DİNLE

Ders Kataloğu

GER 110 Temel Düzeyde Almanca I 3 SU Kredi
Bu dersin amacı öğrencilere temel düzeydeki yazılı ve sözlü metinlerin anlaşılmasına dayalı genel iletişim yeterliliğinin kazandırılmasıdır. Dersin yaklaşımı günlük hayatta kullanılabilecek işlevsel bir dil bilgisi geliştirilmesi esası üzerine kurulmuştur. Ayrıca temel gramer, sözcük bilgisi ve ses bilgisi kazandırılması amaçlanır. Bunun yanı sıra bu ders öğrencilerin Başlangıç düzeyinde etkin iletişim için gerekli olan dil ve becerileri edinerek iletişim kurma süreçleri konusunda bilgi sahibi olmalarını hedefler. Bu seviyeye devam eden öğrenciler tercihler, günlük faaliyet ve programlar, iş hayatı, spor, alışveriş, sosyal faaliyetler, kutlamalar, ve kişisel ilişkiler gibi konularda öğrendikleri gramer ve sözcük bilgisi çerçevesinde kendilerini ifade etmeyi öğrenirler. Bunun yanı sıra karşılaştırma yapmayı ve iç dünyaları, duygu, düşünce, deneyim ve gelecekteki planları hakkında basit tümce yapılarını kullanarak kendilerini ifade ederler.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Temel Düzeyde Almanca I 3
Güz 2019-2020 Temel Düzeyde Almanca I 3
Bahar 2018-2019 Temel Düzeyde Almanca I 3
Güz 2018-2019 Temel Düzeyde Almanca I 3
Bahar 2017-2018 Temel Düzeyde Almanca I 3
Güz 2017-2018 Temel Düzeyde Almanca I 3
Güz 2016-2017 Temel Düzeyde Almanca I 3
Güz 2015-2016 Temel Düzeyde Almanca I 3
Güz 2014-2015 Temel Düzeyde Almanca I 3
Yaz 2013-2014 Temel Düzeyde Almanca I 3
Güz 2013-2014 Temel Düzeyde Almanca 4
Bahar 2012-2013 Temel Düzeyde Almanca II (GER102) 3
Bahar 2011-2012 Temel Düzeyde Almanca II (GER102) 3
Bahar 2010-2011 Temel Düzeyde Almanca II (GER102) 3
Bahar 2009-2010 Temel Düzeyde Almanca II (GER102) 3
Bahar 2008-2009 Temel Düzeyde Almanca II (GER102) 3
Bahar 2007-2008 Temel Düzeyde Almanca II (GER102) 3
Bahar 2006-2007 Temel Düzeyde Almanca II (GER102) 3
Bahar 2005-2006 Temel Düzeyde Almanca II (GER102) 3
Bahar 2004-2005 Temel Düzeyde Almanca II (GER102) 3
Bahar 2003-2004 Temel Düzeyde Almanca II (GER102) 3
Bahar 2002-2003 Temel Düzeyde Almanca II (GER102) 3
Bahar 2001-2002 Temel Düzeyde Almanca II (GER102) 3
Bahar 2000-2001 Temel Düzeyde Almanca II (GER102) 3

Onkosul: __
Yankosul: GER 110D
ECTS Kredi: 4 ECTS (8 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
GER 110D Temel Düzeyde Almanca I Tartışma 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Temel Düzeyde Almanca I Tartışma 0
Güz 2019-2020 Temel Düzeyde Almanca I Tartışma 0
Bahar 2018-2019 Temel Düzeyde Almanca I Tartışma 0
Güz 2018-2019 Temel Düzeyde Almanca I Tartışma 0
Bahar 2017-2018 Temel Düzeyde Almanca I Tartışma 0
Güz 2017-2018 Temel Düzeyde Almanca I Tartışma 0
Güz 2016-2017 Temel Düzeyde Almanca I Tartışma 0
Güz 2015-2016 Temel Düzeyde Almanca I Tartışma 0
Güz 2014-2015 Temel Düzeyde Almanca I Tartışma 0
Yaz 2013-2014 Temel Düzeyde Almanca I Tartışma 0
Güz 2013-2014 Temel Düzeyde Almanca Tartışma 0

