Facebook
LISTEN

Course Catalog

SİBER GÜVENLİK - YÜKSEK LİSANS DERECESİ İLE DOKTORA PROGRAMI-YÜKSEK LİSANS DERECESİ İLE (PHDCYSEC)

Siber saldırı ve suçların ciddiyetini giderek arttırdığı günümüzde siber güvenlik, bilgisayar bilimleri, elekronik mühendisliği ve matematiğin kesişimindeki konumuyla önemli bir disiplin olarak ortaya çıkmıştır ve bu önemin giderek artacağı öngörülmektedir. Siber güvenlik alanında Sabancı Üniversitesi'nde aşağıdaki konularda çalışmalar yapılmaktadır:

- Bilgisayar ve ağ güvenliği

- Biyometrik sistemler

- Blokzincirleri

- Kriptografi

- Kriptografik mühendislik

- Kriptografik sistemlerin donanım ve yazılım olarak gerçeklenmesi

- Telsiz Sistem Güvenliği

- Veri Güvenliği ve Mahremiyeti

- Yazılım Güvenliği

11 Şubat 2014 tarihli Enstitü Yönetim Kurul'u kararına istinaden, doktora öğrencisi mezuniyete hak kazanabilmek için tez savunmasından önce en az 1 yayın koşulunu sağlamakla yükümlüdür:

- Doktora çalışmasının değişik sebeplerle (patent başvurusu, ticari sır vb.)gizlilik içermesi ve bu nedenle de yayına dönüşmemesi durumunda, bu koşuldan muafiyet konusu ALP Direktörünün görüşü alınarak, Enstitü Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur.

- Yukarıdaki koşula konu olan yayın(lar)ın SCI-E veya Scopus indekslerince taranmış bir dergiye kabul edilmiş olması gerekmektedir.

- Yayın kontrolü öncelikle tez danışmanı tarafından yapılacaktır. Tez danışmanı Enstitü Yönetim Kurulu'na tez sunumundan en az 2 hafta önce yayın ile ilgili bilgiyi matbu form ile verecektir.

MEZUNİYET KOŞULLARI ÖZETİ

Ders Kategorisi En Az AKTS Kredisi En Az SU Kredisi En Az Ders
PhD Dissertation - - 1
Required Courses - - 5
Core Electives - 12 4
Area Electives - 9 3
Toplam 279 21 13
 

PhD Dissertation

  Ders Ders Adı AKTS Kredisi SU Kredisi Fakülte
     SEC 790 Doktora Tezi 180 0 MDBF
 

Required Courses

5 non-credit courses are required. courses are required.

Scientific and Technical Communication, Academic Practices and Development courses and one seminar (SEC 551 or SEC 552)

  Ders Ders Adı AKTS Kredisi SU Kredisi Fakülte
     GR 501E Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 7 0 MDBF
     GR 502E Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 2 7 0 MDBF
     GR 503E Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 3 7 0 MDBF
     GR 555E Bilimsel ve Mesleki İletişim Becerileri 7 0 MDBF
     SEC 551 Lisansüstü Seminer I 1 0 MDBF
     SEC 552 Lisansüstü Seminer II 1 0 MDBF
 

Core Electives

Minimum 4 courses, 12 SU credits are required from core elective courses pool.

  Ders Ders Adı AKTS Kredisi SU Kredisi Fakülte
     CS 507 Kriptografi 10 3 MDBF
     CS 516 Biyometrik Teknolojiler 10 3 MDBF
     CS 517 İleri Kriptografi ve Veri Güvenliği 10 3 MDBF
     CS 528 Büyük Veri İşleme 10 3 MDBF
     CS 532 Bilgisayar ve Bilgisayar Ağları Güvenliği 10 3 MDBF
     CS 535 Telsiz Ağ Güvenliği 10 3 MDBF
     CS 546 Derin Öğrenme ile Doğal Dil İşleme 10 3 MDBF
     CS 58007 CS’de Özel Konular: Nesnelerin İnternetinde Algılama Sistemleri 10 3 MDBF
     CS 58008 CS’de Özel Konular: Otomatik Program Onarımı 10 3 MDBF
     IE 604 Tamsayılı Programlama 10 3 MDBF
     SEC 530 Zararlı Yazılım Analizi ve Tespiti 10 3 MDBF
     SEC 532 Blok Zinciri: Güvenlik ve Uygulamaları 10 3 MDBF
     SEC 534 Kriptografik Mühendislik 10 3 MDBF
     SEC 537 Siber Güvenlik Pratikleri ve Uygulamaları 10 3 MDBF
     SEC 540 Telsiz Sistemlerde İleri Güvenlik ve Mahremiyet Konuları 10 3 MDBF
     SEC 58006 SEC’de Özel Konular: Merkeziyetsiz Finans 10 3 MDBF
 

Area Electives

Minimum 3 courses, 9 SU credits are required from area elective courses pool.

(*) Max. total 3 courses of "special topics" and "selected topics" courses can be counted as core and area electives.

Area Electives icin tıklayınız...

**Birden fazla alan yükümlülüğünde yer alan dersler mezuniyet koşulları özetinde belirtilen alan sırasına göre görüntülenmektedir. Örnegin alan seçmeli derslere de sayılabilecek çekirdek seçmeli dersler sadece çekirdek seçmeli dersler alanında göruntülenmektedir.

***Lisans dersleri lisansüstü programlarının alan yükümlülüklerinde olsalar bile bu listelerde görüntülenmemektedir.

****Mezuniyet koşulları Üniversiteye giriş yılına göre farklılık gösterebileceğinden, önceki yıllarda SU'ya giren ve halen ögrenimlerine devam eden ögrencilerimize, mezuniyet kontrollerini Information System - Degree Evaluation üzerinden yapmalarını tavsiye ederiz.