Facebook
DİNLE

Araştırma Projeleri Geliştirme Ofisi

Araştırma Projeleri Geliştirme Ofisi (PGO), SÜ öğretim üyeleri ve araştırmacılarının hibe projelerine yönelik proje geliştirme, başvuru ve akademik çalışmalarını destekleyici süreçleri yürütmekten sorumludur. Hibe projelerine yönelik proje geliştirme ve başvuru süreci kapsamındaki sorumluluklar aşağıda sıralanmıştır:

 • Ulusal ve uluslararası araştırma hibe projelerine yönelik fon fırsatlarının araştırılması,
 • SÜ öğretim üyeleri ve araştırmacılarının uygun fon fırsatları konusunda bilgilendirilmesi,
 • Proje başvuruları için aday havuzu oluşturulması,
 • Üniversite bünyesine yeni dahil olacak akademisyenlerin isim ve CV’lerinin temini,
 • Proje başvuruları için uygun adayların bulunup çağrılarla eşleştirilmesi,
 • AB çerçeve programları kapsamında danışman firmalardan destek alınabilmesi için firma araştırması yapılması ve TÜBİTAK EBAG yönlendirmesi süreçlerinin koordinasyonu
 • Başvuru sürecinde projenin program beklentilerine uygun olarak, başvuru belgelerinin, bütçenin ve çevrim içi sistemin doldurulması ve başvurunun tamamlanmasına destek verilmesi,
 • Başvurunun kabulü durumunda sözleşme sürecinin yönetilmesi ve projenin Proje Yönetim Ofisi'ne (PYO) devrinin yapılması,
 • Başvurunun reddi durumunda, panel raporunun incelenerek revize edilmesi, aynı ya da farklı fon grubuna başvuru için başvuru sahibinin yönlendirilmesi.


PGO’nun sorumluluğundaki programlar; H2020 Marie Sklodowska Curie Programları, H2020 ERC Programları, AB COST, TÜBİTAK ARDEB (1001, 1002, 1003, 1005, 1004, 3501), TÜBİTAK BİDEB (2219, 2221, 2232, 2236, 2247A, 2247B), TÜBİTAK İkili İşbirliği Projeleri, Era-Net Ulusal Programları, COST 2515-2519, BOREN, TÜSEB, Kalkınma Bakanlığı, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Programları, Amerika Fonları ve diğer Ulusal/Uluslararası hibe fonlarıdır.

Hibe projelerine yönelik proje geliştirme ve başvuru sürecine verilen desteklerin yanısıra PGO, Sabancı Üniversitesi öğretim üyelerinin akademik çalışmalarını destekleyici çalışmalar da yürütmekte olup, ilgili sorumluluklar aşağıda sıralanmıştır:

 • SÜ’ye yeni dahil olan öğretim üyeleri için Entegrasyon Proje Desteği başvurularının koordine edilmesi,
 • SÜ İç Akademik Etkinlik başvurularına destek verilmesi ve ÜAK (Üniversite Araştırma Konseyi) Fakülte Temsilcileri ile sürecin koordinasyonunun sağlanması,
 • Araştırma Etik Kurulu (AEK) koordinasyonunun sağlanması ve başvuruların değerlendirilme süreçlerinin yönetilmesi,
 • SÜ’ye iletilen anket taleplerinin incelenmesi ve sürecin yönetilmesi,
 • Araştırma Ödülleri (TÜBİTAK, TÜBA, Elginkan vb) kapsamında başvuru kriterlerine uygun olabilecek öğretim üyelerinin belirlenip başvuru sürecinin yönetilmesi,
 • Kişisel Araştırma Fonu (KAF) sürecinin koordine edilmesi,
 • Lisansüstü Politikalar süreçlerinin SÜ içi birimler ile birlikte yönetilmesi.
 • ALP Dergi koordinasyonu ve yayımlanması,
 • SÜ Araştırmacılar Kataloğu koordinasyonu ve yayımlanması,
 • Proje başvurularındaki e-imza sürecinin koordinasyonu.
Ad-Soyad Birim-Pozisyon Sorumluluklar E-mail Telefon
Burcu Şimşek Araştırma Projeleri Geliştirme Ofisi Sorumlusu TÜBİTAK ARDEB (3501, 1001), BİDEB (2247A, 2247B, 2221), H2020 MSCA EF, TÜBİTAK Uluslararası İkili İşbirliği, Era-Net, H2020 Eşiküstü ve Başarı Ödülleri, SÜ Entegrasyon Projeleri Desteği, Anket talepleri yönetimi