Onkosul: __
Yankosul: GER 110
ECTS Kredi: NONE ECTS (NONE ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
GER 120 Temel Düzeyde Almanca II 3 SU Kredi
Bu ders, Alman dilindeki temel cümle yapısı ve diğer yapılar üzerinde yoğunlaşır ve İngilizce dili ile olan farklılıklar vurgulanır. Bu seviyede, öğrenciler aynı zamanda geçmiş zamandaki olayları ifade etmek amacı ile, Perfekt kullanımını öğrenirler. Dativ ve Genetiv yapıları da sistemli ve kapsamlı bir şekilde uygulamalı olarak görülür. Buna ilaveten, konuşma becerileri dönem boyunca vurgulanır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Temel Düzeyde Almanca II 3
Güz 2019-2020 Temel Düzeyde Almanca II 3
Bahar 2017-2018 Temel Düzeyde Almanca II 3
Bahar 2016-2017 Temel Düzeyde Almanca II 3
Bahar 2015-2016 Temel Düzeyde Almanca II 3
Bahar 2014-2015 Temel Düzeyde Almanca II 3
Bahar 2013-2014 Orta Düzey Öncesi Almanca 3
Güz 2013-2014 Orta Düzey Öncesi Almanca 4
Güz 2012-2013 Orta Düzey Öncesi Almanca I (GER201) 3
Güz 2011-2012 Orta Düzey Öncesi Almanca I (GER201) 3
Güz 2010-2011 Orta Düzey Öncesi Almanca I (GER201) 3
Güz 2009-2010 Orta Düzey Öncesi Almanca I (GER201) 3
Güz 2008-2009 Orta Düzey Öncesi Almanca I (GER201) 3
Güz 2007-2008 Orta Düzey Öncesi Almanca I (GER201) 3
Güz 2006-2007 Orta Düzey Öncesi Almanca I (GER201) 3
Güz 2005-2006 Orta Düzey Öncesi Almanca I (GER201) 3
Güz 2004-2005 Orta Düzey Öncesi Almanca I (GER201) 3
Güz 2003-2004 Orta Düzey Öncesi Almanca I (GER201) 3
Güz 2002-2003 Orta Düzey Öncesi Almanca I (GER201) 3
Güz 2001-2002 Orta Düzey Öncesi Almanca I (GER201) 3
Güz 2000-2001 Orta Düzey Öncesi Almanca I (GER201) 3

Onkosul: GER 110 - Lisans - En Az D
veya GER 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: GER 120D
ECTS Kredi: 4 ECTS (8 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
GER 120D Temel Düzeyde Almanca II Tartışma 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Temel Düzeyde Almanca II Tartışma 0
Güz 2019-2020 Temel Düzeyde Almanca II Tartışma 0
Bahar 2017-2018 Temel Düzeyde Almanca II Tartışma 0
Bahar 2016-2017 Temel Düzeyde Almanca II Tartışma 0
Bahar 2015-2016 Temel Düzeyde Almanca II Tartışma 0
Bahar 2014-2015 Temel Düzeyde Almanca II Tartışma 0
Bahar 2013-2014 Orta Düzey Öncesi Almanca Tartışma 0
Güz 2013-2014 Orta Düzey Öncesi Almanca Tartışma 0

