DİNLE

Ders Kataloğu


PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI (BAPSY)

  Diploma Alanı Danışmanları: Olesya Blazhenkova, Asuman Büyükcan Tetik, Robert Booth, Çağla Aydın
Psikoloji Programı, öğrencilerine uluslararası akademik standartlarda bir öğrenim ortamı sunarak, insan zihin ve davranışının bilimi olan Psikoloji alanında sağlam bir altyapı kazanmasını sağlar. Öğrencileri, Psikoloji biliminin çağdaş konu ve soruları ile tanıştırırken disiplinlerarası bakış açısı izler. Araştırma odaklı bir ders programı içinde, öğrencilerden öğretim üyelerinin gözetiminde araştırma projelerinde deneyim kazanmaları ve bağımsız çalışabilmeleri beklenmektedir. Kuram ve uygulamalı yeteneklere verilen eşit önem sayesinde, bu programın mezunları rahat bir şekilde hem endustri ve klinik ortamlar gibi uygulamalı iş kollarında, hem de akademik alanda kariyerlerine devam etme imkanı bulacaklardır.

MEZUNİYET KOŞULLARI ÖZETİ

Ders Kategorisi En Az AKTS Kredisi En Az SU Kredisi En Az Ders
Üniversite Dersleri 75 44 -
Zorunlu Dersler 28 12 5
Felsefe Yükümlülük Dersi 6 3 1
Çekirdek Seçmeli Dersler 30 15 -
Alan Seçmeli Dersler 36 18 -
Serbest Seçmeli Dersler 65 33 -
Fakülte Dersleri - - 5
Toplam 240 125 -

 

Üniversite Dersleri

Aşağıda listelenen Üniversite Derslerinden; toplam 17 ders ve 44 SÜ ve 75 AKTS kredisi tamamlanmalıdır.

- Birinci sınıf Üniversite Dersleri (PROJ 201 dahil, 1XX kodlu dersler) ve SPS 303 dersi zorunludur.

- Aşağıda listelenen HUM kodlu derslerden; sadece iki tanesi zorunludur.

(Üniversite Dersleri ile ilgili genel bilgiler için; lütfen Temel Geliştime Direktörlüğü'nün web sitesini (fdd.sabanciuniv.edu/tr) ziyaret ediniz.)


  Ders Ders Adı AKTS Kredisi SU Kredisi Fakülte
     IF 100 Problem Çözümünde Bilişimsel Yaklaşımlar 5 3 MDBF
     MATH 101 Diferansiyel ve İntegral Hesap I 6 3 MDBF
     CIP 101N Toplumsal Duyarlılık Projeleri I-N 1 0 SSBF
     NS 101 Doğa ve Bilim I 6 4 MDBF
     SPS 101 İnsan ve Toplum I 6 3 SSBF
     TLL 101 Türk Dili ve Edebiyatı I 3 2 DO
     AL 102 Akademik Okuryazarlıklar 5 3 DO
     MATH 102 Diferansiyel ve İntegral Hesap II 6 3 MDBF
     NS 102 Doğa ve Bilim II 6 4 MDBF
     SPS 102 İnsan ve Toplum II 6 3 SSBF
     TLL 102 Türk Dili ve Edebiyatı II 3 2 DO
     HIST 191 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 3 2 SSBF
     HIST 192 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 3 2 SSBF
     HUM 201 Edebiyatta Büyük Eserler - Mitler ve Arketipler 5 3 SSBF
     PROJ 201 Lisans Proje Dersi 1 1 MDBF
     HUM 202 Batı Sanatının Büyük Eserleri 5 3 SSBF
     HUM 203 Osmanlı Kültürünün Büyük Eserleri 5 3 SSBF
     HUM 204 Klasik Müziğin Büyük Eserleri 5 3 SSBF
     HUM 206 Edebiyatta Büyük Eserler - Tiyatro 5 3 SSBF
     HUM 211 Edebiyatta Büyük Eserler - 20. Yüzyıl Edebiyatı 5 3 SSBF
     HUM 212 Modern Sanatın Büyük Eserleri 5 3 SSBF
     HUM 214 Operanın Büyük Eserleri 5 3 SSBF
     HUM 221 Edebiyat'ta Büyük Eserler - Roman 5 3 SSBF
     HUM 224 20.Yüzyıl Müziğinin Büyük Eserleri 5 3 SSBF
     HUM 231 Edebiyatta Büyük Eserler - Şiir 5 3 SSBF
     HUM 232 Asya Sanatının Büyük Eserleri 5 3 SSBF
     HUM 241 Edebiyatta Büyük Eserler - Kısa Öykü 5 3 SSBF
     HUM 261 Edebiyatta Büyük Eserler-Dünya Edebiyatı 5 3 SSBF
     HUM 271 İslam Edebiyatında Büyük Eserler 5 3 SSBF
     SPS 303 Hukuk ve Etik 5 3 SSBF
 

