Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu


ULUSLARARASI ÇALIŞMALAR LİSANS PROGRAMI (BAIS)

  Diploma Alanı Danışmanları: Ayşe Betül Çelik, Meltem Müftüler Baç, Senem Aydın Düzgit

Program, öğrencilere küresel ölçekte siyasal, kültürel ve ekonomik gelişmeleri derinlemesine kavrayabilecekleri ve küresel ortam ve işgücü piyasalarında aranan nitelikleri edinmelerini sağlayacak bilgi ve yetenekleri kazandırmayı amaçlamaktadır.

Bu amaç doğrultusunda, kuvvetli bir ekonomi ve uluslararası ilişkiler altyapısı olan Uluslararası Çalışmalar programı, toplumlar ve kültürlerinin, küresel kurumların ve ülke dış politikalarının ekonomisi ve siyaseti ile daha iyi anlaşılmasını, böylece, mezunlarına günümüzdeki iş koşullarına cevapkar ve esnek kariyer olanakları sağlayacaktır. Program mezunları bir yandan Dışişleri Bakanlığı ve diğer resmi kuruluşlarda, uluslararası bağlantılı sivil toplum örgütlerinde, ve uluslararası kurum ve piyasalarda daha iyi istihdam olanaklarına kavuşacak, diğer yandan da uluslararası ilişkilerden yöneticilik, siyaset bilimleri, sosyoloji ve ekonomiye kadar uzanan geniş bir yelpazede yüksek lisans eğitimlerine en iyi üniversitelerde devam ettirme şanslarını çok arttırmış olacaklardır.

MEZUNİYET KOŞULLARI ÖZETİ

Ders Kategorisi En Az AKTS Kredisi En Az SU Kredisi En Az Ders
Üniversite Dersleri - 44 -
Zorunlu Dersler - 18 7
Çekirdek Seçmeli Dersler I (Ekonomi ve Nicel Yöntemler) - 6 -
Çekirdek Seçmeli Dersler II (Uluslararası İlişkiler) - 9 -
Çekirdek Seçmeli Dersler III (Uluslararası Yönetim) - 3 -
Alan Seçmeli Dersler - 18 -
Serbest Seçmeli Dersler - 27 -
Fakülte Dersleri - - 5
Toplam 240 125 -

 

Üniversite Dersleri

Aşağıda listelenen Üniversite Derslerinden; toplam 17 ders ve 44 SÜ kredisi tamamlanmalıdır.

- Birinci sınıf Üniversite Dersleri (PROJ 201 dahil, 1XX kodlu dersler) ve SPS 303 dersi zorunludur.

- Aşağıda listelenen HUM kodlu derslerden; sadece iki tanesi zorunludur.

(Üniversite Dersleri ile ilgili genel bilgiler için; lütfen Temel Geliştime Direktörlüğü'nün web sitesini (fdd.sabanciuniv.edu/tr) ziyaret ediniz.)


  Ders Ders Adı AKTS Kredisi SU Kredisi Fakülte
     IF 100 Problem Çözümünde Bilişimsel Yaklaşımlar 5 3 MDBF
     MATH 101 Diferansiyel ve İntegral Hesap I 6 3 MDBF
     CIP 101N Toplumsal Duyarlılık Projeleri I-N 1 0 SSBF
     NS 101 Doğa ve Bilim I 6 4 MDBF
     SPS 101 İnsan ve Toplum I 6 3 SSBF
     TLL 101 Türk Dili ve Edebiyatı I 3 2 DO
     AL 102 Akademik Okuryazarlıklar 5 3 DO
     MATH 102 Diferansiyel ve İntegral Hesap II 6 3 MDBF
     NS 102 Doğa ve Bilim II 6 4 MDBF
     SPS 102 İnsan ve Toplum II 6 3 SSBF
     TLL 102 Türk Dili ve Edebiyatı II 3 2 DO
     HIST 191 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 3 2 SSBF
     HIST 192 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 3 2 SSBF
     HUM 201 Edebiyatta Büyük Eserler - Mitler ve Arketipler 5 3 SSBF
     PROJ 201 Lisans Proje Dersi 1 1 MDBF
     HUM 202 Batı Sanatının Büyük Eserleri 5 3 SSBF
     HUM 203 Osmanlı Kültürünün Büyük Eserleri 5 3 SSBF
     HUM 204 Klasik Müziğin Büyük Eserleri 5 3 SSBF
     HUM 206 Edebiyatta Büyük Eserler - Tiyatro 5 3 SSBF
     HUM 211 Edebiyatta Büyük Eserler - 20. Yüzyıl Edebiyatı 5 3 SSBF
     HUM 212 Modern Sanatın Büyük Eserleri 5 3 SSBF
     HUM 214 Operanın Büyük Eserleri 5 3 SSBF
     HUM 221 Edebiyat'ta Büyük Eserler - Roman 5 3 SSBF
     HUM 224 20.Yüzyıl Müziğinin Büyük Eserleri 5 3 SSBF
     HUM 231 Edebiyatta Büyük Eserler - Şiir 5 3 SSBF
     HUM 232 Asya Sanatının Büyük Eserleri 5 3 SSBF
     HUM 241 Edebiyatta Büyük Eserler - Kısa Öykü 5 3 SSBF
     HUM 261 Edebiyatta Büyük Eserler-Dünya Edebiyatı 5 3 SSBF
     HUM 271 İslam Edebiyatında Büyük Eserler 5 3 SSBF
     SPS 303 Hukuk ve Etik 5 3 SSBF
 

