Buradasınız

Rektör Yardımcıları

sirin-tekinay

Prof. Dr. Şirin TEKİNAY

Rektör Yardımcısı

  sirintekinay@sabanciuniv.edu

Prof. Dr. Şirin Tekinay, 2017 yılının Mart ayına kadar Işık Üniversitesi'nde Rektör ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde profesör olarak görev yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nde 20 yıllık bir kariyerden sonra 2008 yılında ülkemizin ilk Araştırma ve Teknoloji'den sorumlu Rektör Yardımcısı olarak dönmüştü. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı yaptı, 1997’de katıldığı New Jersey Institute of Technology'de 2003 yılında süresiz kadro kazanan (tenure) ve doçent olan Tekinay, 2005- 2009 yıllarında ABD Ulusal Bilim Kuruluşu'nda (National Science Foundation, NSF) Program Direktörlüğü yapmış, Haberleşme Programı'nın yanı sıra 750 M Dolar bütçeli, çok disiplinli bir yeni program kurmuş ve yönetmiştir. Doktora derecesini George Mason University'den, Lisans ve Yüksek Lisans derecelerini Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği'nden almıştır.

Dokuz patenti ve çok sayıda yayını bulunmaktadır. Mezun ettiği 6 doktora öğrencisi ve 30'a yakın yüksek lisans öğrencisi endüstride ve üniversitelerde pozisyonlara gelmiştir. Ağ bilimi, mobil ağlar, sensör ağları ve şehir problemleri ilgi alanlarındandır. Ülkemizin ilk FabLab'ini ve ilk Şehir Mühendisliği Araştırma Laboratuvarı ile Yüksek Lisans Programı'nı kurmuştur.

Eğitim, öğretim ve araştırmada 5-boyutlu Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik yaklaşımını (Science, Technology, Engineering, Arts, Math - STEAM) yaklaşımının, girişimciliğin, çoklu disiplinli çalışmaların, YapLab'larla yapıcı hareketin öncülerindendir.

Uluslararası arenada, Avrupa Mühendislik Dekanları Konseyi (European Engineering Deans Council - EEDC) üyesidir, Avrupa Bilim ve Teknoloji Komisyonu (EC) danışmanı ve hakemidir.  Avrupa Mühendislik Eğitimi Forum'unun (Societe Europeenne pour la Formation des Ingenieurs) ve Dünya Mühendislik Dekanları Konseyi'nin (Global Engineering Deans Council - GEDC) seçimle görevlendirilmiş yönetim kurullarında üyedir. Ulusal çalışmaları arasında Beyaz Nokta Vakfı onursal üyeliği ve KAGİDER Danışma Kurulu Üyeliği bulunmaktadır.

 

zehra-sayers

Prof. Dr. Zehra SAYERS

Rektör Yardımcısı

  zehra@sabanciuniv.edu

Zehra Sayers üniversitemizin Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi kurucu öğretim üyelerinden olup 2010 yılından bu yana Temel Geliştirme Direktörlüğü görevini de yürütmektedir.

Lisans derecesini Fizik dalında Boğaziçi Üniversitesi’nde, doktorasını Londra Üniversitesi’nde Biyofizik alanında tamamlayan Profesör Sayers, daha sonra Açık Üniversite, Oxford’da ve Uppsala Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmıştır. 1985 yılında Almanya’da Avrupa Moleküler Biyoloji Laboratuvarının (EMBL) Hamburg’daki laboratuvarına ilk kadın kadrolu araştırmacı olarak katılarak senkrotron X-ışınımının biyolojik moleküllerin yapı çalışmalarında kullanımının öncüleri arasına girmiştir.

Almanya’da çalıştığı sırada Hamburg Üniversitesinde ‘Habilitation (Doçent)’ ünvanını alan  Profesör Sayers, araştırmalarında proteinlerin üç boyutlu yapıları ve işlevleri arasındaki ilişkilerin senkrotron ışınımı yöntemleri yardımıyla incelenmesi üzerine yoğunlaşır. Sabancı Üniversitesinde 2000 yılında başlattığı çalışmalarla Türkiye’de rekombinant protein üretimi, protein kimyası analizleri ve proteinlerde üç boyutlu yapı deneysel çalışmalarına öncülük etmiş bu alanlarda çok sayıda öğrenci yetiştirmiştir. Temel Geliştirme Direktörlüğü’ne başladıktan sonra da Sabancı Üniversitesi’nde çekirdek eğitim programı ve yeni pedagojik yaklaşımların tasarımı ve uygulanması üzerine çalışmalar da yürütmektedir.

Uluslararası arenada da etkin olan Profesör Sayers, 2001 yılından bu yana Ürdün’deki Orta Doğu Senkrotron Işınımı Deneysel Bilim ve Uygulamaları (SESAME) Laboratuvarının Bilimsel Danışmanlık Komitesi Başkanlığını yapmış, bu laboratuvarın tasarım aşamasından çalışmaya başlamasına kadar olan süreçte yönlendirici rol oynamıştır. Ayrıca Stanford Senkrotron Işınımı Laboratuvarı (SSRL), Fransız ve Belçika Ulusal Bilimsel Araştırma Kurumları için hakemlik, Türk Hızlandırıcı Merkezi Projesi (THM) Uluslararası Bilimsel Danışmanlık Komitesi ve EMBL Hamburg Proje Değerlendirme Paneli üyeliği gibi çeşitli uluslararası oluşumlarda da görev almaktadır.

Bilimsel çalışmaları, İsveç Doğa Bilimleri Araştırma Konseyi, TUBİTAK, Avrupa Moleküler Biyoloji Organizasyonu (EMBO), UNESCO, Jülich Araştırma Merkezi gibi kurumlarca desteklenen Profesör Sayers çok sayıda makale yayınlamış ve yüksek lisans ve doktora tezi yönetmiştir.