DİNLE

Ders Kataloğu

MAT 204 Malzemelerin Elektrik, Optik ve Manyetik Özellikleri 3 SU Kredi
Newton mekaniği ve Maxwell elektromanyetizmasından başlayıp, elektronların parçacık ve dalga niteliklerini göz önüne alarak malzemelerin özellikleri incelenir. Klasik fizikle açıklanamayacak olayları anlamak için, öncelikle elektronların dalga ve ışığın parçacık özelliklerini anlayacak gereçler geliştirilir ? yani, Schrödinger denkleminin etrafında kuantum mekaniğini yapılandırılır. Kuantum kimyasal bir yaklaşımla, molekülde bağ oluşumu ile polimerlerin elektrik ve optik özellikleri açıklanır. Metallerin ve yalıtkanların elektrik/optik özellikleri için ise, oylumda ve ara yüzeyde katı hal fiziği modelleri geliştirilir. Bunlar yarıiletken malzemelerin ve p-n bağlantılarının temellerinin anlaşılmasına yol açar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Malzemelerin Elektrik, Optik ve Manyetik Özellikleri 3
Bahar 2017-2018 Malzemelerin Elektrik, Optik ve Manyetik Özellikleri 3
Bahar 2016-2017 Malzemelerin Elektrik, Optik ve Manyetik Özellikleri 3
Bahar 2015-2016 Malzemelerin Elektrik, Optik ve Manyetik Özellikleri 3
Bahar 2014-2015 Malzemelerin Elektrik, Optik ve Manyetik Özellikleri 3
Bahar 2013-2014 Malzemelerin Elektrik, Optik ve Manyetik Özellikleri 3
Bahar 2012-2013 Malzemelerin Elektrik, Optik ve Manyetik Özellikleri 3
Bahar 2011-2012 Malzemelerin Elektrik, Optik ve Manyetik Özellikleri 3
Bahar 2010-2011 Malzemelerin Elektrik, Optik ve Manyetik Özellikleri 3
Bahar 2009-2010 Malzemelerin Elektrik, Optik ve Manyetik Özellikleri 3
Bahar 2008-2009 Malzemelerin Elektrik, Optik ve Manyetik Özellikleri 3
Bahar 2007-2008 Malzemelerin Elektrik, Optik ve Manyetik Özellikleri 3
Bahar 2006-2007 Malzemelerin Elektrik, Optik ve Manyetik Özellikleri 3
Bahar 2005-2006 Malzemelerin Elektrik, Optik ve Manyetik Özellikleri 3
Bahar 2004-2005 Malzeme Bilimi II 3
Bahar 2003-2004 Malzeme Bilimi II 3
Bahar 2002-2003 Malzeme Bilimi II 3
Bahar 2001-2002 Malzeme Bilimi II 3

Onkosul: __
Yankosul: MAT 204R
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
MAT 204R Malzemelerin Elektrik, Optik ve Manyetik Özellikler - Problem Çözümü 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Malzemelerin Elektrik, Optik ve Manyetik Özellikler - Problem Çözümü 0
Bahar 2017-2018 Malzemelerin Elektrik, Optik ve Manyetik Özellikler - Problem Çözümü 0
Bahar 2016-2017 Malzemelerin Elektrik, Optik ve Manyetik Özellikler - Problem Çözümü 0
Bahar 2015-2016 Malzemelerin Elektrik, Optik ve Manyetik Özellikler - Problem Çözümü 0
Bahar 2014-2015 Malzemelerin Elektrik, Optik ve Manyetik Özellikler - Problem Çözümü 0
Bahar 2013-2014 Malzemelerin Elektrik, Optik ve Manyetik Özellikler - Problem Çözümü 0
Bahar 2012-2013 Malzemelerin Elektrik, Optik ve Manyetik Özellikler - Problem Çözümü 0
Bahar 2011-2012 Malzemelerin Elektrik, Optik ve Manyetik Özellikler - Problem Çözümü 0
Bahar 2010-2011 Malzemelerin Elektrik, Optik ve Manyetik Özellikler - Problem Çözümü 0
Bahar 2009-2010 Malzeme Bilimi II - Problem Çözümü 0
Bahar 2008-2009 Malzeme Bilimi II - Problem Çözümü 0
Bahar 2007-2008 Malzeme Bilimi II - Problem Çözümü 0
Bahar 2006-2007 Malzeme Bilimi II - Problem Çözümü 0
Bahar 2005-2006 Malzeme Bilimi II - Problem Çözümü 0
Bahar 2004-2005 Malzeme Bilimi II - Problem Çözümü 0
Bahar 2003-2004 Malzeme Bilimi II - Problem Çözümü 0

Onkosul: __
Yankosul: MAT 204
ECTS Kredi: ECTS / NONE ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
MAT 206 Malzemelerin Kinetik 3 SU Kredi
Malzeme mühendisliğindeki kinetik konusu sistemlerin dengeye ulaşmasını inceler. Bu kapsamda dersin içeriği: mikroyapısal gelişim, difüzyon denklemi, atom seviyesinde difüzyon, kristal ve kristal olmayan malzemelerde difüzyon, yüzey ve arayüz yapısı ve oluşumu, dislokasyon hareketleri, faz değişimleri: katılaşma için çekirdeklenme ve büyüme gibi difüzyona bağlı değişimler ve difüzyonsuz martensit dönüşüm, kristalleşme, reaksiyon ve karışım kinetiği.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Malzemelerin Kinetik 3
Bahar 2017-2018 Kinetik 3
Bahar 2016-2017 Kinetik 3
Bahar 2015-2016 Kinetik 3

