DİNLE

Ders Kataloğu

HUM 271 İslam Edebiyatında Büyük Eserler 3 SU Kredi
Bu derste modernite öncesi dönem İslam edebiyatının farklı yazın türlerindeki belli başlı eserleri incelenmektedir. Dönem boyunca incelenen metinlerde edebi mekan-zaman anlayışı ve gerçek mekan-zaman anlayışı; edebiyatın bireysel ve kamusal yönleri; sözlü kültür ve yazılı kültür; kurgusal anlatı ve tarih; öğretici ve eğlendirici amaçlar karşılaştırmalı olarak ele alınmaktadır. Anlatının inandırıcılığı, hikayenin çerçevesi, anlatıcı ve kurgunun seviyeleri, ?öteki? kavramı, metinler arası paslaşmalar gibi kavramlar üzerinde durulmaktadır. Metnin yorumlanmasında başvurulan yazar, eser ve okuyucu kitlesi odaklı yaklaşımlar , biçim ve içerik arasındaki ilişkiler, elit kültürü ile halk kültürü arasındaki ilişkiler irdelenecektir. Ele alınan eserleri ait oldukları zaman ve mekana göre bağlamına oturtmanın yanısıra; söz konusu eserlerin Batı?da ve Doğu?da uyandırdıkları yankılar doğrultusunda dünya edebiyatının bir parçası olarak bakılmaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 İslam Edebiyatında Büyük Eserler 3

Onkosul: __
HUM>UNV Major Works
Yankosul: __
ECTS Kredi: 5 ECTS (5 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar : 23.000 kredi
Course or Test: SPS 101 arasi.
En Az Not : D
Ayni anda alinamaz.

and
Course or Test: SPS 102 arasi.
En Az Not : D
Ayni anda alinamaz.

and
000 - 9999 arasi.
En Az Not : D
Ayni anda alinamaz.