DİNLE

Ders Kataloğu

PHYS 211 Modern Fizik 3 SU Kredi
Özel görecelik kuramı. Kuantum mekaniğinin kuramsal temelleri ve tarihsel deneyler. Işığın kuantum kuramı, kara cisim ışınımı, fotoelektrik etkisi, Compton etkisi. Bohr atom modeli, Frank Hertz Experiment. De Broglie waves, dalga madde ikiliği, Heisenberg belirsizlik ilkesi. Schrödinger denklemi. Tünelleme olayı. Açısal momentumun kuantumlaması, elektron spini. Pauli dışlama ilkesi. İstatistiksel fiziğin temelleri, Maxwell Boltzman dağılımı, ayırdedilemezlik ve quantum istatistiği. Seçme konular: atomsal fizik, katı hal fiziği, komplex sistemler. Ders öğrencilerin gerçekleştirilmesinde ve analizinde etkin katılımı sağlanan gösteri deneyleri içerir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2013-2014 Modern Fizik 3
Güz 2012-2013 Modern Fizik 3
Güz 2011-2012 Modern Fizik 3
Bahar 2010-2011 Modern Fizik 3
Bahar 2009-2010 Modern Fizik 3
Bahar 2008-2009 Modern Fizik 3
Güz 2007-2008 Modern Fizikte Kavramlar (PHYS322) 3
Güz 2005-2006 Modern Fizikte Kavramlar (PHYS322) 3
Güz 2004-2005 Modern Fizikte Kavramlar (PHYS322) 3
Bahar 2003-2004 Modern Fizikte Kavramlar (PHYS322) 3

Onkosul: NS 101 - Lisans - En Az D
ve MATH 101 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PHYS 302 Katıhal Fiziği 3 SU Kredi
Metallerde serbest elektron modeli. Kristal örgüleri ve yapıları. Katıların enerji bant teorisi. Yarıiletken fiziği Transport ve optik süreç. p-n eklemler üzerine kurulu aygıtlara giriş.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2015-2016 Katıhal Fiziği 3
Bahar 2012-2013 Katıhal Fiziği 3
Bahar 2011-2012 Katıhal Fiziği 3
Bahar 2010-2011 Katıhal Fiziği 3
Bahar 2008-2009 Katıhal Fiziği 3
Bahar 2007-2008 Katıhal Fiziği 3
Bahar 2006-2007 Katıhal Fiziği 3
Bahar 2004-2005 Katıhal Fiziği 3
Güz 2003-2004 Katıhal Fiziği 3
Bahar 2002-2003 Katıhal Fiziği 3
Bahar 2001-2002 Katıhal Fiziği 3

Onkosul: PHYS 303 - Lisans - En Az D
Yankosul: PHYS 302R
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PHYS 302R Katıhal Fiziği - Problem Çözümü 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2015-2016 Katıhal Fiziği - Problem Çözümü 0
Bahar 2012-2013 Katıhal Fiziği - Problem Çözümü 0
Bahar 2011-2012 Katıhal Fiziği - Problem Çözümü 0
Bahar 2010-2011 Katıhal Fiziği - Problem Çözümü 0
Bahar 2008-2009 Katıhal Fiziği - Problem Çözümü 0
Bahar 2007-2008 Katıhal Fiziği - Problem Çözümü 0
Bahar 2006-2007 Katıhal Fiziği - Problem Çözümü 0
Bahar 2004-2005 Katıhal Fiziği - Problem Çözümü 0
Bahar 2001-2002 Katıhal Fiziği - Problem Çözümü 0