Onkosul: ENS 202 - Lisans - En Az D
Yankosul: MAT 206R
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
MAT 206R Kinetik Problem Çözümü 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Kinetik Problem Çözümü 0
Bahar 2017-2018 Kinetik Problem Çözümü 0
Bahar 2016-2017 Kinetik Problem Çözümü 0
Bahar 2015-2016 Kinetik Problem Çözümü 0

Onkosul: __
Yankosul: MAT 206
ECTS Kredi: ECTS / NONE ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
MAT 302 Polimer Sentez Yöntemleri 4 SU Kredi
Polimer Reaksiyonlarına giriş, katılma polimerleşme reaksiyonları, radikal zincir polimerleşme reaksiyonları iyonik ve koordinasyon zincir polimerleşme reaksiyonarı kopolimerleşme reaksiyonları, polimer reaksiyon koşulları, polimer karakterizasyonu-molekül boyutu ve ağırlığı ölçümü, polimer analiz yöntemleri ve polimerlerin mekanik testleri

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Polimer Sentez Yöntemleri 4
Bahar 2017-2018 Polimer Sentez Yöntemleri 4
Bahar 2016-2017 Polimer Sentez Yöntemleri 4
Bahar 2015-2016 Polimer Sentez Yöntemleri 4
Bahar 2014-2015 Polimer Sentez Yöntemleri 4
Bahar 2013-2014 Polimer Sentez Yöntemleri 4
Bahar 2012-2013 Polimer Sentez Yöntemleri 4
Bahar 2011-2012 Polimer Sentez Yöntemleri 4
Bahar 2010-2011 Polimer Sentez Yöntemleri 4
Bahar 2009-2010 Polimer Sentez Yöntemleri 4
Bahar 2008-2009 Polimer Sentez Yöntemleri 4
Bahar 2007-2008 Polimer Sentez Yöntemleri 4
Bahar 2006-2007 Polimer Sentez Yöntemleri 4
Bahar 2005-2006 Polimer Sentez Yöntemleri 4
Bahar 2004-2005 Polimer Sentez Yöntemleri 4
Bahar 2003-2004 Polimer Sentez Yöntemleri 4
Bahar 2002-2003 Polimer Sentez Yöntemleri 4

Onkosul: __
Yankosul: MAT 302L
ECTS Kredi: 8 ECTS / 7 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
MAT 302L Polimer Sentez Yöntemleri - Laboratuvar 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Polimer Sentez Yöntemleri - Laboratuvar 0
Bahar 2017-2018 Polimer Sentez Yöntemleri - Laboratuvar 0
Bahar 2016-2017 Polimer Sentez Yöntemleri - Laboratuvar 0
Bahar 2015-2016 Polimer Sentez Yöntemleri - Laboratuvar 0
Bahar 2014-2015 Polimer Sentez Yöntemleri - Laboratuvar 0
Bahar 2013-2014 Polimer Sentez Yöntemleri - Laboratuvar 0
Bahar 2012-2013 Polimer Sentez Yöntemleri - Laboratuvar 0
Bahar 2011-2012 Polimer Sentez Yöntemleri - Laboratuvar 0
Bahar 2010-2011 Polimer Sentez Yöntemleri - Laboratuvar 0
Bahar 2009-2010 Polimer Sentez Yöntemleri - Laboratuvar 0
Bahar 2008-2009 Polimer Sentez Yöntemleri - Laboratuvar 0
Bahar 2007-2008 Polimer Sentez Yöntemleri - Laboratuvar 0
Bahar 2006-2007 Polimer Sentez Yöntemleri - Laboratuvar 0
Bahar 2005-2006 Polimer Sentez Yöntemleri - Laboratuvar 0
Bahar 2004-2005 Polimer Sentez Yöntemleri - Laboratuvar 0
Bahar 2003-2004 Polimer Sentez Yöntemleri - Laboratuvar 0
Bahar 2002-2003 Polimer Sentez Yöntemleri - Laboratuvar 0

Onkosul: __
Yankosul: MAT 302
ECTS Kredi: ECTS / NONE ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
MAT 304 Biyopolimerler 3 SU Kredi
Yağ, karbonhidrat, protein ve glikoproteinlerin doğası. Biyolojik polimerlerin sentezi ve uygulamaları. Sentetik ve biyolojik polimerlerin biyolojik, biyomedikal, sentetik, ve analitik uygulamaları. Peptitler, nükleik asitler, antijenler ve ribozimlere giriş.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 5 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
MAT 305 Polimer Mühendisliği I 3 SU Kredi
Makromoleküllerin yapısı. Kristal yapılı polimerlerin morfolojisi ve dizilimi. Polimerlerin mekanik özellikleri ve reolojisi. Polimerlerin erime ve camsı geçiş sıcaklıkları, büyük ve küçük yük altında değişimleri. Polimerlerin elastik özellikleri. Viskoelastik davranışları. Akma ve kırılma.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2018-2019 Polimer Mühendisliği I 3
Güz 2017-2018 Polimer Mühendisliği I 3
Güz 2016-2017 Polimer Mühendisliği I 3
Güz 2015-2016 Polimer Mühendisliği I 3
Güz 2014-2015 Polimer Mühendisliği I 3
Güz 2013-2014 Polimer Mühendisliği I 3
Bahar 2012-2013 Polimer Mühendisliği I 3
Bahar 2011-2012 Polimer Mühendisliği I 3
Bahar 2010-2011 Polimer Mühendisliği I 3
Bahar 2009-2010 Polimer Mühendisliği I 3
Bahar 2008-2009 Polimer Mühendisliği I 3
Bahar 2007-2008 Polimer Mühendisliği I 3
Bahar 2006-2007 Polimer Mühendisliği I 3
Bahar 2005-2006 Polimer Mühendisliği I 3
Güz 2003-2004 Polimer Mühendisliği I 3
Güz 2002-2003 Polimer Mühendisliği I 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 5 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
MAT 306 Nano-boyuttaki Malzemelerde Bilgisayar Teknikleri Atomistik ve mezoskopik zaman ve uzunluk 3 SU Kredi
ölçeklerinde modelleme. Tüm atomları içeren yaklaşımlar ve bunları tanımlayan kuvvet alanları. Konformasyonel tarama. Moleküler benzetimlerde gerekli istatistiksel mekanik kavramlar. Bir ve iki boyutta normal mod analizi ile spektroskopi ile bağıntısı. Moleküler dinamik benzetimlerinin kurgulanması ve basit atomistik yörünge analizleri. Parçacık bazlı mezoskopik benzetimlere giriş. Moleküler düzeyde kendi- kendine örgütlenme.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Nano-boyuttaki Malzemelerde Bilgisayar Teknikleri Atomistik ve mezoskopik zaman ve uzunluk 3
Bahar 2016-2017 Malzeme Biliminde Bilgisayar Teknikleri 3
Bahar 2014-2015 Malzeme Biliminde Bilgisayar Teknikleri 3
Bahar 2012-2013 Malzeme Biliminde Bilgisayar Teknikleri 3
Bahar 2011-2012 Malzeme Biliminde Bilgisayar Teknikleri 3
Bahar 2010-2011 Malzeme Biliminde Bilgisayar Teknikleri 3
Bahar 2009-2010 Malzeme Biliminde Bilgisayar Teknikleri 3
Bahar 2008-2009 Malzeme Biliminde Bilgisayar Teknikleri 3
Bahar 2007-2008 Malzeme Biliminde Bilgisayar Teknikleri 3
Güz 2006-2007 Malzeme Biliminde Bilgisayar Teknikleri 3
Güz 2004-2005 Malzeme Biliminde Bilgisayar Teknikleri 3
Bahar 2002-2003 Malzeme Biliminde Bilgisayar Teknikleri 3

Onkosul: __
Yankosul:
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
MAT 307 Kompozit Malzemeler 3 SU Kredi
Kompozitler icin bileşen malzemeler (dolgu, takviye ve matris/yapıştıran bileşenler), üretim süreçleri ve uygulamaları. Gerilme ve gerinme için koordinat dönüşümleri, Gerilme-gerinme ilişkileri ve genelleştirilmiş Hooke Kanunu'nun gözden geçirilmesi. Elyaf takviyeli kompozit malzemelerin mekanik karakterizasyonu. Mikromekaniği. Katman mekaniği, Klasik laminasyon teorisi ile laminatların mekaniği. Kompozit malzemelerin mukavemeti ve dayanımı. Kompozit malzemelerin kırım kriterleri. Lamine yapısal kompozitlerin tasarımı. Ticari sonlu elemanlar yazılımı ile lamine kompozitlerin analizine giriş

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Kompozit Malzemeler 3
Bahar 2017-2018 Kompozit Malzemeler 3
Bahar 2016-2017 Kompozit Malzemeler 3
Güz 2015-2016 Kompozit Malzemeler 3
Güz 2014-2015 Kompozit Malzemeler 3
Güz 2013-2014 Kompozit Malzemeler 3
Güz 2012-2013 Kompozit Malzemeler 3
Güz 2011-2012 Kompozit Malzemeler 3
Güz 2010-2011 Kompozit Malzemeler 3
Güz 2009-2010 Kompozit Malzemeler 3
Güz 2008-2009 Kompozit Malzemeler 3
Güz 2007-2008 Kompozit Malzemeler 3
Güz 2006-2007 Kompozit Malzemeler 3
Güz 2005-2006 Kompozit Malzemeler 3
Güz 2004-2005 Kompozit Malzemeler 3
Güz 2003-2004 Kompozit Malzemeler 3
Güz 2002-2003 Kompozit Malzemeler 3

