Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu


ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ - YÜKSEK LİSANS DERECESİ İLE DOKTORA PROGRAMI-YÜKSEK LİSANS DERECESİ İLE (PHDIE)

Yüksek lisans ve doktora derecelerine yönelik Endüstri Mühendisliği lisansüstü programı, öğrencilere, sayısal, analitik ve uygulamaya yönelik becerileri kazandırmak ve onları günümüzün rekabetçi iş ortamında girişimci, sorun çözen, etkin karar vericiler ya da geleceğin akademisyenleri olarak hazırlamak üzere tasarlanmıştır. Program, üretim ve hizmet sistemleri, bütünleşik imalat, tedarik zinciri yönetimi, ürün geliştirme süreci, imalat süreçlerinin ve ve donanımlarının modellemesi ve analizi, telekomünikasyon ve enerji sistemlerine yöneylem araştırması yaklaşımları üzerinde odaklanmaktadır.

11 Şubat 2014 tarihli Enstitü Yönetim Kurul'u kararına istinaden, doktora öğrencisi mezuniyete hak kazanabilmek için tez savunmasından önce en az 1 yayın koşulunu sağlamakla yükümlüdür;

- Doktora çalışmasının değişik sebeplerle (patent başvuru su, ticari sır vb.)gizlilik içermesi ve bu nedenle de yayına dönüşmemesi durumunda, bu koşuldan muafiyet konusu ALP Direktörünün görüşü alınarak, Enstitü Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur.

- Yukarıdaki koşulun geçerli olacağı doktora öğrencileri, 2013-2014 Bahar dönemi itibariyle doktora yeterlik sınavını henüz tamamlamayan öğrencilerdir.

- Yukarıdaki koşula konu olan yayın(lar)ın SCI-E veya Scopus indekslerince taranmış bir dergiye kabul edilmiş olması gerekmektedir.

- Yayın kontrolü öncelikle tez danışmanı tarafından yapılacaktır. Tez danışmanı Enstitü Yönetim Kurulu'na tez sunumundan en az 2 hafta önce yayın ile ilgili bilgiyi matbu form ile verecektir.

MEZUNİYET KOŞULLARI ÖZETİ

Ders Kategorisi En Az AKTS Kredisi En Az SU Kredisi En Az Ders
PhD Dissertation - - 1
Required Courses - 6 8
Core Electives - 6 2
Area Electives - 9 3
Toplam 280 21 14

 

PhD Dissertation


  Ders Ders Adı AKTS Kredisi SU Kredisi Fakülte
     IE 790 Doktora Tezi 180 0 MDBF
 

Required Courses

6 SU credits (IE 501 and IE 503) are required. All non credit Seminar Courses and Scientific and Technical communication and Academic Practices and Development courses

  Ders Ders Adı AKTS Kredisi SU Kredisi Fakülte
     GR 501E Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 7 0 MDBF
     GR 502E Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 2 7 0 MDBF
     GR 503E Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 3 7 0 MDBF
     GR 555E Bilimsel ve Mesleki İletişim Becerileri 7 0 MDBF
     IE 501 Doğrusal Programlama ve Uzantıları 10 3 MDBF
     IE 503 Stokastik Süreçler 10 3 MDBF
     IE 751 Seminer I 1 0 MDBF
     IE 752 Seminer II 1 0 MDBF
 

Core Electives

Minimum 6 SU credits from the pool below are required (Max. 2 courses of IE 580, IE 581, IE 680 and IE 681.)

Core Electives icin tıklayınız...
 

Area Electives

Minimum 9 SU credits from FENS, FASS and FMAN graduate courses (max. 2 courses from FASS and FMAN or IF coded courses).

Area Electives icin tıklayınız...

**Birden fazla alan yükümlülüğünde yer alan dersler mezuniyet koşulları özetinde belirtilen alan sırasına göre görüntülenmektedir. Örnegin alan seçmeli derslere de sayılabilecek çekirdek seçmeli dersler sadece çekirdek seçmeli dersler alanında göruntülenmektedir.

***Lisans dersleri lisansüstü programlarının alan yükümlülüklerinde olsalar bile bu listelerde görüntülenmemektedir.

****Mezuniyet koşulları Üniversiteye giriş yılına göre farklılık gösterebileceğinden, önceki yıllarda SU'ya giren ve halen ögrenimlerine devam eden ögrencilerimize, mezuniyet kontrollerini Information System - Degree Evaluation üzerinden yapmalarını tavsiye ederiz.