Onkosul: __
Yankosul: PHYS 302
ECTS Kredi: NONE ECTS (NONE ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PHYS 303 Kuantum Mekaniği I 3 SU Kredi
Klasik fiziğin madde ve ışınımın özelliklerini açıklamakta yetersiz kaldığını gösteren deneyler. Kuantum mekaniğinin temel önermeleri. Dalga-parçacık ikiliği ve belirsizlik ilke Zamana bağlı ve zamandan bağımsız Schrödinger denklemleri. Simetri ve korunum yasaları. Kuantum mekaniğinin başlıca özelliklerinin bir boyutlu problemlerle örneklenmesi: harmonik osilatör, dik potansiyel kuyusu ve enerji ve bariyer, serbest ve bağlı durumlar, enerji kauntalaşması. Tünelleme. Bir boyutlu periyodik potansiyeller, enerji bandları ve bant aralıkları. Bu ders aynı zamanda MAT, EL lisans programlarının "çekirdek ders" havuzlarına dahildir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2019-2020 Kuantum Mekaniği I 3
Güz 2018-2019 Kuantum Mekaniği I 3
Güz 2017-2018 Kuantum Mekaniği I 3
Güz 2016-2017 Kuantum Mekaniği I 3
Güz 2015-2016 Kuantum Mekaniği I 3
Güz 2014-2015 Kuantum Mekaniği I 3
Güz 2013-2014 Kuantum Mekaniği I 3
Güz 2012-2013 Kuantum Mekaniği I 3
Güz 2011-2012 Kuantum Mekaniği I 3
Güz 2010-2011 Kuantum Mekaniği I 3
Güz 2009-2010 Kuantum Mekaniği I 3
Güz 2008-2009 Kuantum Mekaniği I 3
Güz 2007-2008 Kuantum Mekaniği I 3
Güz 2006-2007 Kuantum Mekaniği I 3
Güz 2005-2006 Kuantum Mekaniği I 3
Güz 2004-2005 Kuantum Mekaniği I 3
Güz 2003-2004 Kuantum Mekaniği I 3
Güz 2002-2003 Kuantum Mekaniği I 3
Bahar 2001-2002 Kuvantum Fiziği (NS204) 3
Bahar 2000-2001 Kuvantum Fiziği (NS204) 3

Onkosul: NS 102 - Lisans - En Az D
ve MATH 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: PHYS 303R
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PHYS 303R Kuantum Mekaniği I - Problem Çözümü 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2019-2020 Kuantum Mekaniği I - Problem Çözümü 0
Güz 2018-2019 Kuantum Mekaniği I - Problem Çözümü 0
Güz 2017-2018 Kuantum Mekaniği I - Problem Çözümü 0
Güz 2016-2017 Kuantum Mekaniği I - Problem Çözümü 0
Güz 2015-2016 Kuantum Mekaniği I - Problem Çözümü 0
Güz 2014-2015 Kuantum Mekaniği I - Problem Çözümü 0
Güz 2013-2014 Kuantum Mekaniği I - Problem Çözümü 0
Güz 2012-2013 Kuantum Mekaniği I - Problem Çözümü 0
Güz 2011-2012 Kuantum Mekaniği I - Problem Çözümü 0
Güz 2010-2011 Kuantum Mekaniği I - Problem Çözümü 0
Güz 2009-2010 Kuantum Mekaniği I - Problem Çözümü 0
Güz 2008-2009 Kuantum Mekaniği I - Problem Çözümü 0
Güz 2007-2008 Kuantum Mekaniği I - Problem Çözümü 0
Güz 2006-2007 Kuantum Mekaniği I - Problem Çözümü 0
Güz 2005-2006 Kuantum Mekaniği I - Problem Çözümü 0

Onkosul: __
Yankosul: PHYS 303
ECTS Kredi: NONE ECTS (NONE ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PHYS 304 Kuantum Mekaniği II 3 SU Kredi
Üç boyutlu problemler. Dönme simetrisi, açısal momentum, açısal momentumun öz durumları (l ve m kuantum sayıları). Hidrojen atomu. Atom ve molekül yapısı. Kuantum mekaniğinin matris ifadesi. Zamana bağlı ve zamandan bağımsız pertürbasyon kuramı. Işınımın madde ile etkileşmesi. Kuantum istatistiği: Bozonlar- lazer, üstün iletkenlik ve üstün akışkanlığın temel ilkeleri. Fermionlar: Pauli İlkesi. Saçılma. Kuantum Mekaniğinin temelleri ve kuantum bilgisayar kavramına giriş.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Kuantum Mekaniği II 3
Bahar 2018-2019 Kuantum Mekaniği II 3
Bahar 2017-2018 Kuantum Mekaniği II 3
Bahar 2016-2017 Kuantum Mekaniği II 3
Bahar 2015-2016 Kuantum Mekaniği II 3
Bahar 2014-2015 Kuantum Mekaniği II 3
Bahar 2012-2013 Kuantum Mekaniği II 3
Bahar 2011-2012 Kuantum Mekaniği II 3
Bahar 2010-2011 Kuantum Mekaniği II 3
Bahar 2009-2010 Kuantum Mekaniği II 3
Bahar 2008-2009 Kuantum Mekaniği II 3
Bahar 2007-2008 Kuantum Mekaniği II 3
Bahar 2006-2007 Kuantum Mekaniği II 3
Bahar 2005-2006 Kuantum Mekaniği II 3
Bahar 2004-2005 Kuantum Mekaniği II 3
Bahar 2003-2004 Kuantum Mekaniği II 3
Bahar 2002-2003 Kuantum Mekaniği II 3
Güz 2002-2003 Kuantum Mekaniği II 3