Onkosul: __
Yankosul: MAT 307R
ECTS Kredi: 6 ECTS / 7 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
MAT 307R Kompozit Malzemeler - Problem Çözümü 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Kompozit Malzemeler - Problem Çözümü 0
Bahar 2017-2018 Kompozit Malzemeler - Problem Çözümü 0
Bahar 2016-2017 Kompozit Malzemeler - Problem Çözümü 0
Güz 2015-2016 Kompozit Malzemeler - Problem Çözümü 0
Güz 2014-2015 Kompozit Malzemeler - Problem Çözümü 0
Güz 2013-2014 Kompozit Malzemeler - Problem Çözümü 0
Güz 2012-2013 Kompozit Malzemeler - Problem Çözümü 0
Güz 2011-2012 Kompozit Malzemeler - Problem Çözümü 0
Güz 2010-2011 Kompozit Malzemeler - Problem Çözümü 0
Güz 2009-2010 Kompozit Malzemeler - Problem Çözümü 0
Güz 2008-2009 Kompozit Malzemeler - Problem Çözümü 0
Güz 2007-2008 Kompozit Malzemeler - Problem Çözümü 0
Güz 2006-2007 Kompozit Malzemeler - Problem Çözümü 0
Güz 2005-2006 Kompozit Malzemeler - Problem Çözümü 0
Güz 2004-2005 Kompozit Malzemeler - Problem Çözümü 0
Güz 2002-2003 Kompozit Malzemeler - Problem Çözümü 0

Onkosul: __
Yankosul: MAT 307
ECTS Kredi: ECTS / NONE ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
MAT 308 Faz Diagramları 3 SU Kredi
Maddenin uç halinin, katı, sıvı, gaz ve bu haller arasındaki geçişlerin, termodinamik esasları doğayı yöneten en kuvvetli güçlerden bazılarıdır. Bu fazları ve faz geçişlerini anlamak için malzeme biliminin elindeki en güçlü alet faz diagramlarıdır. Bu diagramların hesaplanması ve uygulanması öğrencilere öğretilecek. İlk başta iki elementli sistemlerle başlayıp faz diagramlarının kullanımı anlatılacak. Bu konudaki en önemli ve standart faz diagramı, demir karbon faz diagramıdır ve derste bu diagramı işleyerek ilerleyecek ve faz diagramlarının ana presipleri öğretilecek. Daha sonra üçlü ve daha fazla elementli diagramların kullanımına değinilecek.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Faz Diagramları 3
Bahar 2017-2018 Faz Diagramları 3
Bahar 2016-2017 Faz Diagramları 3
Bahar 2015-2016 Faz Diagramları 3
Bahar 2014-2015 Faz Diagramları 3
Bahar 2013-2014 Faz Diagramları 3
Bahar 2012-2013 Faz Diagramları 3
Bahar 2011-2012 Faz Diagramları 3
Güz 2011-2012 Faz Diagramları 3
Bahar 2009-2010 Faz Diagramları 3
Bahar 2008-2009 Faz Diagramları 3
Bahar 2007-2008 Faz Diagramları 3
Bahar 2006-2007 Faz Diagramları 3
Bahar 2005-2006 Faz Diagramları 3
Bahar 2004-2005 Faz Diagramları 3
Bahar 2003-2004 Faz Diagramları 3
Bahar 2002-2003 Faz Diagramları 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 5 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
MAT 309 Malzeme Proseslerinde Taşınım Kavramları 3 SU Kredi
Vektör Mekaniği ve matris algebra üzerine kısa bir özet, İndeks notasyonu, toplama notasyonu Skalar alanların gradyanı, vektörlerin diverjansı ve rotasyonu Vektör alanların gradyanı, Tensör alanların diverjansı ve rotasyonu Vektör ve tensör ler için integral teoremleri: Diverjans ve Stokes' teoremleri Akışkanlar mekaniğine giriş Isı Transferine giriş Kütle Transferine giriş Taşınım denklemeleri arasındaki benzerliklerin vurgulanması Sınır ve ara yüzey koşulları Transport denklemlerinin sayısal olarak modellenmesine giriş Taşınım kavramlarının malzeme mühendisliği proseslerindeki uygulamaları Örnek malzeme proses teknikleri

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Malzeme Proseslerinde Taşınım Kavramları 3
Güz 2017-2018 Malzeme Proseslerinde Taşınım Kavramları 3
Güz 2015-2016 Malzeme Proseslerinde Taşınım Kavramları 3
Güz 2014-2015 Malzeme Proseslerinde Taşınım Kavramları 3
Bahar 2013-2014 Malzeme Proseslerinde Taşınım Kavramları 3
Bahar 2012-2013 Malzeme Proseslerinde Taşınım Kavramları 3
Bahar 2011-2012 Malzeme Proseslerinde Taşınım Kavramları 3
Bahar 2010-2011 Malzeme Proseslerinde Taşınım Kavramları 3

Onkosul: __
Yankosul: MAT 309R
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
MAT 309R Malzeme Proseslerinde Taşınım Kavramları - Problem Çözümü 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Malzeme Proseslerinde Taşınım Kavramları - Problem Çözümü 0
Güz 2017-2018 Malzeme Proseslerinde Taşınım Kavramları - Problem Çözümü 0
Güz 2015-2016 Malzeme Proseslerinde Taşınım Kavramları - Problem Çözümü 0
Güz 2014-2015 Malzeme Proseslerinde Taşınım Kavramları - Problem Çözümü 0
Bahar 2013-2014 Malzeme Proseslerinde Taşınım Kavramları - Problem Çözümü 0
Bahar 2012-2013 Malzeme Proseslerinde Taşınım Kavramları - Problem Çözümü 0
Bahar 2011-2012 Malzeme Proseslerinde Taşınım Kavramları - Problem Çözümü 0
Bahar 2010-2011 Malzeme Proseslerinde Taşınım Kavramları - Problem Çözümü 0

Onkosul: __
Yankosul: MAT 309
ECTS Kredi: ECTS / NONE ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
MAT 310 Yeni Malzemelerin Üretimindeki Kimyasal Süreçler 3 SU Kredi
Kükürt, fosfor, azot, halojenler, asal gazlara dayalı saf bileşiklerin geri kazanılmasında kullanılan kimyasal süreçler; ileri seramiklerin, metallerin, kompozitlerin üretimindeki kimyasal süreçler; enerji kullanımında, tıpta, uzayda, enformatikte, iletişimde ve kara taşımacılığında kullanılan malzemelerin üretimi.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2003-2004 Yeni Malzemelerin Üretimindeki Kimyasal Süreçler 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 5 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
MAT 312 Malzeme Nitelendirme 4 SU Kredi
Malzemelerin temel mekanik özelliklerinin genel tanıtım; X-ışınları ve elektron hüzme kullanarak kırınım deneyleri; katı faz nükleer manyetik rezonans spektroskopisi ; mekanik gerilim ve sertlik analizleri; ve, statik ve dinamik damla biçim çözümlenmesi analizleri.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2018-2019 Malzeme Nitelendirme 4
Güz 2017-2018 Malzeme Nitelendirme 4
Güz 2016-2017 Malzeme Nitelendirme 4
Güz 2015-2016 Malzeme Nitelendirme 4
Güz 2014-2015 Malzeme Nitelendirme 4
Güz 2013-2014 Malzeme Nitelendirme 4
Güz 2012-2013 Malzeme Nitelendirme 4
Güz 2011-2012 Malzeme Nitelendirme 4
Güz 2010-2011 Malzeme Nitelendirme 4
Güz 2009-2010 Malzeme Nitelendirme 4
Güz 2008-2009 Malzeme Nitelendirme 4
Bahar 2007-2008 Malzeme Nitelendirme 4
Bahar 2006-2007 Malzeme Nitelendirme 4
Bahar 2005-2006 Malzeme Nitelendirme 4
Bahar 2004-2005 Malzeme Nitelendirme 4
Bahar 2003-2004 Malzeme Nitelendirme 4
Bahar 2002-2003 Malzeme Nitelendirme 4

Onkosul: MAT 204 - Lisans - En Az D
Yankosul: MAT 312L
ECTS Kredi: 8 ECTS / 7 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
MAT 312L Malzeme Nitelendirme Laboratuvar 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2018-2019 Malzeme Nitelendirme Laboratuvar 0
Güz 2017-2018 Malzeme Nitelendirme Laboratuvar 0
Güz 2016-2017 Malzeme Nitelendirme Laboratuvar 0
Güz 2015-2016 Malzeme Nitelendirme Laboratuvar 0
Güz 2014-2015 Malzeme Nitelendirme Laboratuvar 0
Güz 2013-2014 Malzeme Nitelendirme Laboratuvar 0
Güz 2012-2013 Malzeme Nitelendirme Laboratuvar 0
Güz 2011-2012 Malzeme Nitelendirme Laboratuvar 0
Güz 2010-2011 Malzeme Nitelendirme Laboratuvar 0
Güz 2009-2010 Malzeme Nitelendirme Laboratuvar 0
Güz 2008-2009 Malzeme Nitelendirme Laboratuvar 0
Bahar 2007-2008 Malzeme Nitelendirme Laboratuvar 0
Bahar 2006-2007 Malzeme Nitelendirme Laboratuvar 0
Bahar 2005-2006 Malzeme Nitelendirme Laboratuvar 0
Bahar 2004-2005 Malzeme Nitelendirme Laboratuvar 0
Bahar 2003-2004 Malzeme Nitelendirme Laboratuvar 0
Bahar 2002-2003 Malzeme Nitelendirme Laboratuvar 0

Onkosul: __
Yankosul: MAT 312
ECTS Kredi: ECTS / NONE ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
MAT 314 Malzemelerin Mekanik Özellikleri 3 SU Kredi
Bu dersin amacı başlangıç ve orta düzeydeki malzeme bilgisi ile çeşitli kristal katıların mekanik davranışları arasında bir köprü oluşturmaktır (Üçüncü ve son sınıf öğrencileri için yararlı olacaktır). Dersin içeriği mikroyapının malzemelerin mekanik davranışları üzerindeki etkilerini konu almaktadır. Bu bağlamda malzemelerin içyapısından ve yapısal hatalarından havacılıkta kullanılan alaşımlardan başlayıp yüksek toklukta seramiklere kadar yüksek performansa sahip malzemelerin üretiminde nasıl faydalanıldığını anlatılacaktır. Anlatılacaklar arasında gerilme-şekil değişimi ilişkileri, elastik ve plastik (kalıcı) şekil değişimi, dislokasyonlar dislokasyon etkileşimleri, şekil değiştirme sertleşmesi, atomik boşluklar, çökelti fazlarının latis hataları ile etkileşimi, polimerlerde camsı faz geçişleri, malzemelerde sürünme, gevrek ve tok kırılma ile alaşımlarda yorgunluğu da içeren gerçek uygulamaların tartışılması sayılabilir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2018-2019 Malzemelerin Mekanik Özellikleri 3
Güz 2017-2018 Malzemelerin Mekanik Özellikleri 3
Güz 2016-2017 Malzemelerin Mekanik Özellikleri 3
Bahar 2015-2016 Malzemelerin Mekanik Özellikleri 3
Bahar 2014-2015 Malzemelerin Mekanik Özellikleri 3
Bahar 2010-2011 Malzemelerin Mekanik Özellikleri 3
Bahar 2009-2010 Malzemelerin Mekanik Özellikleri 3
Bahar 2008-2009 Malzemelerin Mekanik Özellikleri 3

Onkosul: ENS 205 - Lisans - En Az D
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 5 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
MAT 401 Yüzey Kimyası 3 SU Kredi
Dış yüzeyler, temiz yüzeyler, arayüzeyler, yüzey bilimi teknikleri, yüzey difraksiyonu, temiz yüzeylerin yapısı, adsorplanmış monotabakaların yapısı, yüzey termodinamik fonksiyonları, yüzey gerilimi, yüzey ısı kapasitesi, adsorplanmış monotabakaların termodinamiği, yüzey atomlarının vibrasyonu, gaz-yüzey etkileşiminde basit süreçler, yüzeylerin elektriksel özellikleri, yüzey kimyasal bağı, yüzeylerle kataliz.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Yüzey Kimyası 3
Güz 2015-2016 Yüzey Kimyası 3
Güz 2012-2013 Yüzey Kimyası 3
Güz 2011-2012 Yüzey Kimyası 3
Güz 2010-2011 Yüzey Kimyası 3
Güz 2008-2009 Yüzey Kimyası 3
Bahar 2007-2008 Yüzey Kimyası 3
Güz 2006-2007 Yüzey Kimyası 3
Güz 2004-2005 Yüzey Kimyası 3
Güz 2003-2004 Yüzey Kimyası 3

Onkosul: __
Yankosul: MAT 401L
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
MAT 402 Polimer Mühendisliği II 3 SU Kredi
Ticari polimerlerin özellikleri: Hidrokarbon plastikler ve elastomerler, diğer karbon zincirli polimerler, heteroatom içeren termoplastikler, termoplastikler, termoset reçineler. Takviyeli plastikler, elyaf takviyeli plastiklerin mekanik özellikleri. Polimer şekillendirme: polimer eriyiklerin akış özellikleri, soğutma ve katılaşma, ekstrüzyon, enjeksiyon, üfleme, kompresyon, ve transfer yöntemleri ile kalıplı üretim, ısıl kalıplama. Tasarım: üretimin özelliklerine göre tasarım ve malzeme seçimi.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Polimer Mühendisliği II 3
Bahar 2015-2016 Polimer Mühendisliği II 3
Bahar 2014-2015 Polimer Mühendisliği II 3
Bahar 2013-2014 Polimer Mühendisliği II 3
Güz 2012-2013 Polimer Mühendisliği II 3
Güz 2011-2012 Polimer Mühendisliği II 3
Güz 2010-2011 Polimer Mühendisliği II 3
Güz 2009-2010 Polimer Mühendisliği II 3
Güz 2008-2009 Polimer Mühendisliği II 3
Güz 2007-2008 Polimer Mühendisliği II 3
Güz 2006-2007 Polimer Mühendisliği II 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
MAT 403 Polimerlerin İşlenmesi 3 SU Kredi
Polimerlerin morfolojik, reolojik ve mekanik özellikleri. Plastik teknolojisi: kalıplama, ekstrüzyon, çoklu polimer sistemleri ve kompozitler, performans arttırıcı katkı malzemeleri ve polimer karışımları. İplik teknolojisi: tekstil, kumaş özellikleri, iplik çekimi, proses sonrası iyileştirmeler. Elastomer teknolojisi: vulkanizasyon, takviye edilmiş elastomer özellikleri ve karışımlar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2006-2007 Polimerlerin İşlenmesi 3
Bahar 2004-2005 Polimerlerin İşlenmesi 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 5 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
MAT 404 Polimer Fiziği 3 SU Kredi
Zincir moleküllerin istatistiksel mekaniğine giriş. Doğrusal ve doğrusal olmayan polimerlerin molekül ağırlığı dağılımı hesaplaması, jelleşme teorisi. Kauçuk elastisitesi. Polimer çözeltilerinin istatistiksel termodinamiği. Polimer sistemlerin faz diagramları ve şişme. Polimerlerin seyreltik çözeltilerinde konfigürasyon ve sürtünme özellikleri

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2018-2019 Polimer Fiziği 3
Güz 2017-2018 Polimer Fiziği 3
Güz 2016-2017 Polimer Fiziği 3
Güz 2015-2016 Polimer Fiziği 3
Bahar 2011-2012 Polimer Fiziği 3
Bahar 2009-2010 Polimer Fiziği 3
Bahar 2003-2004 Polimer Fiziği 3

