Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu


EKONOMİ - LİSANS DERECESİ İLE DOKTORA PROGRAMI-LİSANS DERECESİ İLE (PHDECON-UG)

Yüksek lisans programından geçiş olanaklı tasarlanmış olan doktora programı, öğrenciye en üst seviyede özgün bilimsel araştırma yapabilme beceri ve yetkinliğini geliştirebileceği eğitim ve araştırma olanakları sunar. Program üst düzey bilim insanı yetiştirmeye yönelik olmakla birlikte, kamu ve özel sektör kuruluşlarında araştırmacı olarak çalışacak öğrencilere ileri uygulama tekniklerini kullanabilme becerisini kazandırmayı amaçlamaktadır.

 • Bilimsel Hazırlık Programına kabul edilen öğrenciler, MATH 571 (ya da akademik danışman onayı ile eşdeğerini) ve diğer hazırlık derslerini birinci yılda tamamlamak,
 • Doktora yeterlilik sınavının mikroekonomi ve makroekonomi dallarında başarılı olmak,
 • Bir Tez Önerisi sunmak ve savunmak,
 • Doktora tezlerini tamamlamakla
 • yükümlüdürler.

  Doktora programı öğrencileri mezuniyete hak kazanabilmek için program yükümlülüklerini tamamlamalarının yanında, tez savunmalarından önce hazırladıkları bir araştırma tebliğinin tez izleme komitesi, program öğretim üyelerinin ve diğer öğrencilerin katıldığı bir fakülte seminerinde sunumunu yapmakla yükümlüdürler.

  MEZUNİYET KOŞULLARI ÖZETİ

  Ders Kategorisi En Az AKTS Kredisi En Az SU Kredisi En Az Ders
  PhD Dissertation 169 - 1
  Required Courses 93 24 15
  Core Courses 80 24 8
  Toplam 342 48 24

   

  PhD Dissertation


    Ders Ders Adı AKTS Kredisi SU Kredisi Fakülte
       ECON 799 Doktora Tezi 169 0 SSBF
   

  Required Courses


    Ders Ders Adı AKTS Kredisi SU Kredisi Fakülte
       ECON 501 Mikroekonomi I 10 3 SSBF
       ECON 502 Mikroekonomi II 10 3 SSBF
       ECON 503 Makroekonomi I 10 3 SSBF
       ECON 504 Makroekonomi II 10 3 SSBF
       ECON 505 Nicel Metodlar 10 3 SSBF
       ECON 506 Ekonometri 10 3 SSBF
       ECON 591 Seminer I 1 0 SSBF
       ECON 592 Seminer II 1 0 SSBF
       ECON 691 Seminer III 1 0 SSBF
       ECON 692 Seminer IV 1 0 SSBF
       ECON 700 Doktora Ön-Semineri 1 0 SSBF
       GR 501S Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 7 0 SSBF
       GR 502S Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 2 7 0 SSBF
       GR 503S Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 3 7 0 SSBF
       GR 555S Lisansüstü Öğrenciler için Akademik Yazım 7 0 SSBF
   

  Core Courses

  Complete 24 SU (80 ECTS) credits from the following pool:


    Ders Ders Adı AKTS Kredisi SU Kredisi Fakülte
       ECON 601 İleri Mikroekonomi 10 3 SSBF
       ECON 602 Uluslararası Ekonomi 10 3 SSBF
       ECON 603 İleri Makroekonomi 10 3 SSBF
       ECON 604 Uygulamalı Ekonometri 10 3 SSBF
       ECON 605 Endüstriyel Organizasyon 10 3 SSBF
       ECON 606 Şirket Finansmanı Teorisi 10 3 SSBF
       ECON 607 Oyun Teorisi 10 3 SSBF
       ECON 608 Mekanizma ve Piyasa Tasarımı Semineri 10 3 SSBF
       ECON 609 Finansal Ekonomi 10 3 SSBF
       ECON 610 Rekabet ve Düzenleme 10 3 SSBF
       ECON 611 Gelişmekte Olan Ülke Makroekonomisi 10 3 SSBF
       ECON 612 Uluslararası Ticaret ve Endüstri Dinamikleri 10 3 SSBF
       ECON 624 Refah ve Ekonomi 10 3 SSBF
       ECON 630 İleri Düzey Çalışma Ekonomisi 10 3 SSBF
       ECON 688 Eşleşme ve Piyasalar 10 3 SSBF
       ECON 701 Matematiksel Ekonomi 10 3 SSBF
       ECON 704 Teşvik Kuramı ve uygulamaları 10 3 SSBF
       ECON 705 Oyun Teorisi Araştırmaları-I 10 3 SSBF
       ECON 706 Oyun Teorisi Araştırmaları-II 10 3 SSBF
       ECON 711 Dinamik Makroekonomik Modelleme ve Uygulamaları 10 3 SSBF
       ECON 712 Ekonomik Büyüme ve Gelişme Teorisi 10 3 SSBF
       ECON 731 İleri Ekonometri 10 3 SSBF
       ECON 756 İleri Hukuk ve Ekonomi 10 3 SSBF
       MATH 571 Matematiksel Analize Giriş 10 3 MDBF

  **Birden fazla alan yükümlülüğünde yer alan dersler mezuniyet koşulları özetinde belirtilen alan sırasına göre görüntülenmektedir. Örnegin alan seçmeli derslere de sayılabilecek çekirdek seçmeli dersler sadece çekirdek seçmeli dersler alanında göruntülenmektedir.

  ***Lisans dersleri lisansüstü programlarının alan yükümlülüklerinde olsalar bile bu listelerde görüntülenmemektedir.

  ****Mezuniyet koşulları Üniversiteye giriş yılına göre farklılık gösterebileceğinden, önceki yıllarda SU'ya giren ve halen ögrenimlerine devam eden ögrencilerimize, mezuniyet kontrollerini Information System - Degree Evaluation üzerinden yapmalarını tavsiye ederiz.