DİNLE

Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik Yüksek Lisans ve Doktora Programları

Canlı sistemlerin karmaşık yapısını anlayabilmek ve değişik uygulamalarda kullanabilmek ancak disiplinlerarası bir yaklaşım sayesinde gerçekleşebilmektedir. Biyoloji bilimlerinin uygulamaları genetik yapısı değiştirilmiş bitkilerden çevre korunmasına, DNA\'nın mikroişlemci ana malzemesi olarak kullanılmasından damarlardaki kan basıncını yerinde ölçmek için kullanılan mikrosensörlere, moleküler anahtarlar ve motorlardan ilaç bulma ve gen tedavisine uzanmaktadır. Sabancı Üniversite\'sindeki Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik lisansüstü programı biyokimya, hücre biyolojisi ve moleküler biyoloji gibi temel konularla, uygulamaya yönelik dersler arasında denge oluşturmak üzere tasarlanmıştır. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi\'nin bir parçası olarak program, öğrencilere bilgisayar mühendisliği, malzeme bilimi ve mühendisliği ve mekatronik gibi diğer programlarla bir etkileşim ve bütünleşme içinde olması yönünde fırsatlar sağlamaktadır. Programın başlıca araştırma alanları bitki biyoteknolojisi, moleküler biyoloji ve biyoinformatiktir.

Günümüzde bitkisel üretim alanlarının ve su kaynaklarının sınırlı olması ve dünya nüfusunun giderek artış göstermesi açlık sorununu ciddi bir şekilde gündeme getirmektedir. Bu nedenle program; bilimsel aktivitelerini, besi değeri yüksek, biyotik ve abiyotik stres faktörlerine (kuraklık, tuzluluk, mineral eksikliği, ağır metal toksisitesi, hastalık) dayanıklı bitki genotiplerinin seçimi ve bu genotiplerin moleküler ve fizyolojik olarak karakterizasyonu gibi alanlara odaklaştırmaktadır. Ayrıca araştırma programı, yeni protein aileleri ve gen bulmaya yardımcı yazılımların geliştirilmesinde kullanılan biyoinformatik araştırmalarına da özel bir ağırlık vermektedir. Biyomoleküllerin yapı-işlev ilişkilerinin deneysel yöntemler ve modelleme yoluyla araştırılması da yoğunlaşılan konulardan biridir. Programın araştırma konuları; bitki biyoteknolojisi, temel bilimlerin biyoloji temelli endüstrilere uygulamalarını içermektedir.

 


Websitesini ziyaret et