Onkosul: __
Yankosul:
ECTS Kredi: 6 ECTS / 5 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
MAT 405 İleri Malzeme Karakterizasyonu 4 SU Kredi
Teorik bilgiler ve laboratuar çalışmasından oluşan bu ders Malzeme Karakterizasyonunu detaylandırarak daha geniş bir çerçevede tamamlar. İçerdiği konular: malzemelerin mekanik özelliklerine genel bakış; X- ışını kırınımı ve elektron mikroskobu; katı hal nükleer manyatik rezonans spektroskopisi; gerilim ve sertlik ölçümleri ; statik ve dinamik damla şekli (temas açısı) ölçümleri.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2014-2015 İleri Malzeme Karakterizasyonu 4
Bahar 2012-2013 İleri Malzeme Karakterizasyonu 4
Bahar 2010-2011 İleri Malzeme Karakterizasyonu 4

Onkosul: __
Yankosul: MAT 405L
ECTS Kredi: 8 ECTS / 7 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
MAT 405L İleri Malzeme Karakterizasyonu-Laboratuvar 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2014-2015 İleri Malzeme Karakterizasyonu-Laboratuvar 0
Bahar 2012-2013 İleri Malzeme Karakterizasyonu-Laboratuvar 0
Bahar 2010-2011 İleri Malzeme Karakterizasyonu-Laboratuvar 0

Onkosul: __
Yankosul: MAT 405
ECTS Kredi: ECTS / NONE ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
MAT 406 Nanotasarlanmış Sistemlerin Üretimi 3 SU Kredi
MAT406 ile nanotasarlanmış sistemlerin üretimi için aşağıdan yukarıya ve yukarıdan aşağıya olan yöntemler detaylandırılacaktır. Bu derste incelenecek konular; nanolitografi/nanotüretim teknikleri, malzemelerın şekillendirilmesinin temelleri, nanoboyutta litografi, basamak ve flaş litografi, geleneksel olmayan litografi teknikleri, yüklü parçacıkların litografisi ve metroloji. Aşındırma, örüntüleme ve örüntü transferi. Aşağıda yukarı teknikler, örneğin, CVD, ALD, yüzey fonksiyonlandırma ve örüntü oluşturma. 3D baskı. Nanosistemlerde kullanılmak üzere nanoyapılı malzemelerin sentezleri örneğin, nanoparçacık, nanotüp, kese, tel vb. Nanotıptaki uygulamalar, ilaç iletim sistemleri ve klinik tanı için nanosistemler. Nanomühendislik üretim yöntemlerinin sağlık ve güvenlik açısından değerlendirilmesi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Nanotasarlanmış Sistemlerin Üretimi 3
Bahar 2017-2018 Nanotasarlanmış Sistemlerin Üretimi 3
Bahar 2016-2017 Nanotasarlanmış Sistemlerin Üretimi 3
Bahar 2015-2016 Nanoteknolojiye Giriş 3
Güz 2013-2014 Nanoteknolojiye Giriş 3
Güz 2011-2012 Nanoteknolojiye Giriş 3
Güz 2010-2011 Nanoteknolojiye Giriş 3
Güz 2009-2010 Nanoteknolojiye Giriş 3
Güz 2007-2008 Nanoteknolojiye Giriş 3
Bahar 2005-2006 Nanoteknolojiye Giriş 3
Bahar 2003-2004 Nanoteknolojiye Giriş 3

Onkosul: __
Yankosul:
ECTS Kredi: 6 ECTS / 5 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
MAT 408 Seramik Malzemelere Giriş 3 SU Kredi
Dersin ana amacı yüksek lisans öğrencilerine oksit ve diğer seramik malzemeleri tanıtmaktır. Özellikle çeşitli kristal yapılar, camın amorf yapısı ve bu yapıların seramiklerin özelliklerine etkileri işlenecek. Yüzeyler, arayüzeyler, tane boyları ve diğer malzeme anayapı hataları incelenecek ve tartışılacak. Seramik malzemelerde sinterleme sırasında oluşan anayapılar, faz diagramlarının, tane büyüme yasalarının ışığı altında değerlendirilecek. Son olarak çeşitli seramik malzemelerin termal, optik, mekanik, elektrik ve magnetic özellikleri incelenecek.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2018-2019 Seramik Malzemelere Giriş 3
Güz 2017-2018 Seramik Malzemelere Giriş 3
Güz 2016-2017 Seramik Malzemelere Giriş 3
Güz 2015-2016 Seramik Malzemelere Giriş 3
Güz 2014-2015 Seramik Malzemelere Giriş 3
Güz 2013-2014 Seramik Malzemelere Giriş 3
Güz 2012-2013 Seramik Malzemelere Giriş 3
Güz 2011-2012 Seramik Malzemelere Giriş 3
Güz 2010-2011 Seramik Malzemelere Giriş 3
Güz 2009-2010 Seramik Malzemelere Giriş 3
Güz 2008-2009 Seramik Malzemelere Giriş 3
Güz 2007-2008 Seramik Malzemelere Giriş 3
Güz 2006-2007 Seramik Malzemelere Giriş 3
Güz 2005-2006 Seramik Malzemelere Giriş 3
Güz 2004-2005 Seramik Malzemelere Giriş 3
Güz 2003-2004 Seramik Malzemelere Giriş 3

Onkosul: __
Yankosul:
ECTS Kredi: 6 ECTS / 5 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
MAT 416 Biyomalzeme Bilimi ve Biyouyumluluk 3 SU Kredi
Biyomalzeme bilimi ve biyoçözünürlüğe giriş. Doku ve hücrelerin yapı ve özellikleri. Malzemelerin yüzey özellikleri ve biyomalzeme yüzeylerinin incelenmesi. Tıpta kullanılan malzemelerin türleri: metaller, polimerler, hidrojeller, biyoçözünür malzemeler, seramikler, camlar, kompozitler, ince tabakalar, dokumalar, biyolojik fonksiyonlu malzemeler. Dokuların mikro- ve makro- yapıları. Dokuların mekanik özellikleri. İmplantlara patabiyolojik tepkiler. Tıbbi implant tasarımı ve fonksiyonu Malzemelerin tıp ve dişçilik uygulamaları. Kalp-damar ile ilgili uygulamalar. Ortopedik uygulamalar. Oftalmolojik uygulamalar. Ameliyat iplikleri. Yapıştırıcı ve kapayıcılar. Doku mühendisliği.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2012-2013 Biyomalzeme Bilimi ve Biyouyumluluk 3
Bahar 2010-2011 Biyomalzeme Bilimi ve Biyouyumluluk 3
Güz 2008-2009 Biyomalzeme Bilimi ve Biyouyumluluk 3
Güz 2005-2006 Biyomalzeme Bilimi ve Biyouyumluluk 3
Bahar 2002-2003 Biyomalzeme Bilimi ve Biyouyumluluk 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 5 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
MAT 422 Cam Bilimi ve Mühendisliği 3 SU Kredi
Cam Bilimi ve Mühendisliği- Camın bütün özelliklerine etki eden anayapısı kristal malzemelerden farklıdır. Ders bu yapının tanıtılması ile başlayacak. Öğrencilere camın kimyasını ve yapısını belirleyen "batch composition" hesapları öğretilecek. Camın kimyası ve yapısının bağlantıları, faz diagramları ışığı altında anlatılacak. Camın faz oluşumdaki özellikler dolayısıyla mümkün olan üretim tekniklerine değinilecek. Camın difüzyon ve mekanik şekil değiştirme özellikleri işlenip, camlardaki hata oluşumu ve kırılma olayları bu ışık altında anlatılacak. Son olarak camların optik özellikleri ve telekomünikasyondaki yeri tartışılacak.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Cam Bilimi ve Mühendisliği 3
Bahar 2017-2018 Cam Bilimi ve Mühendisliği 3
Bahar 2016-2017 Cam Bilimi ve Mühendisliği 3
Güz 2011-2012 Cam Bilimi ve Mühendisliği 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
MAT 423 Çimento Kimyasi ve Teknolojisi 3 SU Kredi
Cimento uretimi icin gerekli hammaddeler, ve temini, doner firin oncesi hammadde hazirlanmasi, doner firin operasyonlari ve ortaya cikan klinker fazlari, uretim sorunlari, klinkerden ogutme yoluyla cimento tozu temini, cimento hidrasyon reaksiyonlari , cimento harci mikroyapisi, cimento harci davranislari , reolojisi, mukavemet kazanimi, betonun temel icerigi, agrega ozellikleri, betonun dayanimi ve dayanim sorunlari, ozel cimentolar ve ozel betonlar, beton ve harc uygulamalari

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2018-2019 Çimento Kimyasi ve Teknolojisi 3
Güz 2017-2018 Çimento Kimyasi ve Teknolojisi 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
MAT 48000 Malzeme Bilimi ve Nanomühendislik?de Özel Konular: Yapışma Bilimi Ve Mühendisliği 3 SU Kredi
Bu ders yapışma teorilerini, yapıştırıcıların kimyasal ve fiziksel konseptlerini, yapışma biliminde yüzey kimyasının prensiplerini, ve yapıştırıcılar veya yapıştırıcı ile birleştirilmiş yapılar için karakterizasyon yöntemlerini kapsamaktadır. Yapıştırılacak yüzeylerin analizi ve modifikasyonu yapışma teorileri ışığı altında doğru yapıştırıcı seçimi veya tasarımında ilk kritik adımlardır. Kimyasal ve fiziksel konseptler yapıştırıcıların eriyik ve katı faz değişimlerini, termal ve mekanik özelliklerini, ve kristalizasyon, viskoelastik, reolojik ve fiziksel yaşlanma davranışlarını anlamada önemli bir rol oynamaktadır. Yapıştırıcıların veya yapıştırıcı ile birleştirilmiş yapıların termal ve fiziksel karakterizasyonlarına ise farklı yapıştırıcıların uygulama performansının detaylı olarak anlaşılması için ihtiyaç duyulmaktadır. Ders boyunca öğrenciler (i) farklı yüzeyler için yapışma fenomenlerinin anlaşılması ve yapıştırıcı tasarımı, (ii) yapıştırıcıların veya yapıştırıcı ile birleştirilmiş yapıların termal ve mekanik davranışlarının belirlenmesi ve farklı uygulamalar için yapı-özellik ilişkisi kurabilme konularında bilgi edineceklerdir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Malzeme Bilimi ve Nanomühendislik?de Özel Konular: Yapışma Bilimi Ve Mühendisliği 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
Dinle