Facebook
DİNLE

Ders KataloğuUYUŞMAZLIK ANALİZİ VE ÇÖZÜMÜ - TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (MAPSCONF-NT)

Core Electives
  Ders Ders Adı AKTS Kredisi SU Kredisi Fakülte
     ANTH 515 Devletin Antropolojisi 10 3 SSBF
     ANTH 554 Göç ve Vatandaşlık 10 3 SSBF
     ANTH 565 Toplumsal Hareketlilik, Direniş ve Protesto 10 3 SSBF
     CONF 502 Savaş ve Barış Değişkenleri 10 3 SSBF
     CONF 504 Dış Politika ve Uyuşmazlık Çözümü 10 3 SSBF
     CONF 508 Avrupa Birliği'nde Çok Partili Pazarlık 10 3 SSBF
     CONF 510 Barış Süreçlerinde Üçüncü Tarafların Rolü 10 3 SSBF
     CONF 511 Kültür ve Anlaşmazlıklar 10 3 SSBF
     CONF 523 Uyuşmazlık Analizinde Konular, Kavramlar ve Teoriler 10 3 SSBF
     CONF 524 İleri Uyuşmazlık Çözümü ve Temel Konular 10 3 SSBF
     CONF 532 Örgütlerdeki Uyuşmazlıkların Yönetimi 10 3 SSBF
     CONF 534 Uyuşmazlık Çözümünde Medya 10 3 SSBF
     CONF 536 Uyuşmazlık Çözümünde Kurumlar 10 3 SSBF
     CONF 542 Toplu Şiddet, İyileşme ve Dönüşüm 10 3 SSBF
     CONF 544 Çatışma Sonrası Ortamlarda Meseleler 10 3 SSBF
     CONF 552 İleri Uyuşmazlık Çözümü Uygulamaları 10 3 SSBF
     CONF 561 İnsan Hakları, Demokrasi ve Uyuşmazlık Çözümü 10 3 SSBF
     CONF 580 Günümüz Türk Toplumunda Uyuşmazlıklar 10 3 SSBF
     CULT 535 Şiddet Temsilleri 10 3 SSBF
     CULT 537 Post-Koloniyal Teori ve Sorunları 10 3 SSBF
     CULT 561 Sözlü Tarih 10 3 SSBF
     CULT 562 Bellek Çalışmaları 10 3 SSBF
     POLS 503 Karşılastırmalı Yöntem 10 3 SSBF
     POLS 529 Siyasal Analiz: Metod ve Kapsam 10 3 SSBF
     POLS 530 Nicel Araştırma Yöntemleri 10 3 SSBF
     POLS 531 Nitel ve Metinsel Araştırma Yöntemleri 10 3 SSBF
     POLS 532 Anket Araştırma Yöntemleri 10 3 SSBF
     POLS 534 Siyasal Analiz ve Formel Modelleme I 10 3 SSBF
     POLS 537 Siyaset Biliminde İleri Araştırma Yöntemleri ve Veri 10 3 SSBF
     POLS 543 Uluslararası Müzakere 10 3 SSBF
     POLS 548 Ortadoğu'da Uyuşmazlık 10 3 SSBF
     POLS 563 Soğuk Savaş Sonrası Siyasi Şiddet 10 3 SSBF
     POLS 583 Etnisite ve Milliyetçilik 10 3 SSBF
     POLS 589 İnsan Hakları ve Dünya Düzeni 10 3 SSBF
     PSY 544 Gruplararası İlişkiler 10 3 SSBF
     SOC 508 Din ve Siyaset 10 3 SSBF