English version

Gökalp Alpan

E-posta : gokalp.alpansabanciuniv.edu

Kişisel web sayfası

Araştırma Alanları :

ortogonal polinomlar, yaklaşımlar Teorisi, rassal matris teorisi.