 2009-2010 Yönetime Giriş-Problem Çözümü 0
Bahar 2008-2009 Yönetime Giriş-Problem Çözümü 0
Güz 2008-2009 Yönetime Giriş-Problem Çözümü 0
Bahar 2007-2008 Yönetime Giriş-Problem Çözümü 0
Güz 2007-2008 Yönetime Giriş-Problem Çözümü 0
Bahar 2006-2007 Yönetime Giriş-Problem Çözümü 0
Güz 2006-2007 Yönetime Giriş-Problem Çözümü 0
Bahar 2005-2006 Yönetime Giriş-Problem Çözümü 0
Güz 2005-2006 Yönetime Giriş-Problem Çözümü 0
Güz 2004-2005 Yönetime Giriş-Problem Çözümü 0

Onkosul: __
Yankosul: MGMT 201
ECTS Kredi: NONE ECTS (NONE ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 203 İşletmede Veri Analizi ve Araştırmaya Giriş 3 SU Kredi
Bu ders, yöneticiler için önemli olan araştırma tasarımı, veri toplama ve veri analizi konularına yönelik pratik yaklaşımları öğretir. Bilimsel yöntem, hipotez tanımlama, verilerin kaynakları ve geçerliliği, örneklemler, verilerin dağılımı ve veriler arasındaki ilişkiler, temel çıkarımsal istatistik, doğrusal regresyon, araştırmada etik gibi konuları işler. Uygulamalı ve beceri geliştirmeye yönelik olan ders MS Excel ve istatistiksel analiz için uygun eklentilerini kullanır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 İşletmede Veri Analizi ve Araştırmaya Giriş 3
Güz 2019-2020 İşletmede Veri Analizi ve Araştırmaya Giriş 3
İşletmede Veri Analizi ve Araştırmaya Giriş 3
Bahar 2018-2019 İşletmede Veri Analizi ve Araştırmaya Giriş 3
Güz 2018-2019 İşletmede Veri Analizi ve Araştırmaya Giriş 3
Yaz 2017-2018 İşletmede Veri Analizi ve Araştırmaya Giriş 3
Bahar 2017-2018 İşletmede Veri Analizi ve Araştırmaya Giriş 3
Güz 2017-2018 İşletmede Veri Analizi ve Araştırmaya Giriş 3
Bahar 2016-2017 İşletmede Veri Analizi ve Araştırmaya Giriş 3
Güz 2016-2017 İşletmede Veri Analizi ve Araştırmaya Giriş 3
Bahar 2015-2016 İşletmede Veri Analizi ve Araştırmaya Giriş 3
Güz 2015-2016 İşletmede Veri Analizi ve Araştırmaya Giriş 3
Bahar 2014-2015 İşletmede Veri Analizi ve Araştırmaya Giriş 3
Güz 2014-2015 İşletmede Veri Analizi ve Araştırmaya Giriş 3
Bahar 2013-2014 İşletmede Veri Analizi ve Araştırmaya Giriş 3
Güz 2013-2014 İşletmede Veri Analizi ve Araştırmaya Giriş 3
Bahar 2012-2013 İşletmede Veri Analizi ve Araştırmaya Giriş 3
Güz 2012-2013 İşletmede Veri Analizi ve Araştırmaya Giriş 3
Bahar 2011-2012 İş Dünyasında Veri Analizi ve Araştırmaya Giriş 3
Güz 2011-2012 İş Dünyasında Veri Analizi ve Araştırmaya Giriş 3
Bahar 2010-2011 İş Dünyasında Veri Analizi ve Araştırmaya Giriş 3

Onkosul: MGMT 201 - Lisans - En Az D
Yankosul: MGMT 203R
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 203R İş Dünyasında Veri Analizi ve Araştırmaya Giriş- Problem Çözümü 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 İş Dünyasında Veri Analizi ve Araştırmaya Giriş- Problem Çözümü 0
Güz 2019-2020 İş Dünyasında Veri Analizi ve Araştırmaya Giriş- Problem Çözümü 0
İş Dünyasında Veri Analizi ve Araştırmaya Giriş- Problem Çözümü 0
Bahar 2018-2019 İş Dünyasında Veri Analizi ve Araştırmaya Giriş- Problem Çözümü 0
Güz 2018-2019 İş Dünyasında Veri Analizi ve Araştırmaya Giriş- Problem Çözümü 0
Yaz 2017-2018 İş Dünyasında Veri Analizi ve Araştırmaya Giriş- Problem Çözümü 0
Bahar 2017-2018 İş Dünyasında Veri Analizi ve Araştırmaya Giriş- Problem Çözümü 0
Güz 2017-2018 İş Dünyasında Veri Analizi ve Araştırmaya Giriş- Problem Çözümü 0
Bahar 2016-2017 İş Dünyasında Veri Analizi ve Araştırmaya Giriş- Problem Çözümü 0
Güz 2016-2017 İş Dünyasında Veri Analizi ve Araştırmaya Giriş- Problem Çözümü 0
Bahar 2015-2016 İş Dünyasında Veri Analizi ve Araştırmaya Giriş- Problem Çözümü 0
Güz 2015-2016 İş Dünyasında Veri Analizi ve Araştırmaya Giriş- Problem Çözümü 0
Bahar 2014-2015 İş Dünyasında Veri Analizi ve Araştırmaya Giriş- Problem Çözümü 0
Güz 2014-2015 İş Dünyasında Veri Analizi ve Araştırmaya Giriş- Problem Çözümü 0
Bahar 2013-2014 İş Dünyasında Veri Analizi ve Araştırmaya Giriş- Problem Çözümü 0
Güz 2013-2014 İş Dünyasında Veri Analizi ve Araştırmaya Giriş- Problem Çözümü 0
Bahar 2012-2013 İş Dünyasında Veri Analizi ve Araştırmaya Giriş- Problem Çözümü 0
Güz 2012-2013 İş Dünyasında Veri Analizi ve Araştırmaya Giriş- Problem Çözümü 0
Bahar 2011-2012 İş Dünyasında Veri Analizi ve Araştırmaya Giriş- Problem Çözümü 0
Güz 2011-2012 İş Dünyasında Veri Analizi ve Araştırmaya Giriş- Problem Çözümü 0
Bahar 2010-2011 İş Dünyasında Veri Analizi ve Araştırmaya Giriş- Problem Çözümü 0

Onkosul: __
Yankosul: MGMT 203
ECTS Kredi: NONE ECTS (NONE ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 307 MIT Sloan Yönetim Seminerleri I 1 SU Kredi
MGMT307-MIT Sloan Yönetim Seminerleri I Öğrenciler, Sabancı Üniversitesi'nde MIT Sloan profesörleri tarafından verilen bir dizi seminere katılmak ve verilen ödevleri tamamlamak zorundadırlar.Bu seminerler ve seminerler öncesi destekleyici dersler Yönetim Bilimleri Fakültesi tarafından organize edilmektedir. Her dönem, MIT Sloan'dan gelen iki ya da üç profesör kendi araştırma alanları ile ilgili bir konu anlatırlar. Aşağıdaki bu seminerin kapsamındaki konular yer almaktadır: Global Piyasalar, Ulusal Politikalar ve Firmaların Rekabet Avantajları; Güç ve Müzakere; Müzakere ve Çatışma Yönetimi, Finansal Tabloları Kullanarak İş Analizi Yapmak, Bilişim Teknolojileri, Bilgi Ekonomisi: Strateji, Yapı ve Fiyatlandırma; Havayolu Endüstrisi; Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM), Müşteriyi Dinleme; Stratejik Pazar Ölçümü; İnovasyon ve Girişimcilik: Nasıl Yapılacak.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2012-2013 MIT Sloan Yönetim Seminerleri I 1

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 1 ECTS (2 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 308 MIT Sloan Yönetim Seminerleri II 1 SU Kredi
308 MIT Sloan Yönetim Seminerleri II Öğrenciler, Sabancı Üniversitesi'nde MIT Sloan profesörleri tarafından verilen bir dizi seminere katılmak ve verilen ödevleri tamamlamak zorundadırlar.Bu seminerler ve seminerler öncesi destekleyici dersler Yönetim Bilimleri Fakültesi tarafından organize edilmektedir. Her dönem, MIT Sloan?dan gelen iki ya da üç profesör kendi araştırma alanları ile ilgili bir konu anlatırlar. Aşağıdaki bu seminerin kapsamındaki konular yer almaktadır: Global Piyasalar, Ulusal Politikalar ve Firmaların Rekabet Avantajları; Güç ve Müzakere; Müzakere ve Çatışma Yönetimi, Finansal Tabloları Kullanarak İş Analizi Yapmak, Bilişim Teknolojileri, Bilgi Ekonomisi: Strateji, Yapı ve Fiyatlandırma; Havayolu Endüstrisi; Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM), Müşteriyi Dinleme; Stratejik Pazar Ölçümü; İnovasyon ve Girişimcilik: Nasıl Yapılacak.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2012-2013 MIT Sloan Yönetim Seminerleri II 1
Bahar 2011-2012 MIT Sloan Yönetim Seminerleri II 1

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 1 ECTS (2 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 401 Strateji 3 SU Kredi
Bu ders yönetim bilimleri lisans programının sonunda, program boyunca öğrenilen konuların bir firmanın stratejisinin belirlenmesi ve hayata geçirilmesi çerçevesinde, bütünsel olarak ele alındığı bir ders olarak tasarlanmıştır. Rekabet stratejileri; stratejik bakış açısı ile sektörlerin, rakiplerin ve firmaların analiz teknikleri; strateji oluşturma ve uygulama; ve yeni iş geliştirmede strateji konulari işlenecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Strateji 3
Güz 2019-2020 Strateji 3
Strateji 3
Bahar 2018-2019 Strateji 3
Bahar 2017-2018 Strateji 3
Bahar 2016-2017 Strateji 3
Bahar 2015-2016 Strateji 3
Güz 2015-2016 Strateji 3
Bahar 2014-2015 Strateji 3
Güz 2013-2014 Strateji 3
Bahar 2012-2013 Strateji 3
Güz 2012-2013 Strateji 3
Bahar 2011-2012 Strateji 3
Güz 2011-2012 Strateji 3
Bahar 2010-2011 Strateji 3
Güz 2010-2011 Strateji 3
Güz 2009-2010 Strateji 3
Güz 2008-2009 Strateji 3
Bahar 2007-2008 Strateji 3
Güz 2007-2008 Strateji 3
Bahar 2006-2007 Strateji 3

Onkosul: ACC 201 - Lisans - En Az D
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 402 Girişimcilik 3 SU Kredi
Bu dersin konusu bir şirket başlatmanın ve başarılı bir şekilde işletmenin koşullarını incelemektir. Dersin amaçları şunlardır: (1) Girişimciliğin farklı yönleri ve boyutları konusunda bir farkındalık yaratmak ve mevcut girişimcilik sorunlarını tartışmak, (2) Girişimciliğin oluşmasına ve gelişmesine yolaçan altyapı koşullarını incelemek, (3) Girişimcilerin bir iş fırsatınının oluşmasındaki rolünü anlamak, (4) Bir iş fikrinin başarılı bir iş fırsatına dönüşmesi için gerekli işleri ve karar süreçlerini incelemek, (5) İş planlarının nasıl hazırlandığını öğrenmek, (6) Yeni veya mevcut firmalarda uygulamaya konan iş planlarında karşılaşılan problemleri tartışmak. Kısacası, bu ders disiplinlerarası bir perspektif ile girişimciliğe, yenilikçiliğe ve organizasyonel değişikliğe özgü olanakları, farklı perspektifleri ve problemleri inceleyecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Girişimcilik 3
Güz 2019-2020 Girişimcilik 3
Bahar 2018-2019 Girişimcilik 3
Güz 2018-2019 Girişimcilik 3
Yaz 2017-2018 Girişimcilik 3
Bahar 2017-2018 Girişimcilik 3
Güz 2017-2018 Girişimcilik 3
Bahar 2016-2017 Girişimcilik 3
Güz 2016-2017 Girişimcilik 3
Bahar 2015-2016 Girişimcilik 3
Güz 2015-2016 Girişimcilik 3
Bahar 2014-2015 Girişimcilik 3
Güz 2014-2015 Girişimcilik 3
Bahar 2013-2014 Girişimcilik 3
Güz 2013-2014 Girişimcilik 3
Bahar 2012-2013 Girişimcilik 3
Güz 2012-2013 Girişimcilik 3
Bahar 2011-2012 Girişimcilik 3
Güz 2011-2012 Girişimcilik 3
Bahar 2010-2011 Girişimcilik 3
Bahar 2009-2010 Girişimcilik 3
Bahar 2008-2009 Girişimcilik 3
Bahar 2007-2008 Girişimcilik 3
Bahar 2006-2007 Girişimcilik 3
Bahar 2005-2006 Girişimcilik 3
Bahar 2004-2005 Girişimcilik 3
Bahar 2003-2004 Girişimcilik (MAN410) 3
Güz 2002-2003 Girişimcilik (MAN410) 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 403 Uluslarası İşletme Yönetimi 3 SU Kredi
Uluslararası işletme bugün dünyadaki en heyecan verici olgulardan biridir. Uluslararası işletme alanı kültür, politika, ekonomi, finans, teknoloji; aslinda değişik ülkelerden olan firmalar arasındaki işleri etkileyen tüm aktiviteleri kapsar. Bu faktörler, gittikçe, lokal işletmeleri de etkilemektedir. Bu ders geniş bir alan olan uluslararası işletmenin entegre bir açıklamasını vermektedir. İlk olarak global ortam incelenecektir, sonra bu faktörlerin yöneticiler, küçük ve büyük işletmeler ve tüketicilerle olan etkileşimi gözden geçirilecektir. Bu dersin odağı uluslararası işletme olmakla birlikte, birçok konu lokal firmalarla da ilintilidir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Uluslarası İşletme Yönetimi 3
Güz 2019-2020 Uluslarası İşletme Yönetimi 3
Bahar 2018-2019 Uluslarası İşletme Yönetimi 3
Güz 2018-2019 Uluslarası İşletme Yönetimi 3
Bahar 2017-2018 Uluslarası İşletme Yönetimi 3
Güz 2017-2018 Uluslarası İşletme Yönetimi 3
Bahar 2016-2017 Uluslarası İşletme Yönetimi 3
Güz 2016-2017 Uluslarası İşletme Yönetimi 3
Bahar 2015-2016 Uluslarası İşletme Yönetimi 3
Güz 2015-2016 Uluslarası İşletme Yönetimi 3
Bahar 2014-2015 Uluslarası İşletme Yönetimi 3
Güz 2014-2015 Uluslarası İşletme Yönetimi 3
Bahar 2013-2014 Uluslarası İşletme Yönetimi 3
Güz 2013-2014 Uluslarası İşletme Yönetimi 3
Bahar 2012-2013 Uluslarası İşletme Yönetimi 3
Güz 2012-2013 Uluslarası İşletme Yönetimi 3
Bahar 2011-2012 Uluslarası İşletme Yönetimi 3
Güz 2011-2012 Uluslarası İşletme Yönetimi 3
Bahar 2010-2011 Uluslarası İşletme Yönetimi 3
Güz 2010-2011 Uluslarası İşletme Yönetimi 3
Bahar 2009-2010 Uluslarası İşletme Yönetimi 3
Bahar 2008-2009 Uluslarası İşletme Yönetimi 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 404 Teknoloji Yönetimi 3 SU Kredi
