DİNLE

Ders Kataloğu

HUM 211 Edebiyatta Büyük Eserler - 20. Yüzyıl Edebiyatı 3 SU Kredi
Bu dersin amacı, kendi dönemlerini etkilemiş ve hala dünyayı ve kültürleri algılayışımız üzerinde önemli bir etkisi olan birkaç büyük edebiyat yapıtını ayrıntılı olarak yorumlamayı ve karşılaştırmalı olarak analiz etmeyi öğretmektir. Derste, hayalgücü, duygu ve duyguların anlatımının edebiyattaki yeri vurgulanırken, aynı zamanda kültürel, sosyal ve politik konulara dikkat çekilir. Bu ders öğrencilere okumanın yanısıra analitik ve eleştirel bir yaklaşımla yazmayı da öğretmeyı amaçlar. Bu dersin mevcut "23 krediyi tamamlamış olmak" ön koşuluna ek olarak, 2015-2016 Akademik Yılı Güz Dönemi'nden itibaren "SPS 101 ve SPS 102 derslerini en az D notu ile tamamlamış olmak" şartı da eklenecektir. SPS 101 ve SPS 102 derslerini geçemeyen öğrenciler, bu dersi alamazlar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2019-2020 Edebiyatta Büyük Eserler - 20. Yüzyıl Edebiyatı 3
Bahar 2018-2019 Edebiyatta Büyük Eserler - 20. Yüzyıl Edebiyatı 3
Güz 2018-2019 Edebiyatta Büyük Eserler - 20. Yüzyıl Edebiyatı 3
Bahar 2017-2018 Edebiyatta Büyük Eserler - 20. Yüzyıl Edebiyatı 3
Güz 2017-2018 Edebiyatta Büyük Eserler - 20. Yüzyıl Edebiyatı 3
Bahar 2016-2017 Edebiyatta Büyük Eserler - 20. Yüzyıl Edebiyatı 3
Güz 2016-2017 Edebiyatta Büyük Eserler - 20. Yüzyıl Edebiyatı 3
Bahar 2015-2016 Edebiyatta Büyük Eserler - 20. Yüzyıl Edebiyatı 3
Güz 2015-2016 Edebiyatta Büyük Eserler - 20. Yüzyıl Edebiyatı 3
Bahar 2014-2015 Edebiyatta Büyük Eserler - 20. Yüzyıl Edebiyatı 3
Güz 2014-2015 Edebiyatta Büyük Eserler - 20. Yüzyıl Edebiyatı 3
Bahar 2013-2014 Edebiyatta Büyük Eserler - Fantastik 3
Güz 2013-2014 Edebiyatta Büyük Eserler - Fantastik 3
Bahar 2012-2013 Edebiyatta Büyük Eserler - Fantastik 3
Güz 2012-2013 Edebiyatta Büyük Eserler - Fantastik 3
Bahar 2011-2012 Edebiyatta Büyük Eserler - Fantastik 3
Güz 2011-2012 Edebiyatta Büyük Eserler - Fantastik 3
Bahar 2010-2011 Edebiyatta Büyük Eserler - Fantastik 3
Bahar 2009-2010 Edebiyatta Büyük Eserler II 3
Güz 2009-2010 Edebiyatta Büyük Eserler II 3
Bahar 2008-2009 Edebiyatta Büyük Eserler II 3
Güz 2008-2009 Edebiyatta Büyük Eserler II 3
Bahar 2007-2008 Edebiyatta Büyük Eserler II 3
Güz 2007-2008 Edebiyatta Büyük Eserler II 3
Bahar 2006-2007 Edebiyatta Büyük Eserler II 3
Güz 2006-2007 Edebiyatta Büyük Eserler II 3
Bahar 2005-2006 Büyük Yapıtlar I (HUM201B) 3
Güz 2005-2006 Büyük Yapıtlar I (HUM201B) 3
Bahar 2004-2005 Büyük Yapıtlar I (HUM201B) 3
Güz 2004-2005 Büyük Yapıtlar I (HUM201B) 3

Onkosul: __
HUM>UNV Major Works
Yankosul: __
ECTS Kredi: 5 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar : 23.000 kredi
Course or Test: SPS 101 arasi.
En Az Not : D
Ayni anda alinamaz.

and
Course or Test: SPS 102 arasi.
En Az Not : D
Ayni anda alinamaz.

and
000 - 9999 arasi.
En Az Not : D
Ayni anda alinamaz.