Buradasınız

İş ve Çevre Güvenliği

Sabancı Üniversitesi'nde “İş Sağlığı ve Güvenliği” üzerinde titizlikle durulan bir konudur. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre üniversitemizde yürütülen ana faaliyetler şunlardır:

  • 3 ayda bir düzenli olarak toplanıp İş Sağlığı ve Güvenliği konuları üzerinde görüşen İş Güvenliği Kurulu
  • Tam zamanlı çalışan İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı
  • Risk Değerlendirme çalışmaları
  • Acil Durum Planları
  • Üniversite personeli için İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri
  • Üniversite personelinin periyodik sağlık muayeneleri.
  • Teknik araç-gereçlerin periyodik kontrolleri
  • İş Sağlığı ve Güvenliği dokümanları