Yasemin  Tosun

English version

Yasemin Tosun

E-posta : yasemin.tosunsabanciuniv.edu

Yayınlar :

Article
Moral, Mert and Tosun, Yasemin and Topçu, Şeyma (2023) "2018 Milletvekili genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde elit karşıtı tutumlar ve seçmen davranışı ilişkisi", Liberal Düşünce Dergisi, Vol.28, No.109, 185-218 (NA)