Onkosul: PHYS 303 - Lisans - En Az D
Yankosul: PHYS 304R
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PHYS 304R Kuantum Mekaniği II - Problem Çözümü 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Kuantum Mekaniği II - Problem Çözümü 0
Bahar 2018-2019 Kuantum Mekaniği II - Problem Çözümü 0
Bahar 2017-2018 Kuantum Mekaniği II - Problem Çözümü 0
Bahar 2016-2017 Kuantum Mekaniği II - Problem Çözümü 0
Bahar 2015-2016 Kuantum Mekaniği II - Problem Çözümü 0
Bahar 2014-2015 Kuantum Mekaniği II - Problem Çözümü 0
Bahar 2012-2013 Kuantum Mekaniği II - Problem Çözümü 0
Bahar 2011-2012 Kuantum Mekaniği II - Problem Çözümü 0
Bahar 2010-2011 Kuantum Mekaniği II - Problem Çözümü 0
Bahar 2009-2010 Kuantum Mekaniği II - Problem Çözümü 0
Bahar 2008-2009 Kuantum Mekaniği II - Problem Çözümü 0
Bahar 2007-2008 Kuantum Mekaniği II - Problem Çözümü 0
Bahar 2006-2007 Kuantum Mekaniği II - Problem Çözümü 0
Bahar 2005-2006 Kuantum Mekaniği II - Problem Çözümü 0

Onkosul: __
Yankosul: PHYS 304
ECTS Kredi: NONE ECTS (NONE ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PHYS 313 Kuvantum Mekaniği Laboratuvarı 3 SU Kredi
Dersin amacı kuantum fiziğinin temel kavramlarını laboratuvarda deneylerle vermektir. Stefan-Boltzmann yasası, hidrojenin Balmer serisi, fotoelektrik olayı, electron kırınımı, Frank-Hertz deneyi, elektronun yük/kütle oranının ölçümü, üstüniletkenlik, X-ışını kırınımı, X-ışını soğurumu ve Moseley yasası, elektron spin rezonansı, Hall etkisi, iletkenliğin kuantumlanması, atomsal tayf, Zeeman etkisi, Planck's sabitinin belirlenmesi, radioactif bozunma.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PHYS 401 Klasik Mekanik 3 SU Kredi
Genellenmiş koordinatlar, Hamilton prensibi, Euler- Lagrange denklemleri, korunum yasaları, hareket denklemlerinin integrasyonu, Kepler problemi, saçılmalar, küçük titreşimler, katı cisim kinematiği ve dinamiği, Hamiılton denklemleri, kanonik dönüşümler ve Poisson parantezleri, Liouville teoremi, Hamilto- Jacobi denklemi, Özel Görelilik teorisi.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2019-2020 Klasik Mekanik 3
Güz 2018-2019 Klasik Mekanik 3
Güz 2017-2018 Klasik Mekanik 3
Güz 2016-2017 Klasik Mekanik 3
Güz 2015-2016 Klasik Mekanik 3
Güz 2014-2015 Klasik Mekanik 3
Güz 2013-2014 Klasik Mekanik 3
Güz 2012-2013 Klasik Mekanik 3
Güz 2011-2012 Klasik Mekanik 3
Bahar 2009-2010 Klasik Mekanik (PHYS312) 3
Bahar 2007-2008 Klasik Mekanik (PHYS312) 3
Bahar 2004-2005 Klasik Mekanik (PHYS312) 3
Bahar 2003-2004 Klasik Mekanik (PHYS312) 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PHYS 411 Elektromanyetik Teori I 3 SU Kredi
Elektromanyetizmanın temelleri. Elektrostatik. Sınır değer problemleri. Manyetostatik. Zamanla değişen alanlar ve Maxwell denklemleri. Elektromanyetik dalga yayılması. Dalga kılavuzları ve rezonant kaviteler.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2017-2018 Elektromanyetik Teori I 3

Onkosul: __
Yankosul: PHYS 411R
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PHYS 411R Elektromanyetik Teori Problem Çözme 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2017-2018 Elektromanyetik Teori Problem Çözme 0

Onkosul: __
Yankosul: PHYS 411
ECTS Kredi: NONE ECTS (NONE ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PHYS 412 İstatistik Mekanik 3 SU Kredi
Termodinamiğin istatistik temelleri; İstatistik mekanikte ve kuantum mekaniğinde olasılık kavramı; basit kinetik teori; Klasik mikrokanonik, kanonik ve grand kanonik dağılımlar; klasik ideal gaz; enerjinin bölüşümü; kuantum mekaniksel dağılımlar; ideal Fermi-Dirac ve Bose-Einstein sistemleri, ve başka uygulamalar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 İstatistik Mekanik 3
Bahar 2018-2019 İstatistik Mekanik 3
Bahar 2017-2018 İstatistik Mekanik 3
Güz 2016-2017 İstatistik Mekanik 3
Güz 2015-2016 İstatistik Mekanik 3
Bahar 2014-2015 İstatistik Mekanik 3
Güz 2013-2014 İstatistik Mekanik 3
Güz 2012-2013 İstatistik Mekanik 3
Güz 2011-2012 İstatistik Mekanik 3
Güz 2010-2011 İstatistik Mekanik 3
Güz 2009-2010 İstatistik Mekanik 3
Güz 2008-2009 İstatistik Mekanik 3
Güz 2007-2008 İstatistik Mekanik 3
Güz 2005-2006 İstatistik Mekanik 3
Güz 2004-2005 İstatistik Mekanik 3
Güz 2003-2004 İstatistik Mekanik 3
Bahar 2002-2003 İstatistik Mekanik 3

Onkosul: __
Yankosul: PHYS 412R
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PHYS 412R İstatistik Mekanik - Problem Çözme 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 İstatistik Mekanik - Problem Çözme 0
Güz 2013-2014 İstatistik Mekanik - Problem Çözme 0
Güz 2012-2013 İstatistik Mekanik - Problem Çözme 0
Güz 2011-2012 İstatistik Mekanik - Problem Çözme 0

Onkosul: __
Yankosul: PHYS 412
ECTS Kredi: NONE ECTS (NONE ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PHYS 438 Faz Geçişleri ve Renormalizasyon Grubu Teorisi 3 SU Kredi
Faz değişimlerinde oluşan ve evrensellik kuramıyla geniş alanda sistemlerde etkili, dikkate değer olgular incelenecektir. Bu olguları türetebilen, basit ve fiziksel yapılı teori öğretilecektir. Deney ve teori arasındaki dialog; ayrıca içgüdüsel, olgusal, yaklaşıklı, kesin ve sayısal yaklaşımların zengin buluşma noktaları örneklendirilecektir. Dersin sonunda, öğrenciler güncel araştırma sınırlarına ulaşmış olacaktır: Giriş: faz diagramları, termodinamik limit, kritik olgular, evrensellik. Klasik teoriler, öztutarlılık: saf ortalama alan, yapılanmış ortalama alan, Landau kuramları; Ginzburg kriteri. Ising modeli ve kesin çözümler: bir boyut; iki boyut; düalite; bütünsel faz diyagramları. Kadanoff'un ölçeklenme teorisi. Renormalizasyon grubu: Bir boyutta kesin çözümler. Renormalizasyon grubu: İki boyutta yaklaşık çözümler. Termodinamik fonksiyonlar. Birinci tür faz geçişleri. Momentum uzayında renormalizasyon grubu: Gauss modeli, Landau-Wilson modeli, epsilon boyutsal açılımı. Varyasyonel renormalizasyon grubu; Migdal-Kadanoff dönüşümleri. Kesin çözümlü hiyerarşik örgüleri. Dinamik olgular: stokastik modeler; ayrıntılı denge; dinamik evrensellik sınıfları. Süperakışkanlık. BEG modeli. Bütünsel çokkritik faz diyagramları. Yüzey sistemleri. q durumlu Potts ve Potts örgü gazı modelleri. Kesin kritik ve trikritik üsteller. Helisite ve reantrans. Kaotik renormalizasyon grupları ve spin camı düzeni. Donmuş düzensizlik ve etkileşme bunalımlılığı altında düzen. Ölçeksiz ağlar ve küçük dünya ağları. Geometrik ortam ve korelasyonlar arasında bağlantı. Faz geçişi modelleri kullanarak: sinirsel ağlar, tavlama yakıştırmasıyla karmaşık sistem optimizasyonu, kodlama. Kuantum spin ve elektronik sistemlerinin renormalizasyon grubu. Yüksek sıcaklık süperiletkenliği. Elektron yerdeğişiminden gelen antiferromanyetizm. Safsızlıkların süperiletken ve antiferromanyetik fazlara ters etkileri.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2016-2017 Faz Geçişleri ve Renormalizasyon Grubu Teorisi 3
Bahar 2012-2013 Faz Geçişleri ve Renormalizasyon Grubu Teorisi 3
Güz 2010-2011 Faz Geçişleri ve Renormalizasyon Grubu Teorisi 3

Onkosul: __
Yankosul: PHYS 438R
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PHYS 438R Faz Geçişleri ve Renormalizasyon Grubu Teorisi Rec. 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2016-2017 Faz Geçişleri ve Renormalizasyon Grubu Teorisi Rec. 0
Bahar 2012-2013 Faz Geçişleri ve Renormalizasyon Grubu Teorisi Rec. 0
Bahar 2011-2012 Faz Geçişleri ve Renormalizasyon Grubu Teorisi Rec. 0
Güz 2010-2011 Faz Geçişleri ve Renormalizasyon Grubu Teorisi Rec. 0

Onkosul: __
Yankosul: PHYS 438
ECTS Kredi: NONE ECTS (NONE ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PHYS 484 Kuvantum Hesaplama ve Kuvantum Bilişi 3 SU Kredi
Kuvantum mekaniğine giriş, kuvantum bilişi, kuvantum kriptografi, ışınlama, kuvantum hesaplama, kuvantum algoritmaları, hata ve hata düzeltme, kuvantum bilgisayarları.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Kuvantum Hesaplama ve Kuvantum Bilişi 3
Bahar 2018-2019 Kuvantum Hesaplama ve Kuvantum Bilişi 3
Bahar 2016-2017 Kuvantum Hesaplama ve Kuvantum Bilişi 3
Bahar 2014-2015 Kuvantum Hesaplama ve Kuvantum Bilişi 3
Bahar 2013-2014 Kuvantum Hesaplama ve Kuvantum Bilişi 3
Bahar 2012-2013 Kuvantum Hesaplama ve Kuvantum Bilişi 3
Bahar 2011-2012 Kuvantum Hesaplama ve Kuvantum Bilişi 3
Bahar 2010-2011 Kuvantum Hesaplama ve Kuvantum Bilişi 3
Bahar 2005-2006 Kuvantum Hesaplama ve Kuvantum Bilişi 3
Bahar 2004-2005 Kuvantum Hesaplama ve Kuvantum Bilişi 3

Onkosul: __
Yankosul: PHYS 484R
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PHYS 484R Kuantum Hesaplama ve Kuantum Bilişi - Problem Çözümü 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2014-2015 Kuantum Hesaplama ve Kuantum Bilişi - Problem Çözümü 0
Bahar 2012-2013 Kuantum Hesaplama ve Kuantum Bilişi - Problem Çözümü 0
Bahar 2011-2012 Kuantum Hesaplama ve Kuantum Bilişi - Problem Çözümü 0
Bahar 2010-2011 Kuantum Hesaplama ve Kuantum Bilişi - Problem Çözümü 0
Bahar 2005-2006 Kuantum Hesaplama ve Kuantum Bilişi - Problem Çözümü 0

Onkosul: __
Yankosul: PHYS 484
ECTS Kredi: NONE ECTS (NONE ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PHYS 492 Katı Hal Fiziğinde Güncel Konular 3 SU Kredi
Nanoyapı malzemeler, sözde iki boyutlu sistemler ve süperörgüler, kuantum telleri, kuantum noktaları. Mezoskopik elektron sistemleri, uyumlu kuantum taşınımı, yerelleşme, evrensel iletkenlik salınımları, Bohm-Aharonov etkisi. Tek elektron olguları. Quantum Hall etkileri. Nanoboyutlarda manyetizma, spin taşınımı. Taramalı tünelleme mikroskopisi ve ilgili teknikler.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2016-2017 Katı Hal Fiziğinde Güncel Konular 3
Güz 2010-2011 Katı Hal Fiziğinde Güncel Konular 3
Güz 2009-2010 Katı Hal Fiziğinde Güncel Konular 3
Güz 2008-2009 Katı Hal Fiziğinde Güncel Konular 3
Bahar 2005-2006 Katı Hal Fiziğinde Güncel Konular 3
Bahar 2003-2004 Katı Hal Fiziğinde Güncel Konular 3

Onkosul: PHYS 302 - Lisans - En Az D
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :