Berna Kamay Ulusay

Türkçe sürüm

Berna Kamay Ulusay

E-mail : berna.kamaysabanciuniv.edu

Areas of Interest :

History of the Late Ottoman Empire, Ottoman Legal History, Ottoman Diplomatic Encounters

Publications :

Book Section / Chapter
Kamay Ulusay, Berna, "Osmanlı'da 'yabancının' mülkiyet hakkı üzerine bir değerlendirme: 1867 İstimlak-ı Emlak Nizamnamesi", Osmanlı Tarihçiliğinde Yeni Çalışmalar: Kaynak, Bağlam, Yöntem, Erdoğan İşkorkutan, Sinem and Öncel, Fatma (eds.), İstanbul: Vakıfbank Kültür Yayınları, April 2023, 129-160
Before SU Publications:

Berna Kamay, "The Ottoman Empire, the United States, and the legal battle over extradition: the 'Kelly affair'", New Perspectives on Turkey, Vol. 65, Nov. 2021, 78-99.