Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu


KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR - TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (MACULT)

Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans Programı, kültür, iktidar ve tarih arasındaki kritik ilişkileri disiplinler arası bir yaklaşım, yenilikçi araştırma, metodolojik açıklık ve eleştirel pedagojik yöntemle ele almaktadır. Program, sosyal ve beşeri bilimlerin vasıflarını birleştirerek Türkiye'de ve dünyada kültür ve politika üzerine sıra dışı bir araştırma ve tartışma merkezi olmayı hedeflemektedir. Aynı zamanda yerel ve uluslararası girişimlerle sosyal ve beşeri bilimler alanında süren öz eleştirel düşünceye de katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Belli başlı araştırma alanları şunlardır, Hafıza ve Kültürel Miras; Çatışma, Şiddet ve Travma; Medya, Hukuk ve Kamusal Alan; Milliyetçilik ve Milliyet-ötesi Yaklaşımlar ve Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik.

Sabancı Üniversitesi Kültürel Çalışmalar Programı'nın Avrupa Birliği Sokrates değişim programları ile aktif bağlantısı, hem öğrencilerin hem de Fakülte üyelerinin değişimine olanak sağlamaktadır. Şu anda, Danimarka, Almanya, Hollanda, Norveç ve İsveç ile anlaşmalar bulunuyor.

Fakülte üyelerinin ve öğrencilerin yer aldığı güncel projeler, TÜBİTAK-TÜBA-YÖK kaynaklı "Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet: Sorun Tespiti ve Mücadele Yöntemlerinin Analizi" projesini ve AB 6. Çerçeve kaynaklı EUROSPHERES projesini içermektedir.

MEZUNİYET KOŞULLARI ÖZETİ

Ders Kategorisi En Az AKTS Kredisi En Az SU Kredisi En Az Ders
Master Thesis 35 - 1
Required Courses 73 12 9
Area Electives 30 9 3
Free Electives 20 6 2
Toplam 158 27 15

 

Master Thesis


  Ders Ders Adı AKTS Kredisi SU Kredisi Fakülte
     CULT 599 Yüksek Lisans Tezi 35 0 SSBF
 

Required Courses


  Ders Ders Adı AKTS Kredisi SU Kredisi Fakülte
     CULT 500 Kültürel Çalışmaların Temel Konuları 10 3 SSBF
     CULT 501 Kültürel Çalışmaların Temel Metinleri 10 3 SSBF
     CULT 502 Kültürel Çözümlemelerin Epistemolojik Temelleri 10 3 SSBF
     CULT 503 Kültürel Çözümleme Uygulamaları 10 3 SSBF
     CULT 590 Tez Ön Hazırlık Semineri 5 0 SSBF
     GR 501S Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 7 0 SSBF
     GR 502S Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 2 7 0 SSBF
     GR 503S Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 3 7 0 SSBF
     GR 555S Lisansüstü Öğrenciler için Akademik Yazım 7 0 SSBF
 

Area Electives

At least 3 courses from ANTH-CULT-GEN-LIT coded graduate courses or the course pool below

Area Electives icin tıklayınız...
 

Free Electives

Maximum 6 SU (20 ECTS) credits from FASS and FMAN graduate courses by advisor's approval.

Free Electives icin tıklayınız...

**Birden fazla alan yükümlülüğünde yer alan dersler mezuniyet koşulları özetinde belirtilen alan sırasına göre görüntülenmektedir. Örnegin alan seçmeli derslere de sayılabilecek çekirdek seçmeli dersler sadece çekirdek seçmeli dersler alanında göruntülenmektedir.

***Lisans dersleri lisansüstü programlarının alan yükümlülüklerinde olsalar bile bu listelerde görüntülenmemektedir.

****Mezuniyet koşulları Üniversiteye giriş yılına göre farklılık gösterebileceğinden, önceki yıllarda SU'ya giren ve halen ögrenimlerine devam eden ögrencilerimize, mezuniyet kontrollerini Information System - Degree Evaluation üzerinden yapmalarını tavsiye ederiz.