Onkosul: __
Yankosul: GER 120
ECTS Kredi: NONE ECTS (NONE ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
GER 130 Orta Düzeyde Almanca I 3 SU Kredi
Bu ders, GER 120 dersinin devamı niteliğinde olup Alman dilindeki temel cümle yapısı ve diğer yapılar üzerinde yoğunlaşmaya ve İngilizce dili ile olan farklılıkları vurgulamaya devam eder. Bu seviyede, öğrenciler aynı zamanda geçmiş zamandaki olayları ifade etmek amacı ile, Perfekt kullanımını öğrenmeye devam ederler. Dativ ve Genetiv yapıları da sistemli ve kapsamlı bir şekilde uygulamalı olarak görülür. Buna ilaveten, konuşma becerileri dönem boyunca vurgulanır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2014-2015 Orta Düzeyde Almanca I 3
Bahar 2013-2014 Orta Düzeyde Almanca I 3
Güz 2012-2013 Orta Düzeyde Almanca (GER301) 3
Güz 2011-2012 Orta Düzeyde Almanca (GER301) 3
Güz 2010-2011 Orta Düzeyde Almanca (GER301) 3
Güz 2009-2010 Orta Düzeyde Almanca (GER301) 3
Güz 2008-2009 Orta Düzeyde Almanca (GER301) 3
Güz 2007-2008 Orta Düzeyde Almanca (GER301) 3
Güz 2006-2007 Orta Düzeyde Almanca (GER301) 3
Güz 2004-2005 Orta Düzeyde Almanca (GER301) 3
Güz 2003-2004 Orta Düzeyde Almanca (GER301) 3
Güz 2002-2003 Orta Düzeyde Almanca (GER301) 3
Güz 2001-2002 Orta Düzeyde Almanca (GER301) 3
Güz 2000-2001 Orta Düzeyde Almanca (GER301) 3

Onkosul: GER 120 - Lisans - En Az D
veya GER 201 - Lisans - En AzD
Yankosul: GER 130D
ECTS Kredi: 4 ECTS (8 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
GER 130D Orta Düzeyde Almanca I Tartışma 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2014-2015 Orta Düzeyde Almanca I Tartışma 0
Bahar 2013-2014 Orta Düzeyde Almanca I Tartışma 0

Onkosul: __
Yankosul: GER 130
ECTS Kredi: NONE ECTS (NONE ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
GER 140 Orta Düzeyde Almanca II 3 SU Kredi
Bu ders, öğrencilerin Orta düzeyde dil ve kelime bilgisi ile dil becerini geliştirmelerini hedefler. Derste; gazete makaleleri gibi okuma metinleri ile video, filmler gibi destek materyaller üzerinde çalışılır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2014-2015 Orta Düzeyde Almanca II 3
Güz 2013-2014 Orta Düzeyde Almanca II 4
Güz 2012-2013 İleri Düzey Sonrası Almanca I (GER401) 3
Güz 2010-2011 İleri Düzey Sonrası Almanca I (GER401) 3
Güz 2006-2007 İleri Düzey Sonrası Almanca I (GER401) 3
Güz 2005-2006 İleri Düzey Sonrası Almanca I (GER401) 3
Güz 2004-2005 İleri Düzey Sonrası Almanca I (GER401) 3
Güz 2003-2004 İleri Düzey Sonrası Almanca I (GER401) 3
Güz 2002-2003 İleri Düzey Sonrası Almanca I (GER401) 3
Güz 2001-2002 İleri Düzey Sonrası Almanca I (GER401) 3

Onkosul: GER 130 - Lisans - En Az D
veya GER 202 - Lisans - En AzD
Yankosul: GER 140D
ECTS Kredi: 4 ECTS (8 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
GER 140D Orta Düzey Öncesi Almanca II Tartışma 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2014-2015 Orta Düzey Öncesi Almanca II Tartışma 0
Güz 2013-2014 Orta Düzey Öncesi Almanca II Tartışma 0

Onkosul: __
Yankosul: GER 140
ECTS Kredi: NONE ECTS (NONE ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
GER 150 İleri Düzeyde Almanca I 3 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2013-2014 İleri Düzeyde Almanca I 3

Onkosul: GER 140 - Lisans - En Az D
veya GER 301 - Lisans - En AzD
Yankosul: GER 150D
ECTS Kredi: 4 ECTS (8 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
GER 150D İleri Düzeyde Almanca I Tartışma 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2013-2014 İleri Düzeyde Almanca I Tartışma 0

Onkosul: __
Yankosul: GER 150
ECTS Kredi: NONE ECTS (NONE ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :