Buradasınız

Sabancı Üniversitesi Vizyon ve Misyonu

Sabanci Universitesi

Vizyon

Sabancı Üniversitesi, lider ve yenilikçi konumunu, toplum üzerinde dönüştürücü etkileri olan araştırmalar yürüterek ve geleceği tasarlayacak bireyler yetiştirerek, ileriye taşıyacaktır.

Misyon

“Birlikte Yaratmak ve Geliştirmek”

Sabancı Üniversitesi’nin misyonu, her alanda ve uluslararası düzeyde yetkin ve kendine güvenen bireyler yetiştirmek, yenilikçi ve disiplinler ötesi araştırmalarla doğa bilimleri ve mühendisliğin yanı sıra, insan ve toplum bilimleri ve yönetim bilimleri alanlarında bilginin üretimine ve geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.