burcu.simsek@sabanciuniv.edu

+90 216 568 7071

Didem Kılıçoğlu Araştırma Projeleri Geliştirme Ofisi Yöneticisi

TÜBİTAK ARDEB (3501, 1003, 1004, 1005, 1001, 1002), AB COST ve COST 2515 fonu, TÜBİTAK İkili İşbirliği, Era-Net, İSTKA, BOREN ve Bakanlık Destekleri, H2020 ERC ve H2020 MSCA Programları, ABD Fonları koordinasyonu, Konsolosluk, BİDEB Programları Koordinasyonu, Araştırma Etik Kurulu Koordinasyonu, KAF süreçleri, LÜ süreçleri koordinasyonu, SÜ Entegrasyon Projeleri Desteği, İç Akademik Etkinlik koordinasyonu, ALP Dergi, SÜ Araştırmacılar Kataloğu süreçleri, uluslararası başvuru süreçlerinde kurumsal sistem kayıt güncellemesinin koordinasyonu.

didem.kilicoglu@sabanciuniv.edu

+90 216 483 9719

Gökçin Ardakoç Araştırma Projeleri Geliştirme Ofisi Sorumlusu

H2020 MSCA EF / ITN/ RISE Programları, ABD Fonları (NSF, AFOSR), TÜBİTAK ARDEB (1001, 1003, 1004, 1005), TÜBİTAK BİDEB (2232, 2236), TÜBİTAK İkili İşbirliği, Araştırma Etik Kurulu Koordinasyonu, AB COST, COST 2515, Diğer uluslararası fonlar (Facebook Research, ICGEB, Jean Monnet, Konsolosluk vb.), uluslararası başvuru süreçlerinde kurumsal sistem kayıt güncellemesinin yapılması.

gokcin.ardakoc@sabanciuniv.edu

+90 216 568 7057

Pınar Mutlu Araştırma Projeleri Geliştirme Ofisi Sorumlusu H2020 ERC Programları, TÜBİTAK İkili İşbirliği, COST 2515, 2519, Era-Net, EMBO, İngiltere Fonları, TÜBİTAK ARDEB (1001, 1003, 1005), H2020 ERC, H2020 MSCA EF, İSTKA, BOREN, TÜSEB ve Bakanlık Destekleri, uluslararası başvuru süreçlerinde kurumsal sistem kayıt güncellemesinin yapılması, ALP-PGO Kalite ve İSG Sorumluluğu.

pinar.bedel@sabanciuniv.edu

+90 216 4839726

Sezen Sefayi Araştırma Projeleri Geliştirme Ofisi Sorumlusu

TÜBİTAK ARDEB (1001, 1002, 3501), İSTKA, BOREN, Araştırma Ödülleri, KAF Süreci, Araştırma Etik Kurulu EBYS Süreci, İç Akademik Etkinlik, Desteklenen projelerin sözleşme süreci takibi, SÜ Araştırmacılar Kataloğu, ALP Dergi, proje başvuruları için e-imza koordinasyonu, uluslararası başvuru süreçlerinde kurumsal sistem kayıt güncellemesinin yapılması, Üniversite e-imza kurum yetkilisi

sezen.sefayi@sabanciuniv.edu

+90 216 483 9641