LISTEN

Health and Safety

Sağlık ve Güvenlik

Sakıp Sabancı (ö. 2004), başta ünlü hattatların güzel yazı (hüsnühat) örnekleri ve Kuran nüshaları olmak üzere sanatlı elyazma kitaplar koleksiyonu yapmaya Sultan II. Mahmud’un (h. 1808-39) yazmış olduğu bir levhayı satın alarak başladı. Sakıp Sabancı Koleksiyonu 1980’lerde satın alınan özel koleksiyonların da katkısıyla zenginleşti. Koleksiyonun 1989’dan itibaren yurtdışındaki önemli müzelerde sergilenip büyük ilgi görmesi, Sakıp Sabancı ve ailesinin koleksiyonu geliştirme ve müze oluşturma düşüncesini güçlendirdi.

Kampüs Güvenliğine Ulaşmak İçin veya Acil Durumlarda Aranacak Numaralar.
Kampüs İçi 6- 7777
Kampüs Dışı 410-516-777
Listen