Zorunlu Dersler

Tümü zorunlu

  Ders Ders Adı AKTS Kredisi SU Kredisi Fakülte
 * 
MATH 203 Olasılığa Giriş 6 3 MDBF
     MATH 306 İstatistiksel Modelleme 6 3 MDBF
     PROJ 300 Proje ve Staj 3 0 SSBF
 * 
PSY 201 Zihin ve Davranış 6 3 SSBF
     PSY 202 Psikolojide Araştırma Metodları ve İstatistik I 7 3 SSBF
 

Felsefe Yükümlülük Dersi

Aşağıdaki ders havuzundan 1 ders zorunlu

  Ders Ders Adı AKTS Kredisi SU Kredisi Fakülte
     PHIL 300 Bilim Felsefesi 6 3 SSBF
     PHIL 301 Sosyal Bilimler Felsefesi 6 3 SSBF
 

Çekirdek Seçmeli Dersler

Aşağıdaki ders havuzundan en az 5 ders. Bu havuzdan fazladan alınan dersler doğrudan Alan Seçmeli Ders yükümlülüklerine sayılır.


  Ders Ders Adı AKTS Kredisi SU Kredisi Fakülte
     ORG 302 Örgütsel Davranış 6 3 YBF
 * 
PSY 310 Bilişsel Süreçler 6 3 SSBF
     PSY 320 Gelişim Psikolojisi 6 3 SSBF
 * 
PSY 340 Sosyal Psikoloji 6 3 SSBF
     PSY 350 Sinirbilime Giriş 6 3 SSBF
     PSY 360 Anormal Davranışlar 6 3 SSBF
     PSY 380 Ölçme ve Değerlendirme 6 3 SSBF
 

Alan Seçmeli Dersler

Aşağıdaki ders havuzundan ve PSY kodlu lisans dersleri arasından en az altı ders zorunlu. Bütün PSY kodlu dersler alan seçmelidir. 6 dersten en fazla 3'ü lisans ders yüküne sayılmak üzere mezuniyet yılında alınmak koşuluyla danışman ve dersin öğretim üyesi onayıyla lisansüstü dersler arasından alınabilir. Bu havuzdan fazladan alınan dersler doğrudan Serbest Seçmeli Ders yükümlülüklerine sayılır.

alınabilir.
Alan Seçmeli Dersler icin tıklayınız...
 

Serbest Seçmeli Dersler

Üniversitede sunulmakta olan derslerden en az 33 SÜ Kredi ve 65 AKTS Kredinin tamamlanması zorunlu. (Üniversite dersleri dışında) Başlangıç/Temel düzeydeki ikinci yabancı dil derslerinden en fazla iki tanesi serbest seçmeli ders yükümlülüklerine sayılır.
Serbest Seçmeli Dersler icin tıklayınız...
 

Fakülte Dersleri

 • MDBF, SSBF ve YBF Fakülte Dersleri havuzunun toplamı içinden en az 5 dersin tamamlanması,
 • Bu beş dersten en az üçünün SSBF Fakülte Dersleri havuzundan seçilmiş olması,
 • Bu beş dersin sekiz alandan en az üçüne yayılması: SSBF'nin altı alanına (CULT, ECON, HART, PSYCH, SPS/POLS/IR, VA) ek olarak, MDBF ve YBF fakülte dersleri arasından alınacak dersler de yedinci ve sekizinci alan olarak sayılır.
 • Bu dersler, diğer program yükümlülüklerinin tamamlanması sırasında da alınmış olabilir.
 • Fakülte Dersleri ile ilgili genel bilgiler için tıklayınız.

  MDBF fakülte dersleri için tıklayınız...

  SSBF fakülte dersleri için tıklayınız...

  YBF fakülte dersleri için tıklayınız...

  * Fakulte Dersleri

  **Birden fazla alan yükümlülüğünde yer alan dersler mezuniyet koşulları özetinde belirtilen alan sırasına göre görüntülenmektedir. Örnegin alan seçmeli derslere de sayılabilecek çekirdek seçmeli dersler sadece çekirdek seçmeli dersler alanında göruntülenmektedir.

  ***Lisansüstü dersler lisans programlarının alan yükümlülüklerinde olsalar bile bu listelerde görüntülenmemektedir.

  ****Mezuniyet koşulları Üniversiteye giriş yılına göre farklılık gösterebileceğinden, önceki yıllarda SU'ya giren ve halen ögrenimlerine devam eden ögrencilerimize, mezuniyet kontrollerini Information System - Degree Evaluation üzerinden yapmalarını tavsiye ederiz.