DİNLE

Ders Kataloğu

TUR 504 Yabancılar için İleri Düzey Türkçe Okuma II 5 SU Kredi
Bu ders TUR 403'ün devamı niteliğinde olup öğrencilerin modern Türkçe metinleri (roman, öykü, şiir, makale, deneme, tez, vb.) okuma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Derste modern Türkiye tarihi, edebiyatı, toplumu, kültürü ve siyasetinden konularla ilgili metinler okunacaktır. Temel beklenti, söz konusu okumaların öğrencilerin Türkiye Çalışmaları ve benzeri alanlardaki araştırma ve çalışmalarını desteklemesidir. Öğrencilerin derste işlenecek metnin okunması; Türkçe'ye ve Türkçe'den çeviri; derste işlenen metin hakkında yazılacak bir deneme; sözcük dağarcığını geliştirecek alıştırmalar; gündelik ve teknik ifadeler, deyimler üzerine çalışma ve benzeri yükümlülükleri yerine getirmeleri beklenmektedir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2015-2016 Yabancılar için İleri Düzey Türkçe Okuma II 5
Bahar 2014-2015 Yabancılar için İleri Düzey Türkçe Okuma II 5
Bahar 2013-2014 Yabancılar için İleri Düzey Türkçe Okuma II 5
Bahar 2012-2013 Yabancılar için İleri Düzey Türkçe Okuma II 5
Bahar 2011-2012 Yabancılar için İleri Düzey Türkçe Okuma II 5
Bahar 2010-2011 Yabancılar için İleri Düzey Türkçe Okuma II 5

Onkosul: TUR 503 - Doktora - En Az D
veya TUR 503 - Yüksek Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :