DİNLE

Ders Kataloğu

PSY 415 Bellek ve Bilişsel Süreçlerde Seçme Konular 3 SU Kredi
Bu ders, bilişselpsikoloji ile ilgilenen öğrencilere, alanın önemli bir kaç konusunu derinlemesine inceleme imkanı vermektedir. Bilişsel psikoloji ve bellek alanının, yöntemsel ve kuramsal olarak karşılaştığı güçlükler de tartışılacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2017-2018 Bellek ve Bilişsel Süreçlerde Seçme Konular 3
Bahar 2017-2018 Bellek ve Bilişsel Süreçlerde Seçme Konular 3
Bahar 2015-2016 Bellek ve Bilişsel Süreçlerde Seçme Konular 3

Onkosul: (PSY 201 - Lisans - En Az D
veya PSY 301 - Lisans - En AzD)
ve PSY 310 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :