Buradasınız

Kayıt İçin Gerekli Belge ve Formlar


1. Lise Diploması (Aslı) Henüz alınmadıysa aslı temin edilene kadar yeni tarihli mezuniyet belgesi (Lise Diploması yerine “Geçici Mezuniyet Belgesi” dışında hiçbir belge kabul edilmemektedir.) Önemli Not: Lise Diplomasını teslim etmeyen öğrencilerimize Öğrenci Belgesi, Öğrenci Kimliği gibi kurumsal belgeler düzenlenememektedir. Yurtdışından alınmış lise diplomaları için, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden alınmış diploma denklik belgesi; İngilizce dışındaki dillerde düzenlenmiş ise ek olarak noter tasdikli Türkçe tercümesi gerekmektedir.

2. Sınav Sonuç Belgesi: ÖSYM Web sitesinden alınabilecek çıktısı. (Öğrencilerimizin ÖSYM internet sitesinden çıktısını aldıkları yerleştirme sonuç belgelerini yanlarında getirmeleri gerekmektedir) YatayGeçiş ile gelen öğrencilerin ÖSYM tarafından üniversitesine gönderilen programa yerleştirildiğine dair bilgilerin yer aldığı listenin onaylı fotokopisi.

3. Kimlik Bigileri: Nüfus cüzdanı fotokopisi

4. Fotoğraf: 4.5 x 6 boyutunda 12 adet vesikalık Önemli Not: Her fotoğrafın arkasına ad, soyad ve öğrenci numarası yazılmalıdır.

5. Öğrenci Bilgi Formu (Online): “newcomers.sabanciuniv.edu” adresinde yer alan Öğrenci Bilgi Formu'nu eksiksiz olarak doldurulup, çıktısının imzalanıp teslim edilmesi gerekmektedir. Öğrenci Bilgi Formunu doldurmak için Sabancı Üniversitesi hesabı oluşturmanız gerekmektedir. Hesap oluşturma işlemleri Kayıt Kitapçığı'nda yer almaktadır.

6. Bilgi ve Bildirim Formu: Kayıt Paketi içerisinde sizlere gönderilecek olan bu formun doldurulup, teslim edilmesi gerekmektedir.

Form için tıklayınız.

7. Kimlik ve Adres Beyan Formu: Kayıt Paketi içerisinde sizlere gönderilecek olan bu formun doldurulup, teslim edilmesi gerekmektedir.

Form için tıklayınız.

8. Öğrenci Kimlik Kartı Formu: Kayıt Paketi içerisinde sizlere gönderilecek olan bu formun teslim edilmesi gerekmektedir. Fotoğrafsız formlar kabul edilemeyecektir.

Form için tıklayınız.

IB / ABITUR / MATURA / MATURİTA Diploma Notu Olan Öğrenciler: Herhangi bir program grubuna Burslu (tam burslular hariç) ya da Burssuz yerleşmiş olan öğrencilerin; Diploma Katkı Bursu’ndan faydalanabilmeleri için, IB diploma notu 34 ve üzeri olanların, ABITUR diploma notu 2 ve altı olanların, MATURA diploma notu 2 ve altı olanların, MATURİTA diploma notu 80 ve üzeri olanların mezun oldukları liseden bu notu belirten onaylı belge veya *SAT sınavından 2000 puan ve üstü olup LYS sıralamasında ilk 25.000 içinde yer alan öğrencilerden ise sınav sonuç belgesini sunmaları gerekmektedir.

(*) 2016 Mart sonrasında yeni SAT sınavını almış adayların SAT puanları, Collegeboard web sayfasında ilan edilen "SAT Score Converter" kullanılarak eski SAT puanlarına dönüştürülecek ve elde edilen SAT puanlarının, Üniversitemiz tarafından ilan edilen koşulu sağlaması halinde işleme alınabilecektir.

Şehit Çocuğu Olduğunu Belgeleyen Öğrenciler: Şehit çocuğu bursu için; Üniversite'mize ÖSYM ile yerleştiği tarihte şehit çocuğu olanlardan, burslu ya da burssuz olarak kayıt yaptıracak lisans öğrencilerinin, gerekli koşulları sağladığını gösteren belgeleri ve Üniversite tarafından da onaylanan belgeyi yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.