Dersin amacı teknoloji geliştirme ve kullanımı ile ilgili ana kavramların, modellerin ve metotların tanıtılmasıdır. Teknoloji yönetimi ve teknolojik yenilikler ile ilgili konuların çok yönlülüğü, kompleksliği ve zorluğu detaylı olarak tartışılacaktır. Ders bir işletmede veya organizasyonda mevcut olan teknolojiler, operasyonlar ve stratejiler arasındaki entegrasyonunun önemini vurgulayacak ve bunun nasıl yapılacağını anlatacaktır. Kısacası, bu ders ile teknoloji ile ilgili bir yöneticinin karşılaşabileceği her tür yönetim konularının daha iyi anlaşılması hedeflenmektedir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2019-2020 Teknoloji Yönetimi 3
Bahar 2018-2019 Teknoloji Yönetimi 3
Güz 2016-2017 Teknoloji Yönetimi 3
Güz 2015-2016 Teknoloji Yönetimi 3
Güz 2013-2014 Teknoloji Yönetimi 3
Güz 2012-2013 Teknoloji Yönetimi 3
Güz 2011-2012 Teknoloji Yönetimi 3
Güz 2010-2011 Teknoloji Yönetimi 3
Güz 2009-2010 Teknoloji Yönetimi 3
Güz 2008-2009 Teknoloji Yönetimi 3
Güz 2007-2008 Teknoloji Yönetimi 3
Güz 2006-2007 Teknoloji Yönetimi 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 405 Türkiye'de Yönetim Ortamı 3 SU Kredi
Bu ders, disiplinlerarası bir yaklaşımla, Türkiye'nin toplumsal oluşumunda örgütsel ve yönetim yapılarının ve uygulamalarının tarihsel gelişimini ve değişimini ele almaktadır. Ders kapsamında Türkiye'de toplumsal sınıflar ve gruplar arasındaki iktisadi ve siyasi ilişkiler tarihsel gelişimi içerisinde mikro ve makro düzeylerde incelenmekte ve özellikle de devletin ve siyasal iktidarların ekonomik ve sosyal politikaların oluşumundaki rolü üzerinde durulmaktadır. Bu çerçevede sermayedarların işadamları örgütlerine, işçilerin sendikalara ve vasıflı çalışanların meslek örgütlerine yansıyan kollektif bilinç ve eylem tarzlarıyla bunlar arasındaki ilişkiler tartışılmaktadır.Tüm bunların Türkiye'deki yönetim pratiği ve yöneticinin toplumsal konumu üzerindeki etkilerinin tartışılmasıyla ders sona ermektedir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2019-2020 Türkiye'de Yönetim Ortamı 3
Güz 2018-2019 Türkiye'de Yönetim Ortamı 3
Bahar 2017-2018 Türkiye'de Yönetim Ortamı 3
Güz 2017-2018 Türkiye'de Yönetim Ortamı 3
Güz 2016-2017 Türkiye'de Yönetim Ortamı 3
Bahar 2015-2016 Türkiye'de Yönetim Ortamı 3
Bahar 2014-2015 Türkiye'de Yönetim Ortamı 3
Bahar 2013-2014 Türkiye'de Yönetim Ortamı 3
Bahar 2009-2010 Türkiye'de Yönetim Ortamı 3
Güz 2007-2008 Türkiye'de Yönetim Ortamı 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 406 Küreselleşme 3 SU Kredi
Bu başlık altında küreselleşmenin iş ve yönetim dünyasıyla ilişkisi incelenmektedir.Konular arasında uluslararası bakış açısına sahip işletmeler ve bunların insan kaynakları ve ürün yönetimi konularına entegre ettikleri küresel stratejiler bulunmaktadır. Dünyada değişen tüketici davranışlarının küresel ve yerel karşıtlığını; küreselleşen bilgi teknolojisini; küresel finans, para ve sermaye piyasalarını; küreselleşmenin makroekonomik denge üzerindeki politik ve ekonomik sonuçlarını; küresel ticaret ve yatırım ortamında ekonomik büyüme ve gelişmeyi; AB, GATT ve NAFTA gibi politik ve ekonomik antlaşma ve toplulukları; küreselleşme ve modernleşme ilişkisi bağlamında küreselleşme karşıtı düşünceleri inceler.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Küreselleşme 3
Güz 2019-2020 Küreselleşme 3
Bahar 2018-2019 Küreselleşme 3
Güz 2018-2019 Küreselleşme 3
Bahar 2017-2018 Küreselleşme 3
Bahar 2016-2017 Küreselleşme 3
Bahar 2015-2016 Küreselleşme 3
Bahar 2014-2015 Küreselleşme 3
Bahar 2013-2014 Küreselleşme 3
Bahar 2012-2013 Küreselleşme 3
Bahar 2011-2012 Küreselleşme 3
Bahar 2010-2011 Küreselleşme 3
Bahar 2008-2009 Küreselleşme 3
Bahar 2007-2008 Küreselleşme 3
Bahar 2006-2007 Küreselleşme 3
Bahar 2005-2006 Küreselleşme 3
Bahar 2003-2004 Küreselleşme (MAN412) 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 407 İş Hukuku 3 SU Kredi
Bu ders Türkiye'de ve dünyada iş hayatını etkileyen kanunlara genel bir bakış sağlar. Genel anlamda hukuk kavramı ve çeşitli hukuk sistemleri arasındaki farklılıklar incelenir. Global iş hayatının yapısını ve işleyişini etkileyen hukuk kavramları açıklanır ve Türk Ticaret Kanunu'ndaki ilgili hükümler vurgulanır. Gerçek hayattan örnekler kullanarak pratik ve uygulamaya yönelik bilgiler ön plana çıkarılır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2019-2020 İş Hukuku 3
Güz 2018-2019 İş Hukuku 3
Güz 2017-2018 İş Hukuku 3
Güz 2016-2017 İş Hukuku 3
Güz 2015-2016 İş Hukuku 3
Bahar 2010-2011 İş Hukuku 3
Güz 2010-2011 İş Hukuku 3
Bahar 2009-2010 İş Hukuku 3
Güz 2009-2010 İş Hukuku 3
Bahar 2008-2009 İş Hukuku 3
Güz 2008-2009 İş Hukuku 3
Bahar 2007-2008 İş Hukuku 3
Güz 2007-2008 İş Hukuku 3
Bahar 2006-2007 İş Hukuku 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 408 İş Dünyasında Etik ve Sürdürülebilirlik 3 SU Kredi
Bu ders, şirketlerin ekonomik, sosyal ve fiziksel çevreleri üzerindeki etkilerini ve iş yönetiminde etiğin rolünü incelemektedir. Ders değişik yönetsel etik perspektiflerin farkında olunmasını ve bu farklılıkların iş-toplum ilişkileri için ne anlama geldiğinin anlaşılmasını amaçlamaktadır. Bu derste kurumsal yönetim, sürdürülebilir kalkınma, çevresel ve sosyal etki analizi, paydaş angajmanı, işte etiğin yönetimi ve sürdürülebilir yatırımlar gibi uygulamaya dönük konular kapsanmaktadır. Türkiye?de sürdürülebilirlikle ve etik ile ilgili belli başlı sorunlar ayrıca ele alınmaktadır

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 409 3. Sektör Kurumlarının Yönetimi 3 SU Kredi
Bu ders teori ve pratiği birleştirerek 3. sektör kurumlarının yönetimi konusunda öğrencileri bilgilendirir. 3. sektör dediğimiz alan hayırseverlik ya da halkın ihtiyacı olan alanlarda karşılıklı destek alınan, ve lobi yapan, kurum (kar gütmeyen) kuruluşlardır. Bu kuruluşlar 3. sektörde en fazla işveren kuruluşlardır. Dersteki yoğunlaşacağımız alanlar eğiti, sanat, sağlık, sosyal servis ve cevre kuruluşlarıdır. Bu ders bir donem boyunca aktif olarak öğrencinin ilgi duyduğu bir kuruluşta gönüllü olmasını gerektirir ve gönüllülüğü içselleştirmesini sağlar. Bu deneyim, öğrenciye kurumun içinden ve en aşağıdan en yukarıya bir 3. sektör kuruluşunun nasıl yönetildiğini anlatır. Donem boyunca 3. sektörden değişik görevler alan liderler derse konuşmacı olarak davet edilirler ve karşılıklı ilgi alanlarını alanlarını tartışıp deneyimlerini paylaşırlar. Kelimeler: Kar gütmeyen sektör, kar gütmeyen kuruluş yönetimi, sosyal girişimci, hayırseverlik, sürdürülebilir kalkınma, gönüllü kuruluşlar

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2009-2010 3. Sektör Kurumlarının Yönetimi 3
Güz 2009-2010 3. Sektör Kurumlarının Yönetimi 3
Güz 2008-2009 3. Sektör Kurumlarının Yönetimi 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 412 Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik 3 SU Kredi
Sosyal girişimcilik yerel, bölgesel, ulusal ve uluslar arası sosyal değer yaratılması ve geniş kitlelere ulaştırılması konusunda yenilikçi yaklaşımı ifade eder. Sosyal girişimciler girişimciliği kullanarak kritik sosyal ihtiyaçların (örneğin açlık, fakirlik, küresel ısınma) inovatif yollarla çözerek çevresindeki insanların hayatlarını iyileştirmeye çalışır: onlar değişimin ajanlarıdır. Bu dersin amacı öğrencilerin sosyal girişimciliği, fırsatları ve zorluklarını anlayacak bilgi birikimi sağlamaktır. Sosyal yenlikler dersin temelini oluşturmaktadır. Bu dersin hedef kitlesi uzun dönemde kişisel ekonomik kazancın ötesinde toplumdaki çok sayıda paydaşa yönelik sosyal değerler yaratmak isteyen değişim öncüleridir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik 3
Güz 2018-2019 Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik 3
Bahar 2016-2017 Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik 3
Bahar 2015-2016 Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik 3
Bahar 2014-2015 Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik 3
Bahar 2013-2014 Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik 3
Bahar 2012-2013 Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik 3
Bahar 2011-2012 Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 413 Stratejik Inovasyon 3 SU Kredi
Bu dersin amacı öğrencilerin inovasyon dinamiklerini anlayamasını sağlayacak birikimi oluşturmak ve inovasyonun zorluklarının başarıya yönetilmesini sağlayacak stratejileri aktarmaktır. Bu ders inovasyonun sıklıkla ortaya çıktığı sektörlerin ortak özelliklerini öğretir, bu sektörlerdeki stratejilerin diğer ortamlardan ne yönlerden farklı oldugunu araştırır, şirket içi ve dışında inovasyon yönetimi sürecini inceler. Bu ders ürün, hizmet veya teknolojide inovasyonun önemli olduğu durumlarla karşılasabilecek, girişimci, yönetici veya danışman olarak çalışmayı hedefleyen, ya da stratejik inovasyon konusunda temel bilgiler edinmek isteyen öğrenciler için uygundur.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2015-2016 Stratejik Inovasyon 3
Bahar 2013-2014 Stratejik Inovasyon 3
Bahar 2011-2012 Stratejik Inovasyon 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 414 Müzakere Becerileri 3 SU Kredi
Bu ders iş dünyasında ve diğer alanlarda gerekli olan etkin müzakere ve pazarlık becerileri, uyuşmazlık yönetimi, ve güç ve etkili olma yetkinliklerini geliştirme üzerine odaklanacaktır. Bu bağlamda derste, hem müzakere ve pazarlıklarda, uyuşmazlık durumlarında ve örgütlerde etkin olma konularında var olan kuramsal yaklaşımlar ele alınırken, hem de bu bilgilerin gerekli pratik becerilere dönüşmesi için gerekli teknikler uygulamalı olarak vurgulanacaktır. Ders yöntemi, okumalar, interaktif ders anlatımı ve sınıf içinde yapılacak birçok bireysel ve takım halinde müzakere uygulamalarını kapsamaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2018-2019 Müzakere Becerileri 3
Güz 2012-2013 Müzakere Becerileri 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 415 Girişimcilik ve Teknolojik Ticaretleştirme 3 SU Kredi
Teknolojilerin ve yeni fikirlerin teknik özelliklerini anlamak kadar ticari potansiyeli görüp onu ölçebilmek gerekir. Bu dersin amacı çok farklı açılardan fikirlerin ve teknolojilerin ticarileştirilmesini kavramaya yarayacak bilgi ve yeteneklerin öğrencilere aktarılmasıdır. Ders sırasında oldukça başarılı olmuş Google ve Genentech gibi firmaların başarılarına yol açan sebepler incelenecektir. Ayrıca teknolojik ticarileştirme sürecinin ayrılmaz parçaları olan fikri mülkiyet, sermayesi, teknolojik girişimcilik ve teknoloji transferi gibi farklı konulara değinilecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Girişimcilik ve Teknolojik Ticaretleştirme 3
Bahar 2018-2019 Girişimcilik ve Teknolojik Ticaretleştirme 3
Bahar 2017-2018 Girişimcilik ve Teknolojik Ticaretleştirme 3
Bahar 2016-2017 Girişimcilik ve Teknolojik Ticaretleştirme 3
Bahar 2015-2016 Girişimcilik ve Teknolojik Ticaretleştirme 3
Güz 2014-2015 Girişimcilik ve Teknolojik Ticaretleştirme 3
Güz 2013-2014 Girişimcilik ve Teknolojik Ticaretleştirme 3
Güz 2012-2013 Girişimci Teknolojik Ticarileştirme 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 417 Strateji Uygulama 3 SU Kredi
Bu derste örgütlerde stratejinin hayata geçirilmesi üzerine odaklanılacak ve de sürdürülebilir rekabet avantajı yaratmak için etkili olan stratejik süreçler tanıtılacaktır. İşlenen konular belirsizlik altında strateji oluşturma, senaryo planlama yolu ile strateji geliştirme, stratejik karar alma mekanizmaları, örgüt tasarımı, stratejide ilişki ağlarının rolü, stratejik değişim yönetimi ve gelişmekte olan pazarlarda strateji uygulamalarıdır. Derste ağırlıklı olarak vaka metodu, destek olarak da simulasyonlar, alıştırmalar, projeler ve sunumlar kullanılacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Strateji Uygulama 3
Bahar 2015-2016 Strateji Uygulama 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 418 Aile İşletmeleri Yönetiminin Temelleri 3 SU Kredi
Ekonomideki işletmelerin çoğunluğu aile şirketleridir. İşin aile tarafından sahiplenilmiş olmasının avantaj ve dezavantajları vardır. Bu derste, aile işinin ne olduğu ve aile işletmelerine özel zorluklar tartışılacaktır. Bu dersin amacı aile işi yönetim ikliminin alt başlıklarını incelemektir. Bu ders öğrencilerin işin ve ailenin dinamiklerini ve bu ikisinin birbirini etkilemesini anlamalarına yardımcı olacaktır. Derste tartışmaya destek olmak için aile işletmelerinden konuklar olacaktır. Aile işletmelerine inceleme gezileri düzenlenecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2019-2020 Aile İşletmeleri Yönetiminin Temelleri 3
Güz 2018-2019 Aile İşletmeleri Yönetiminin Temelleri 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 419 Aile İşletmelerinde Yönetimin Devir edilmesi ve Süreklilik 3 SU Kredi
Ekonomideki şirketlerin büyük çoğunluğu aile işletmelerinden oluşur. Ancak bu işletmelerin 13% veya daha azının üçüncü jenerasyona kadar sürdürülebildiği izlenilmektedir. Buna yol açan problemler genellikle yönetim devir edilmesi ve yeni jenerasyon ile sürdürülebiliğin teminin uygulanmasından kaynaklanır. Yeni jenerasyon yönetimin başarılı bir başlangıç yapması işin sürdürülebilirliği açısından çok kritiktir. Bu dersin amacı, yönetimin devir edilmesi ve işin sürdürülmesinin Aile işletmesi ortamında detayları ile incelenmesidir.Aynı zamanda yeni jenerasyon yönetim işi devir aldıktan sonra, girişimci ruhu yeniden ateşlemekte sıkıntı çekebilmektedir. Bu çerçevede girişimcilik ile ilgili konularda incelenecektir. TAIDER?in desteği ile sınıftaki tartışmayı desteklemek amacı ile Aile işletmelerinden konuk konuşmacılarda derse katılacaklardır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Aile İşletmelerinde Yönetimin Devir edilmesi ve Süreklilik 3

Onkosul: MGMT 418 - Lisans - En Az D
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 420 Yeni Girişim ve İş planı Geliştirme 3 SU Kredi
Bu ders kapsamlı olarak yeni bir firma yada yeni bir ürün geliştirirken başarılı bir iş planının nasıl geliştirilmesi gerektiğini içermektedir..Başarılı bir iş planı için Girişimcilik,finans,muhasebe, operasyon yönetimi,insan kaynakları,pazarlama ve strateji konu başlıkları bir bütün olarak entegre edilecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Yeni Girişim ve İş planı Geliştirme 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 450 Yönetime İlişkin Seçme Konular I 3 SU Kredi
Bu dersin konuları ders açıldığında belirtilecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2019-2020 Yönetime İlişkin Seçme Konular I 3
Güz 2018-2019 Yönetime İlişkin Seçme Konular I 3
Yaz 2012-2013 Yönetime İlişkin Seçme Konular I 3
Yaz 2011-2012 Yönetime İlişkin Seçme Konular I 3
Yaz 2010-2011 Yönetime İlişkin Seçme Konular I 3
Bahar 2009-2010 Yönetime İlişkin Seçme Konular I 3
Güz 2005-2006 Yönetime İlişkin Seçme Konular I 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 451 Yönetime İlişkin Seçme Konular II 3 SU Kredi
Bu dersin konuları ders açıldığında belirtilecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yönetime İlişkin Seçme Konular II 3
Yaz 2017-2018 Yönetime İlişkin Seçme Konular II 3
Yaz 2016-2017 Yönetime İlişkin Seçme Konular II 3
Yaz 2015-2016 Yönetime İlişkin Seçme Konular II 3
Yaz 2013-2014 Yönetime İlişkin Seçme Konular II 3
Yaz 2012-2013 Yönetime İlişkin Seçme Konular II 3
Bahar 2005-2006 Yönetime İlişkin Seçme Konular II 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 491 Kariyer ve Profesyonel Gelişim Dersi 1 SU Kredi
Kariyer Dersinde öğrencilerimiz iş dünyasının kariyerleri boyunca kendilerinden ne beklediğini öğreneceklerdir. Bu amaçla ders, öğretim üyeleri, Sabancı Holding yöneticileri ve ?Headhunter? konuklar ile ortak verilecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Kariyer ve Profesyonel Gelişim Dersi 1
Bahar 2018-2019 Kariyer ve Profesyonel Gelişim Dersi 1
Bahar 2017-2018 Kariyer ve Profesyonel Gelişim Dersi 1
Güz 2016-2017 Kariyer ve Profesyonel Gelişim Dersi 1
Bahar 2015-2016 Kariyer ve Profesyonel Gelişim Dersi 1

