Yasemin Tosun

Türkçe sürüm

Yasemin Tosun

E-mail : yasemin.tosunsabanciuniv.edu

Publications :

Article
Moral, Mert and Tosun, Yasemin and Topçu, Şeyma (2023) "2018 Milletvekili genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde elit karşıtı tutumlar ve seçmen davranışı ilişkisi", Liberal Düşünce Dergisi, Vol.28, No.109, 185-218 (NA)