Buradasınız

Kayıt İşlemleri İle İlgili Önemli Bilgiler

 

  • Kayda gelmeden önce, kayıt için gerekli belgelerin hazırlanmasını, ilgili formların doldurulmasını ve teslim edilecek tüm belgelerin bir kopyasının ileride çeşitli nedenlerle gereksinim duyacağınız düşüncesiyle kendinizde saklamanızı önemle hatırlatırız.
  • Sabancı Üniversitesi’ne yeni kabul edilen lisans öğrencilerin, üniversiteye ilk kayıt işlemlerini, 14- 18 Ağustos tarihlerinde, kayıt için gerekli belgelerle birlikte ŞAHSEN yaptırmaları gerekmektedir; posta ile gönderilen kayıt belgeleri işleme alınmaz.
  • Geçerli bir nedenle, ilk kayıt işlemini gerçekleştiremeyecek durumda olan öğrenciler, bir yakınlarını vekil tayin ederek de bu işlemi tamamlayabilirler; 18 yaşını tamamlamış öğrencilerin kayıtları için noter tasdikli vekâletname gereklidir.
  • Sabancı Üniversitesi öğrencisi iken sınava girerek üniversitemizi yeniden kazanan öğrencilerin Lise Diplomaları Öğrenci Kaynakları Birimi’ndeki öğrenci dosyalarındadır. Kayıt sildirerek Lise Diplomalarını almalarına gerek yoktur. Bu öğrenciler yeni kayıt, işlemlerini yaptırmadan önce, daha önceki öğrencilik kaydını sildirip kimliklerini iade etmek zorundadırlar.
  • Süresi içinde ilk kayıt işlemlerini gerçekleştirmeyen veya gerekli belgeleri sağlayamayan öğrenciler, Üniversite’ye kayıt hakkından vazgeçmiş sayılırlar.  Başka bir yükseköğretim kurumunun lisans programlarında kayıtlı olan öğrenciler, aynı anda Sabancı Üniversitesi'nde lisans öğrenim göremez.
  • Belgelerinde eksiklik veya tahrifat olan, öğrencilerin kayıtları yapılmış olsa dahi iptal edilir.
  • Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunularak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.
  •  Üniversiteye kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilere Öğrenci Belgeleri, Oryantasyon günü dağıtılacak olan Oryantasyon Paketi içerisinde   verileceğinden, kayıt tarihlerinde Öğrenci Belgesi talepleri karşılanamayacaktır.