Buradasınız

Peyzaj

 

Sabancı Üniversitesi kampüs inşaatının tamamlanmasıyla eş zamanlı olarak, 1999 yılında peyzaj projelendirme çalışması yapılmıştır. Bu projede, çevrenin coğrafi, mimari, sosyal ve kültürel özellikleri dikkate alınmış, arazinin konumu ve fiziksel durumunun yanı sıra bitki, toprak ve su özellikleri de değerlendirilmiştir. Sahadaki mevcut bitki örtüsü tespit edilerek çoğalmalarına fırsat verilmiş, yeni dikilen bitkilerin çevreye uyumlu türler içinden seçilmesine özen gösterilmiştir.

1999 yılından bugüne kadar Sabancı Üniversitesi tarafından 100.000’in üzerinde bitki dikilmiştir. Yeni dikilen ve korunan bitki türleriyle birlikte bugün kampüsümüzde yaklaşık 170.000’in üzerinde bitki bulunmaktadır. Kampüste 100’den fazla doğal, 150’yi aşkın yeni dikilmiş bitki türünün ve 350’den çok alt türün bulunması bitki çeşitliliğinin önemli bir göstergesidir. Kampüs içerisinde karakteristik özelliğe sahip bitkilendirme çalışmaları da yapılmaktadır. Bu çalışmaların başında Japon Süs Kirazı dikimleri gelmektedir. 

Kampüsümüzde yer alan 1.000’in üzerinde Japon Süs Kirazı ağacı (Sakura) bu konuda ülke çapındaki en zengin topluluğu oluşturmuştur.