Zorunlu Dersler

Tümü zorunlu


  Ders Ders Adı AKTS Kredisi SU Kredisi Fakülte
 * 
ECON 202 Makroekonomi 6 3 SSBF
 * 
ECON 204 Mikroekonomi 6 3 SSBF
 * 
IR 201 Uluslararası İlişkiler Teorisi 6 3 SSBF
     IR 301 Küreselleşme ve Uluslararası İlişkiler 6 3 SSBF
     IR 391 Uluslararası Ekonomi Politikası 6 3 SSBF
     PROJ 300 Proje ve Staj 3 0 SSBF
     SPS 311 Araştırma Teknikleri 7 3 SSBF
 

Çekirdek Seçmeli Dersler I (Ekonomi ve Nicel Yöntemler)

Aşağıdaki ders havuzundan en az 2 ders zorunlu. Bu havuzdan fazladan alınan dersler doğrudan Alan Seçmeli Ders yükümlülüklerine sayılır.


  Ders Ders Adı AKTS Kredisi SU Kredisi Fakülte
 * 
ECON 201 Oyunlar ve Stratejiler 6 3 SSBF
     ECON 340 Uluslararası Ekonomi 6 3 SSBF
     ECON 345 Uluslararası Finans 6 3 SSBF
 * 
MATH 203 Olasılığa Giriş 6 3 MDBF
 

Çekirdek Seçmeli Dersler II (Uluslararası İlişkiler)

Aşağıdaki ders havuzundan en az 3 ders zorunlu. Bu havuzdan fazladan alınan dersler doğrudan Alan Seçmeli Ders yükümlülüklerine sayılır.


  Ders Ders Adı AKTS Kredisi SU Kredisi Fakülte
 * 
HIST 205 Yirminci Yüzyıl Tarihi 6 3 SSBF
 * 
HIST 349 Yakın Çağ Diplomasi Tarihi II (1945-2004) 6 3 SSBF
     IR 392 Dış Politika Analizi 6 3 SSBF
     IR 400 Uluslararası Çatışma ve Barış 6 3 SSBF
     IR 403 Soğuk Savaş Sonrası Siyasi Şiddet 6 3 SSBF
     IR 410 Uluslararası Güvenlik 6 3 SSBF
     IR 493 Uluslararası Müzakere 6 3 SSBF
 

Çekirdek Seçmeli Dersler III (Uluslararası Yönetim)

Aşağıdaki ders havuzundan en az 1 ders zorunlu. Bu havuzdan fazladan alınan dersler doğrudan Alan Seçmeli Ders yükümlülüklerine sayılır.


  Ders Ders Adı AKTS Kredisi SU Kredisi Fakülte
     LAW 403 Uluslararası İş Hukuku 6 3 SSBF
     MGMT 403 Uluslarası İşletme Yönetimi 6 3 YBF
     MKTG 403 Uluslarası Pazarlama 6 3 YBF
 

Alan Seçmeli Dersler

Aşağıdaki ders havuzundan ve tüm IR kodlu lisans dersleri arasından en az 6 ders,18 kredi zorunludur. 6 dersten en fazla 3'ü lisans ders yüküne sayılmak üzere, mezuniyet yılında alınmak koşuluyla danışman ve dersin öğretim üyesi onayı ile lisansüstü dersler arasından alınabilir. Bu havuzdan fazladan alınan dersler doğrudan Serbest Seçmeli Ders yükümlülüklerine sayılır.

Alan Seçmeli Dersler icin tıklayınız...
 

Serbest Seçmeli Dersler

Üniversitede sunulmakta olan derslerden; "Üniversite Dersleri Dışında", En az 27 SU kredisinin tamamlanması zorunludur. Başlangıç / Temel düzeydeki dil derslerinden en fazla 2 tanesi serbest seçmeli alan yükümlülüklerine sayılır.

Serbest Seçmeli Dersler icin tıklayınız...
 

Fakülte Dersleri

 • MDBF, SSBF ve YBF Fakülte Dersleri havuzunun toplamı içinden en az 5 dersin tamamlanması,
 • Bu beş dersten en az üçünün SSBF Fakülte Dersleri havuzundan seçilmiş olması,
 • Bu beş dersin sekiz alandan en az üçüne yayılması: SSBF'nin altı alanına (CULT, ECON, HART, PSYCH, SPS/POLS/IR, VA) ek olarak, MDBF ve YBF fakülte dersleri arasından alınacak dersler de yedinci ve sekizinci alan olarak sayılır.
 • Bu dersler, diğer program yükümlülüklerinin tamamlanması sırasında da alınmış olabilir.
 • Fakülte Dersleri ile ilgili genel bilgiler için tıklayınız.

  MDBF fakülte dersleri için tıklayınız...

  SSBF fakülte dersleri için tıklayınız...

  YBF fakülte dersleri için tıklayınız...

  * Fakulte Dersleri

  **Birden fazla alan yükümlülüğünde yer alan dersler mezuniyet koşulları özetinde belirtilen alan sırasına göre görüntülenmektedir. Örnegin alan seçmeli derslere de sayılabilecek çekirdek seçmeli dersler sadece çekirdek seçmeli dersler alanında göruntülenmektedir.

  ***Lisansüstü dersler lisans programlarının alan yükümlülüklerinde olsalar bile bu listelerde görüntülenmemektedir.

  ****Mezuniyet koşulları Üniversiteye giriş yılına göre farklılık gösterebileceğinden, önceki yıllarda SU'ya giren ve halen ögrenimlerine devam eden ögrencilerimize, mezuniyet kontrollerini Information System - Degree Evaluation üzerinden yapmalarını tavsiye ederiz.