DİNLE

Ders Kataloğu

PSY 405 Kültür ve Bilişsel Süreçler 3 SU Kredi
Bu ders bilişsel süreçlerle ilgilenen öğrencilerin, düşünmenin sosyal ve kültürel boyutlarını incelemelerine olanak vermektedir. Dil ve düşünce ilişkisi, anlatı-yorum, bireysel ve toplumsal bellek, duygu, ahlak, kültürel bilginin iletimi, kavramlar ve örtülü biliş gibi konulara psikolojik bir mercekten bakar. Sosyal psikoloji, bilişsel psikoloji, dilbilim ve kültürlerarası psikoloji gibi alanları teorik ve emprik temelinden faydalanırken; bunların felsefe, antropoloji, edebiyat, yapay zeka ve siyaset gibi alanlarla olan etkileşimlerini tartışır. Bu ders, ayrıca, kültürel perspektiflerin psikoloji alanı ile buluşturulmasındaki metodolojik ve teorik güçlükleri de ele alır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Kültür ve Bilişsel Süreçler 3
Bahar 2016-2017 Kültür ve Bilişsel Süreçler 3
Bahar 2015-2016 Kültür ve Bilişsel Süreçler 3
Güz 2014-2015 Kültür ve Bilişsel Süreçler 3
Bahar 2011-2012 Kültür ve Bilişsel Süreçler 3

Onkosul: PSY 201 - Lisans - En Az D
veya (PSY 301 - Lisans - En AzD)
ve PSY 310 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :