DİNLE

Ders Kataloğu

ITA 110 Temel Düzeyde İtalyanca I 3 SU Kredi
Bu dersin amacı öğrencilere temel düzeydeki yazılı ve sözlü metinlerin anlaşılmasına dayalı genel iletişim yeterliliğinin kazandırılmasıdır. Dersin yaklaşımı günlük hayatta kullanılabilecek işlevsel bir dil bilgisi geliştirilmesi esası üzerine kurulmuştur. Ayrıca temel gramer, sözcük bilgisi ve ses bilgisi kazandırılması amaçlanır. Bunun yanı sıra bu ders öğrencilerin Başlangıç düzeyinde etkin iletişim için gerekli olan dil ve becerileri edinerek iletişim kurma süreçleri konusunda bilgi sahibi olmalarını hedefler. Bu seviyeye devam eden öğrenciler tercihler, günlük faaliyet ve programlar, iş hayatı, spor, alışveriş, sosyal faaliyetler, kutlamalar, ve kişisel ilişkiler gibi konularda öğrendikleri gramer ve sözcük bilgisi çerçevesinde kendilerini ifade etmeyi öğrenirler. Bunun yanı sıra karşılaştırma yapmayı ve iç dünyaları, duygu, düşünce, deneyim ve gelecekteki planları hakkında basit tümce yapılarını kullanarak kendilerini ifade ederler.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Temel Düzeyde İtalyanca I 3
Güz 2019-2020 Temel Düzeyde İtalyanca I 3
Bahar 2018-2019 Temel Düzeyde İtalyanca I 3
Güz 2018-2019 Temel Düzeyde İtalyanca I 3
Bahar 2017-2018 Temel Düzeyde İtalyanca I 3
Güz 2017-2018 Temel Düzeyde İtalyanca I 3
Güz 2016-2017 Temel Düzeyde İtalyanca I 3
Güz 2015-2016 Temel Düzeyde İtalyanca I 3
Güz 2014-2015 Temel Düzeyde İtalyanca I 3
Güz 2013-2014 Temel Düzeyde İtalyanca 4
Bahar 2012-2013 Temel Düzeyde İtalyanca II (ITA102) 3
Bahar 2011-2012 Temel Düzeyde İtalyanca II (ITA102) 3
Bahar 2010-2011 Temel Düzeyde İtalyanca II (ITA102) 3
Bahar 2009-2010 Temel Düzeyde İtalyanca II (ITA102) 3
Bahar 2008-2009 Temel Düzeyde İtalyanca II (ITA102) 3
Bahar 2007-2008 Temel Düzeyde İtalyanca II (ITA102) 3
Bahar 2006-2007 Temel Düzeyde İtalyanca II (ITA102) 3

Onkosul: __
Yankosul: ITA 110D
ECTS Kredi: 4 ECTS (8 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ITA 110D Temel Düzeyde İtalyanca I Tartışma 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Temel Düzeyde İtalyanca I Tartışma 0
Güz 2019-2020 Temel Düzeyde İtalyanca I Tartışma 0
Bahar 2018-2019 Temel Düzeyde İtalyanca I Tartışma 0
Güz 2018-2019 Temel Düzeyde İtalyanca I Tartışma 0
Bahar 2017-2018 Temel Düzeyde İtalyanca I Tartışma 0
Güz 2017-2018 Temel Düzeyde İtalyanca I Tartışma 0
Güz 2016-2017 Temel Düzeyde İtalyanca I Tartışma 0
Güz 2015-2016 Temel Düzeyde İtalyanca I Tartışma 0
Güz 2014-2015 Temel Düzeyde İtalyanca I Tartışma 0
Güz 2013-2014 Temel Düzeyde İtalyanca Tartışma 0

Onkosul: __
Yankosul: ITA 110
ECTS Kredi: NONE ECTS (NONE ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ITA 120 Temel Düzeyde Italyanca II 3 SU Kredi
Bu ders Temel Düzeyde ItalyancaI dersinin devamı niteliğindedir. Ders, öğrencilerin dilbilgisi, sözcük bilgisi ve cümle yapıları açısından temel düzey sonrası bilgi ve günlük iletişim becerilerini kazanmalarını hedefler.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Temel Düzeyde Italyanca II 3
Güz 2019-2020 Temel Düzeyde Italyanca II 3
Bahar 2018-2019 Temel Düzeyde Italyanca II 3
Bahar 2013-2014 Orta Düzey Öncesi Italyanca 3
Güz 2013-2014 Orta Düzey Öncesi Italyanca 4
Güz 2012-2013 Orta Düzey Öncesi İtalyanca I (ITA201) 3
Güz 2011-2012 Orta Düzey Öncesi İtalyanca I (ITA201) 3
Güz 2010-2011 Orta Düzey Öncesi İtalyanca I (ITA201) 3
Güz 2009-2010 Orta Düzey Öncesi İtalyanca I (ITA201) 3
Güz 2008-2009 Orta Düzey Öncesi İtalyanca I (ITA201) 3
Güz 2007-2008 Orta Düzey Öncesi İtalyanca I (ITA201) 3
Güz 2006-2007 Orta Düzey Öncesi İtalyanca I (ITA201) 3

Onkosul: ITA 102 - Lisans - En Az D
veya ITA 110 - Lisans - En AzD
Yankosul: ITA 120D
ECTS Kredi: 4 ECTS (8 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ITA 120D Temel Düzeyde Italyanca II Tartışma 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Temel Düzeyde Italyanca II Tartışma 0
Güz 2019-2020 Temel Düzeyde Italyanca II Tartışma 0
Bahar 2018-2019 Temel Düzeyde Italyanca II Tartışma 0
Bahar 2013-2014 Orta Düzey Öncesi Italyanca Tartışma 0
Güz 2013-2014 Orta Düzey Öncesi Italyanca Tartışma 0

Onkosul: __
Yankosul: ITA 120
ECTS Kredi: NONE ECTS (NONE ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ITA 130 Orta Düzeyde İtalyanca I 3 SU Kredi
Bu ders ITA120 dersinin devamı niteliğindedir. Bu seviyede öğrenciler bilgi alışverişi, tavsiye alma ve verme, yardım alma ve verme, istek ve seçenek belirtme ve geleceğe dair plan ve programlar üzerine daha karmaşık ve gelişmiş bir düzeyde iletişim kurabileceklerdir. Bu da kelime dağarcığını geliştirme, sınıf içi alıştırma ve dil öğrenme yöntemleri üzerinde sürekli durularak ve günlük durumlar üzerinde daha karmaşık iletişimsel beceriler kurarak sağlanır. Öğrenciler, kararlaştırılan bir konu üzerinde sözlü sunum yaparlar. Öğrencilerin ilgi ve istekleri doğrultusunda İtalyan kültürü üzerinde de ayrıca durulur.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2009-2010 Orta Düzeyde İtalyanca (ITA301) 3
Güz 2008-2009 Orta Düzeyde İtalyanca (ITA301) 3
Güz 2007-2008 Orta Düzeyde İtalyanca (ITA301) 3

Onkosul: ITA 120 - Lisans - En Az D
veya ITA 201 - Lisans - En AzD
Yankosul: ITA 130D
ECTS Kredi: 4 ECTS (8 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ITA 130D Orta Düzeyde İtalyanca I Tartışma 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: ITA 130
ECTS Kredi: NONE ECTS (NONE ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ITA 140 Orta Düzede İtalyanca II 3 SU Kredi
Bu ders ITA 120 ve ITA 130 derslerinde işlenmiş olan konuların, becerilerin ve kalıpların hızlı bir tekrarını içerir. Öğrenciler daha karmaşık yazılı ve sözlü metinler, gazete ve dergi makaleleri, TV programları, film ve basit edebi metinler gibi materyalleri inceleyerek ve aynı zamanda standart günlük durumlar ile beklenmedik durumlarda gerekli olan iletişim, yorumlama ve anlama becerilerini geliştirerek orta bir düzeye getirirler. Öğrencilerden kendilerinin seçeceği ve uygun görülen bir konu üzerinde sözlü ve yazılı bir sunum yapmaları beklenir. Öğrencilerin ilgi ve gereksinimleri doğrultusunda, İtalyan kültürünün çeşitli yönleri üzerinde de durulur.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2012-2013 İleri Düzeyde İtalyanca (ITA401) 3
Güz 2011-2012 İleri Düzeyde İtalyanca (ITA401) 3
Güz 2010-2011 İleri Düzeyde İtalyanca (ITA401) 3

Onkosul: ITA 130 - Lisans - En Az D
veya ITA 202 - Lisans - En AzD
Yankosul: ITA 140D
ECTS Kredi: 4 ECTS (8 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ITA 140D Orta Düzeyde İtalyanca II Tartışma 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: ITA 140
ECTS Kredi: NONE ECTS (NONE ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :