Buradasınız

Lisansüstü Kayıt

LİSANSÜSTÜ 05 Eylül -08 Eylül 2017
BT-ETM -VA (Tezsiz) 12-13 Eylül 2017
MBA-MIF 10-11 Ağustos 2017
MP 26-27 Eylül 2017
EMBA 07-09 Ağustos 2017

Yer :Rektörlük Binası G056 nolu oda
Kayıt Saatleri :09:00-12:00, 13:00-16:30
Kayıt Yeri :Sabancı Üniversitesi, Tuzla Kampüsü

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGE VE FORMLAR
Kayıda bizzat gelinmesi gerekmektedir. Kayıda gelemeyecek öğrencilerin yerine, noterden resmi vekalet verdikleri biri gelip kayıt yaptırabilir. Kayıda gelmeden önce, kayıt için gerekli belgelerin hazırlanmasını ve ilgili formların doldurulmasını, teslim edilecek tüm belgelerin bir kopyasını ileride çeşitli nedenlerle gereksinim duyacağınız düşüncesiyle kendinizde saklamanızı öneriyoruz.

1- Sınav Sonuç Belgesi (Aslı ve 2 adet fotokopisi)

Başvuru koşullarında belirtilen sınav sonuç belgelerin asılları (başvuru sırasında asılları sunulmadıysa)

-Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı Sonuç Belgesi

a)GRE veya GMAT sunacak öğrencilerimizin belgelerinin orjinallerini ETS’den gönderilmesini sağlamaları gerekir. (Sabancı Üniversitesi kurum
kodu:7100)
b)ALES belgesi sunacak öğrencilerimizin, ALES belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınmış çıktısını teslim etmeleri
gerekir.

-İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuç Belgesi

a)Doktora öğrencileri
- Doktoraya kayıt olacak öğrencilerimizin yabancı dil belgesi sunmaları zorunludur. Sabancı Üniversitesi mezuniyeti ve SU ELAE sınavı
yabancı dil belgesi yerine geçmemektedir.
- TOEFL IBT sunacak öğrencilerimizin belgelerinin orjinallerini ETS’den gönderilmesini sağlamaları gerekir. (Sabancı Üniversitesi kurum
kodu:7100)
- 26 Şubat 2016 tarihinden sonra sınav merkezi olarak Türkiye'de girilen TOEFL IBT ve diğer eşdeğer yabancı dil sınavları için devlet üniversitesinde girme şartı bulunmaktadır.
- YDS, e-YDS, YÖKDİL, ÜDS veya KPDS belgesi sunacak öğrencilerimizin, ilgili belgelerinin ÖSYM'nin sitesinden alınmış çıktılarını teslim etmeleri gerekir.

b)Yüksek Lisans Öğrencileri:
- Sabancı Üniversitesi İngilizce Dil Ölçme Sınavı'na girmeyecekler için gereklidir.
- TOEFL IBT sunacak öğrencilerimizin belgelerinin orjinallerini ETS’den gönderilmesini sağlamaları gerekir. (Sabancı Üniversitesi kurum
kodu:7100)
- 26 Şubat 2016 tarihinden sonra sınav merkezi olarak Türkiye'de girilen TOEFL IBT ve diğer eşdeğer yabancı dil sınavları için devlet üniversitesinde girme şartı bulunmaktadır)
- YDS, e-YDS, YÖKDİL, ÜDS veya KPDS belgesi sunacak öğrencilerimizin, ilgili belgelerinin ÖSYM'nin sitesinden alınmış çıktılarını teslim etmeleri gerekir.

2- Diploma

- Yüksek lisans programları veya lisans derecesi ile doktora programları için lisans diploması; doktora programları için yüksek lisans
diplomasının aslı

3-Diploma Denklik Belgesi
- TC ve KKTC uyruklular için: Yurtdışından alınmış diplomalar için YÖK'ten alınmış diploma denklik belgesi; Diploma İngilizce dışındaki
dillerde düzenlenmiş ise ek olarak noter tasdikli Türkçe tercümesi.

4-Transkript

- Transkript belgesi (başvuru sırasında aslı ve son hali sunulmadıysa)

5-Kimlik Bigileri

Nüfus cüzdanının arkalı önlü fotokopisi (aslını yanınızda bulundurunuz)

6- Adres Beyan Formu (Kayıt sırasında teslim edilecektir.)

7- Fotoğraf

4.5 x 6 boyutunda 8 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde, kişiyi kolayca tanıtacak şekilde çekilmiş renkli) Önemli Not:
Her fotoğrafın arkasına ad, soyad ve öğrenci numarası yazılmalıdır.

8- Sağlık Belgeleri

- Akciğer film ve raporu
- Kan tahlili sonuçları (Hemogram, HbsAg, Anti-Hbs, Anti-Hbc IgG,Anti-Hav IgG, Anti-Measles IgG, Anti- Mumps IgG, Anti-Rubella IgG)

9- Öğrenci Bilgi Formu çıktısı

Internet üzerinden doldurulan formun çıktısının alınıp, imzalanarak teslim edilmesi gerekir.

10- Askerlik Belgesi

- Kayıt Kitapçığı ekinde bulunan “Askerlik Durumu Beyan Formu” nu doldurup, Kayıt günlerinde teslim etmeniz gerekmektedir.
- 29 yaş üstü öğrencilerin, Askerlik Şubelerinden alacakları “Askerlik Durum Belgesi” ni getirmeleri zorunludur.
- Askerlik görevinden muaf olanların ise “Muafiyet Belgesi” nin fotokopisi getirmesi yeterlidir.
- Askerliğini yapmış olan öğrencilerin “Terhis Belgesi” fotokopisini getirmeleri yeterlidir.