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 2 ECTS (2 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 492 Uygulama Proje ile Öğrenim 3 SU Kredi
Bu ders öğrencilere bir şirketteki gerçek hayat projeleri üzerinde çalışma imkanı verir. Bu projeler sadece öğrencilerin eğitim misyonuna değil aynı zamanda şirketlerin çeşitli problemleri çözmesine de destek olur. Bir dönemlik bu projede, öğrenciler takımlar halinde çalışacak, bir akademik bir de şirket danışmanı tarafından yönlendirilecek ve şirket ziyaretlerinde bulunacaklardır. Her bir takım proje sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak şirkete sunacaktır. Derse kabul oldukça rekabetçidir ve öğrenciler lisans program koordinatörü veya vekili tarafından bir dizi görüşme sonucunda kabul edilir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Uygulama Proje ile Öğrenim 3
Bahar 2016-2017 Uygulama Proje ile Öğrenim 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 495 Girişimci Becerileri Çalıştayları I 1 SU Kredi
Girişimci Becerileri Çalıştayları, girişimci öğrencilerinin kariyer etkinliklerine başlamadan önce seminerler, konferanslar ve atölye türü faaliyetlerle takım ve profesyonel becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikler olarak tasarlanmıştır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2019-2020 Girişimci Becerileri Çalıştayları I 1
Güz 2018-2019 Girişimci Becerileri Çalıştayları I 1
Güz 2017-2018 Girişimci Becerileri Çalıştayları I 1
Güz 2016-2017 Girişimci Becerileri Çalıştayları I 1
Güz 2015-2016 Girişimci Becerileri Çalıştayları I 1
Güz 2014-2015 Girişimci Becerileri Çalıştayları I 1
Güz 2013-2014 Girişimci Becerileri Çalıştayları I 1

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 2 ECTS (2 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 496 Girişimci Becerileri Çalıştayları II 1 SU Kredi
Girişimci Becerileri Çalıştayları, girişimci öğrencilerinin kariyer etkinliklerine başlamadan önce seminerler, konferanslar ve atölye türü faaliyetlerle takım ve profesyonel becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikler olarak tasarlanmıştır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Girişimci Becerileri Çalıştayları II 1
Bahar 2018-2019 Girişimci Becerileri Çalıştayları II 1
Bahar 2017-2018 Girişimci Becerileri Çalıştayları II 1
Bahar 2016-2017 Girişimci Becerileri Çalıştayları II 1
Bahar 2015-2016 Girişimci Becerileri Çalıştayları II 1
Bahar 2014-2015 Girişimci Becerileri Çalıştayları II 1
Bahar 2013-2014 Girişimci Becerileri Çalıştayları II 1

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 2 ECTS (2 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 499 Serbest Çalışma 3 SU Kredi
Lisans programında içeriği tümüyle kapsanmayan bilimsel konularda araştırma yapmak üzere tasarlanmış bir derstir. Bu dersi almak isteyen öğrenciler beraber çalışmak isteyecekleri öğretim üyesini belirleyip onunla birlikte bir ders taslağı oluşturacaklardır. Derse kayıt için Yönetim Bilimleri Lisans Programı Koordinatörü tarafından onay alınması gereklidir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Serbest Çalışma 3
Güz 2019-2020 Serbest Çalışma 3
Bahar 2018-2019 Serbest Çalışma 3
Güz 2018-2019 Serbest Çalışma 3
Bahar 2017-2018 Serbest Çalışma 3
Güz 2017-2018 Serbest Çalışma 3
Bahar 2016-2017 Serbest Çalışma 3
Güz 2016-2017 Serbest Çalışma 3
Bahar 2015-2016 Serbest Çalışma 3
Güz 2015-2016 Serbest Çalışma 3
Bahar 2014-2015 Serbest Çalışma 3
Güz 2014-2015 Serbest Çalışma 3
Güz 2013-2014 Serbest Çalışma 3
Bahar 2012-2013 Serbest Çalışma 3
Güz 2012-2013 Serbest Çalışma 3
Bahar 2011-2012 Serbest Çalışma 3
Güz 2011-2012 Serbest Çalışma 3
Bahar 2010-2011 Serbest Çalışma 3
Güz 2010-2011 Serbest Çalışma 3
Bahar 2009-2010 Serbest Çalışma 3
Güz 2009-2010 Serbest Çalışma 3
Bahar 2008-2009 Serbest Çalışma 3
Güz 2008-2009 Serbest Çalışma 3
Bahar 2007-2008 Serbest Çalışma 3
Güz 2007-2008 Serbest Çalışma 3
Bahar 2006-2007 Serbest Çalışma 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :