DİNLE

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Yüksek Lisans Programı

Sabancı Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Yüksek Lisans programı stüdyo çalışmalarının yanı sıra, aynı zamanda programın üç temel dalını oluşturan, sanat, tasarım ve kuram çalışmalarını bir araya getiren dört dönemlik yoğun bir çalışma yapmayı gerektirir.  Programın sonunda yüksek lisans derecesine sahip olmak için, tutarlı bir sorgulama, kavram ya da konu etrafında dönen uygulanmış bir stüdyo projesi veya yazılı kuramsal tez teslim edilmesi gerekmektedir. Söz konusu çalışmanın programın incelediği üç daldan birine uygulanabilir olması ve program sonunda bitmiş şekilde jüriye sunulması beklenmektedir.

Öğrenciler sadece yukarıda söz edilen dalların birinde kalabilecekleri gibi, sanat, tasarım ve ilgili kuramlar alanında giderek daha fazla görülen melezleşme olgusu nedeniyle bu dalların ikisine ya da üçüne birden uzanmaları ya da bunların uzmanlıklarını ve metodolojilerini kesişimlerde yer alan yeni sonuçlara dönüştürmeleri için gereken ayarlamalar da yapılabilir.

Öğretim üyesi ekibimiz sayıca fazla olmamakla birlikte üretimleri ve tanınırlıkları uluslararası sanat, tasarım ve kuram arenasında yer etmiş ve kendilerini konuya adamış kişilerden oluşmaktadır. Öğretim üyelerimizin büyük bölümü birbiriyle ilişkili olmakla birlikte herbiri farklı alanların kesiştiği noktalarda deneyimli ve ilgili bireylerdir. Aşağıdaki açılır/kapanır menülerde herbirimizin uzman olduğu alanları, çalışma ortamlarımızı, yaratıcı/araştırmacı konularımızı ve ayrıca bizi özellikle ilgilendiren kuramsal alanları görebilirsiniz.

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Yüksek Lisans programı hakkında daha fazla bilgi için Program Koordinatörü Onur Yazıcıgil (oyazicigil@sabanciuniv.edu) ile irtibata geçebilirsiniz.