Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu


KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR - TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (MACULT-NT)

Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans Programı, kültür, iktidar ve tarih arasındaki kritik ilişkileri disiplinler arası bir yaklaşım, yenilikçi araştırma, metodolojik açıklık ve eleştirel pedagojik yöntemle ele almaktadır. Program, sosyal ve beşeri bilimlerin vasıflarını birleştirerek Türkiye'de ve dünyada kültür ve politika üzerine sıra dışı bir araştırma ve tartışma merkezi olmayı hedeflemektedir. Aynı zamanda yerel ve uluslararası girişimlerle sosyal ve beşeri bilimler alanında süren öz eleştirel düşünceye de katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Belli başlı araştırma alanları şunlardır, Hafıza ve Kültürel Miras; Çatışma, Şiddet ve Travma; Medya, Hukuk ve Kamusal Alan; Milliyetçilik ve Milliyet-ötesi Yaklaşımlar ve Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik.

Sabancı Üniversitesi Kültürel Çalışmalar Programı'nın Avrupa Birliği Sokrates değişim programları ile aktif bağlantısı, hem öğrencilerin hem de Fakülte üyelerinin değişimine olanak sağlamaktadır. Şu anda, Danimarka, Almanya, Hollanda, Norveç ve İsveç ile anlaşmalar bulunuyor.

Fakülte üyelerinin ve öğrencilerin yer aldığı güncel projeler, TÜBİTAK-TÜBA-YÖK kaynaklı "Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet: Sorun Tespiti ve Mücadele Yöntemlerinin Analizi" projesini ve AB 6. Çerçeve kaynaklı EUROSPHERES projesini içermektedir.

MEZUNİYET KOŞULLARI ÖZETİ

Ders Kategorisi En Az AKTS Kredisi En Az SU Kredisi En Az Ders
Dönem Projesi 20 - 1
Zorunlu Dersler 61 12 7
Alan Seçmeli Dersler 40 12 4
Serbest Seçmeli Dersler 20 6 2
Toplam 141 30 14

 

Dönem Projesi


  Ders Ders Adı AKTS Kredisi SU Kredisi Fakülte
     CULT 505 Dönem Projesi 20 0 SSBF
 

Zorunlu Dersler


  Ders Ders Adı AKTS Kredisi SU Kredisi Fakülte
     CULT 500 Kültürel Çalışmaların Temel Konuları 10 3 SSBF
     CULT 501 Kültürel Çalışmaların Temel Metinleri 10 3 SSBF
     CULT 502 Kültürel Çözümlemelerin Epistemolojik Temelleri 10 3 SSBF
     CULT 503 Kültürel Çözümleme Uygulamaları 10 3 SSBF
     GR 501S Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 7 0 SSBF
     GR 502S Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 2 7 0 SSBF
     GR 555S Lisansüstü Öğrenciler için Akademik Yazım 7 0 SSBF
 

Alan Seçmeli Dersler

ANTH-CULT-GEN-LIT kodlu lisansüstü dersler ve listedeki dersler arasından en az 4 ders.

Alan Seçmeli Dersler icin tıklayınız...
 

Serbest Seçmeli Dersler

Danışman onayı ile, SSBF ve YBF lisansüstü derslerinden en fazla 6 SU (20 AKTS) kredilik ders alınabilir.

Serbest Seçmeli Dersler icin tıklayınız...

**Birden fazla alan yükümlülüğünde yer alan dersler mezuniyet koşulları özetinde belirtilen alan sırasına göre görüntülenmektedir. Örnegin alan seçmeli derslere de sayılabilecek çekirdek seçmeli dersler sadece çekirdek seçmeli dersler alanında göruntülenmektedir.

***Lisans dersleri lisansüstü programlarının alan yükümlülüklerinde olsalar bile bu listelerde görüntülenmemektedir.

****Mezuniyet koşulları Üniversiteye giriş yılına göre farklılık gösterebileceğinden, önceki yıllarda SU'ya giren ve halen ögrenimlerine devam eden ögrencilerimize, mezuniyet kontrollerini Information System - Degree Evaluation üzerinden yapmalarını tavsiye ederiz.