DİNLE

Ders KataloğuSİYASET BİLİMİ (ÖNCEKİ İSİM: TOPLUMSAL VE SİYASAL BİLİMLER) LİSANS PROGRAMI (BASPS)

Area Electives
  Ders Ders Adı AKTS Kredisi SU Kredisi Fakülte
 * 
HIST 205 Yirminci Yüzyıl Tarihi 6 3 SSBF
     HIST 221 Rönesans ve Reformasyon Döneminde Avrupa 6 3 SSBF
     HIST 223 Modernite Öncesi Toplumlarda Kadınlar 6 3 SSBF
     HIST 227 Sinemada Tarih, Tarihin Sineması 6 3 SSBF
     HIST 233 Doğuda ve Batıda Ortaçağ Kahramanı 6 3 SSBF
     HIST 242 Devrimler Çağı, 1789-1848 6 3 SSBF
 * 
HIST 245 Deniz, Gemiler, İnsanlar 6 3 SSBF
     HIST 285 Kanuni Süleyman Dönemi 6 3 SSBF
     HIST 315 Bilim Tarihinden Bölümler I 6 3 SSBF
     HIST 316 Bilim Tarihinden Bölümler II 6 3 SSBF
     HIST 323 Tarih ve Devrim 6 3 SSBF
     HIST 324 ABD'nin "Yeniden İnşa"sı Dönemine Kadar Kuzey Amerika Tarihi 6 3 SSBF
     HIST 326 Latin Amerika Tarihi ve Kültürü 6 3 SSBF
     HIST 331 Erken Dönem İslam Tarihi 6 3 SSBF
     HIST 332 İslam Tarihi: Orta Dönem (y.945 - 1500) 6 3 SSBF
     HIST 335 İslam Dünyasında Barut İmparatorlukları, 1450-1800 6 3 SSBF
     HIST 336 Orta ve İç Asya Tarihi 6 3 SSBF
     HIST 341 Savaş ve Toplum II : Askeri Devrim ve Modern Devletin Doğuşu 6 3 SSBF
     HIST 348 Yakınçağ Diplomasi Tarihi I (1815-1950) 6 3 SSBF
     HIST 370 Bir Kentin Tarihi I : Byzantion'dan Konstantinopolis'e 6 3 SSBF
     HIST 371 Bir Kentin Tarihi II : Osmanlı İstanbulu, 1450-1900 6 3 SSBF
     HIST 385 Onaltıncı Yüzyılda Osmanlılar, Avrupa ve Dünya 6 3 SSBF
     HIST 397 Geç Dönem Osmanlı ve Modern Türkiye Dış Politikası, 1870-1970z 6 3 SSBF
     HIST 406 Edebiyat ve Sanatta Yirminci Yüzyıl Tarihi 6 3 SSBF
     HIST 415 Bilimsel Devrim 6 3 SSBF
     HIST 423 Doğa ve İmparatorluklar 6 3 SSBF
     HIST 424 Aile, Çocuklar, ve Toplumsal Cinsiyet: Avrupa Sosyal Tarihine Temel Yaklaşımlar 6 3 SSBF
     HIST 425 Yakınçağ Avrupası ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Çocukluğun ve Gençliğin Tarihi 6 3 SSBF
     HIST 427 Eğitim, Okuryazarlık, Matbaa 6 3 SSBF
     HIST 431 Bizans Tarihine Giriş (İS 300-1453) 6 3 SSBF
     HIST 433 Ortaçağ Avrupası'nın Sosyal ve Ekonomik Tarihi 6 3 SSBF
     HIST 434 Rusya Tarihi I : Çarlık Rusyası (17. yüzyıldan 1917'ye) 6 3 SSBF
     HIST 436 Modern Ortadoğu Tarihi 6 3 SSBF
     HIST 437 İmparatorluklar, Uluslar ve Sonrası: 19. ve 20. Yüzyıllarda Orta ve Doğu Avrupa 6 3 SSBF
     HIST 438 İkinci Dünya Savaşından Bu Yana Orta Doğu'nun Ekonomik Tarihi 6 3 SSBF
     HIST 439 Osmanlı İmparatorluğu?nda Hıristiyanlar 6 3 SSBF
     HIST 441 Aydınlanma Dünyası 6 3 SSBF
     HIST 443 Savaş ve Toplum IV:Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı İmparatorluğu 6 3 SSBF
     HIST 447 Filistin, Filistinlilere Karşı 6 3 SSBF
     HIST 450 Şark Meselesi, 1768-1923 6 3 SSBF
     HIST 455 19. Yüzyıl Başlarına ve Tanzimat Modernizasyonun Uçvermesine Kadar, Balkan Diyarlarının Tarihi 6 3 SSBF
     HIST 461 Osmanlı Reform Hareketleri I (1550-1839) 6 3 SSBF
     HIST 462 Osmanlı Reform Hareketleri II : Siyasal ve Toplumsal Reformlar (1839-1918) 6 3 SSBF
     HIST 463 Osmanlı İmparatorluğu'nun Sosyal ve Ekonomik Tarihi 6 3 SSBF
     HIST 465 Osmanlı Şiirinde Aşk, Eğlence ve Gündelik Kültür, 1400-1800 6 3 SSBF
     HIST 473 Tarım Toplumlarına Yaklaşımlar 6 3 SSBF
     HIST 475 Post-oryantalizm ve Post-kolonyalizm 6 3 SSBF
     HIST 476 Geç Osmanlı ve Modern Türkiye Siyaset ve Edebiyatı Bu ders geç Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi Türk 6 3 SSBF
     HIST 484 Osmanlı İmparatorluğu'nda Çevresel Topluluklar (1300-1914) 6 3 SSBF
     HIST 485 Çağdaş Türkiye'de Azınlık Sorunları 6 3 SSBF
     HIST 486 Ermeni Tarihi ve Edebiyatının Konu ve Sorunları 6 3 SSBF
     HIST 487 Avrupa ve Osmanlı İmparatorluğu?nda Ön-Faşizm 6 3 SSBF
     HIST 488 Güneydoğu Avrupa Tarihinde Milliyetçi Projeler 6 3 SSBF
     HIST 489 İmparatorluktan Cumhuriyete : Türk Milliyetçiliği ve Ulus-Devleti 6 3 SSBF
     HIST 490 Ulusal Bellek İnşasının Metin ve Yöntemleri II : Cumhuriyet Dönemi Tarihçileri Nasıl Okunmalı? 6 3 SSBF
     HIST 491 Popüler Kültür ve Ulusçuluk 6 3 SSBF
     HIST 492 Türkiye Tarihinde Savaş ve Edebiyat 6 3 SSBF
     HIST 493 Kafkasya ve Hinterlandı: Osmanlı, Rus ve Safevî İmparatorlukları Üçgeninde Klan, Etnisite ve Uluslar 6 3 SSBF
     HIST 494 Türkiye'nin Yakın Dönem Siyasal ve Sosyal Tarihi : Anılardan İzlenim ve Çıkarsamalar 6 3 SSBF
     HIST 497 Orta Doğu, Balkanlar ve Kafkasya'da Milletler ve Sınırlar 6 3 SSBF
     HIST 498 Kıbrıs Sorunu Tarihçesi 6 3 SSBF
     IR 301 Küreselleşme ve Uluslararası İlişkiler 6 3 SSBF
     IR 312 Küresel Sorumluluklar ve Haklar 6 3 SSBF
     IR 341 Küresel İdare 6 3 SSBF
     IR 394 Dünya Politikaları 6 3 SSBF
     IR 400 Uluslararası Çatışma ve Barış 6 3 SSBF
     IR 401 Türkiye ve Orta Doğu 6 3 SSBF
     IR 402 Avrupa'da Türkiye 6 3 SSBF
     IR 404 Enerji Politikaları 6 3 SSBF
     IR 405 Avrupa Dış Politikası 6 3 SSBF
     IR 406 Türkiye ve Güney Kafkasya 6 3 SSBF
     IR 407 Uluslararası İlişkilerin Yerel Kökenleri 6 3 SSBF
     IR 410 Uluslararası Güvenlik 6 3 SSBF
     IR 493 Uluslararası Müzakere 6 3 SSBF
     LAW 309 Batı Hukuku Tarihi 6 3 SSBF
     LAW 310 Karşılaştırmalı Hukuki Düşünce 6 3 SSBF
     LAW 311 Uluslararası Hukuk 6 3 SSBF
     LAW 312 Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku 6 3 SSBF
     LAW 401 Hukuk, İş İdaresi ve Toplum 6 3 SSBF
     LAW 403 Uluslararası İş Hukuku 6 3 SSBF
     LAW 404 AB'de İnsan Hakları 6 3 SSBF
     POLS 251 Vatandaşlık Siyaseti 6 3 SSBF
     POLS 252 Haklar ve Tarihleri 6 3 SSBF
     POLS 271 Milletler ve Milliyetçilikler 6 3 SSBF
     POLS 302 Siyaset Felsefesinde Sorular ve Kavramlar 6 3 SSBF
     POLS 303 Seçimler ve Siyasal Katılım 6 3 SSBF
     POLS 304 Karşılaştırmalı Siyasal Partiler ve Baskı Gruplar 6 3 SSBF
     POLS 305 Modern Türkiye'de Siyasal İdeolojiler 6 3 SSBF
     POLS 348 Güney Avrupa'da Politika 6 3 SSBF
     POLS 349 Güneydoğu Asya Politikaları 6 3 SSBF
     POLS 350 Doğu Avrupa'da Demokrasiye Geçiş 6 3 SSBF
     POLS 351 Siyasal Değişimin Dinamikleri 6 3 SSBF
     POLS 353 Türkiye'de Yönetişim 6 3 SSBF
     POLS 354 Göç Siyaseti 6 3 SSBF
     POLS 364 Anayasa Hukuku 6 3 SSBF
     POLS 365 Hukuk ve Siyaset 6 3 SSBF
     POLS 372 Liberalizm ve Eleştirileri 6 3 SSBF
     POLS 392 Modern Diktatörlük ile Türkiye'de Tek Parti Dönemi ve Siyasal Sistemi (1925-1945) 6 3 SSBF
     POLS 393 Türkiye'deki Siyasi Partiler 6 3 SSBF
     POLS 399 Serbest Çalışma 6 3 SSBF
     POLS 400 Eski Çağ, Orta Çağ ve Erken Siyasal Kuram 6 3 SSBF
     POLS 403 Siyaset Psikolojisinin Temelleri 6 3 SSBF
     POLS 405 Siyasal Düşünce: Konular, Kavramlar, Tartışmalar 6 3 SSBF
     POLS 409 Turk-Yunan İlişkileri 6 3 SSBF
     POLS 410 Amerikan Siyasi Hayatı ve Yönetim 6 3 SSBF
     POLS 421 Moderniteye Felsefi Yaklaşımlar 6 3 SSBF
     POLS 422 Siyaset ve Kültür 6 3 SSBF
     POLS 425 Sivil Toplum 6 3 SSBF
     POLS 426 Kıta Avrupası'nda Siyasi Dusunce 6 3 SSBF
     POLS 440 Türkiye Büyükşehirlerinde Yönetişim 6 3 SSBF
     POLS 441 Sivil Toplum Kuruluşları Yönetişimi 6 3 SSBF
     POLS 446 Latin Amerika Siyasal Hayatı 6 3 SSBF
     POLS 448 Ortadoğu'da Uyuşmazlık 6 3 SSBF
     POLS 462 Avrupa Birliğine Analitik Yaklaşımlar 6 3 SSBF
     POLS 472 Nietzsche 6 3 SSBF
     POLS 483 Etnisite ve Milliyetçilik 6 3 SSBF
     POLS 491 Avrupa Siyaseti 6 3 SSBF
     POLS 492 Avrupa Birliği:Politikalar, Siyasalar ve Yönetim 6 3 SSBF
     POLS 493 Türkiye'de ve Avrupa Birliği'nde Yerel Yönetim 6 3 SSBF
     POLS 495 Ortadoğu'da Siyasal Hayat 6 3 SSBF
     POLS 496 Osmanlı İmparatorluğu 19 yy.Reform ve Düşünce Tarihi 6 3 SSBF
     SOC 203 Hukuk ve Toplum Calismalari 6 3 SSBF
     SOC 300 Bilim Sosyolojisi 6 3 SSBF
     SOC 305 Şirketlerde Yönetişim ve Sosyal Sorumluluk 6 3 SSBF
     SOC 308 Din Sosyolojisi 6 3 SSBF
     SOC 313 Türk Toplumsal Düşüncesi 6 3 SSBF
     SOC 318 Nitel Araştırma Yöntemleri 6 3 SSBF
     SOC 321 Kent Sosyolojisi 6 3 SSBF
     SOC 350 Bilim, Din ve Toplum 6 3 SSBF
     SOC 402 Medya ve Siyaset 6 3 SSBF
     SOC 404 Medya Araştırmaları Atölyesi 6 3 SSBF
     SOC 406 Hukukçular Üzerine İncelemeler 6 3 SSBF
     SOC 408 Din ve Siyaset 6 3 SSBF
     SOC 420 Hareketlilikler Sosyolojisi 6 3 SSBF
     SOC 432 Cinsellikler, Toplumsallıklar 6 3 SSBF
     SOC 444 Yeni Toplumsal Hareketler 6 3 SSBF
     SPS 201 Sosyal Bilimlerde Bilimsel Araştırma ve Istatistiki Düşüncenin Temelleri 6 3 SSBF
     SPS 312 Nicel Araştırma Teknikleri 6 3 SSBF
     SPS 315 Sosyal Ağların Analizi 6 3 SSBF
     SPS 320 Etnik Uyusmazliklara Yaklasimlar 6 3 SSBF
     SPS 322 Futbol, Milliyet ve Devlet 6 3 SSBF
     SPS 325 Alcibiades ve Philoctetes: Oligarşik Toplumda Bireyin Yetenek ve Hakları 6 3 SSBF
     SPS 374 Küresel Çevre Sorunları 6 3 SSBF
     SPS 384 İklim Değişikliği ve Çevre Politikaları 6 3 SSBF
     SPS 442 Devlet Oluşumu 6 3 SSBF
     SPS 452 Siyaset ve Toplumda Ordu 6 3 SSBF

* Fakülte Dersleri