Buradasınız

Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans (Tezli) Programları Başvuru ve Gereklilikler

  • SÜ lisansüstü programlarına yapılan başvurular, ilgili Enstitünün Kabul Jurisi tarafından değerlendirilir. Kesin kabul, Jüri'nin önerilerinin ilgili Enstitü tarafından onaylanması ile gerçekleşir ve adaylara duyurulur.
  • Adaylar, yazılı sınav ve mülâkat için çağrılabilirler. Yazılı sınavlar ve mülâkatlar İngilizce olarak yapılır.
  • Başvurular, Akademik Takvim'de ilân edilen süreler içerisinde yapılır.
  • Yurtdışında öğrenim gören yabancı uyruklu adayların eğitim almış oldukları yükseköğretim kurumunun tanınırlığı ve almış oldukları eğitimin uygunluğu YÖK tarafından onaylandığı takdirde başvuruları geçerli olur. Gerekli sorgulama aday tarafından yapılır.
  • Yurtdışında öğrenim gören Türk uyruklu adayların, eğitim almış oldukları yükseköğretim kurumunun denkliği için YÖK'e başvurarak denklik belgesi almaları gerekir.
  • Belgeler posta yoluyla veya elden ayrıca ulaştırılır. Başvurulan her program için ayrı başvuru dosyası hazırlanmalıdır.

Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Programları Başvuru İçin Gerekli Belgeler ve Adaylarda Aranan Özellikler;

1

Online Başvuru Formu

Başvuru dosyasına tamamlanmış online başvuru formunun bir çıktısı eklenmelidir.

2

Resmi Transkript

İlgili yükseköğretim kurumunun Öğrenci İşleri tarafından hazırlanmış, adayın aldığı tüm dersleri ve notlarını gösteren resmi belgenin kapalı zarf içinde sunulması gerekmektedir.

3

Niyet Mektubu

Adayın söz konusu programa neden katılmak istediği, programa ve kariyerine ilişkin hedefleri, motivasyonları, beklentileri özetlenmelidir.

4

Fotoğraf

Bir adet vesikalık fotoğraf teslim edilmelidir. Online başvuruya eklendiyse gönderilmesine gerek yoktur.

5

İki adet Referans Mektubu

Online sisteme yüklenmeli ve/veya kapalı zarf içerisinde sunulmalıdır. Mektup örneği

Online başvurunuzu tamamladığınızda recommenders kısmına kayıt edilen öğretim üyelerinin email adreslerine sistem tarafından link gönderilecek. Öğretim üyeleri bu e-maildeki linke tıklayarak referans yazabilirler veya referans mektuplarını kapalı zarfta size  verebilir veya gönderebilirler.

6

Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı Sonuç Belgesi

ALES, e-ALES

Sayısal En az 65

GRE

Quantitative en az 153

GAT

Accumulative Percentile  %60 (Sadece yabancı uyruklu öğrenciler için Pakistan HEC tarafından yapılan)

Bu sınavların geçerlilik süreleri şöyledir:  ALES 3 yıl ; GRE 5 yıl, GAT 2 yıl.

7

İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuç Belgesi*

TOEFL

IBT : En az 80 puan

PTE

 En az 69
CAE  En az B
CPE  En az C

ÜDS,KPDS,YDS

e-YDS,YÖKDİL

En az 67 puan

Bu sınavların geçerlilik süreleri şöyledir: TOEFL, PTE 2 yıl, CAE, CPE 3yıl, YDS, e-YDS,  KPDS ve ÜDS 5 yıl.

8

Mezuniyet Dereceleri

- Yüksek Lisans programlarına başvuru için lisans derecesi gerekmektedir. Başvuru aşamasında mezun olunan alanlarla ilgili bir kısıtlama yoktur.

- Halen bir yükseköğrenim programına kayıtlı adayların öğrenimlerini en geç, başvuru yaptıkları dönemin üniversiteye ilk kayıtları için ilân edilen süre sonuna kadar tamamlamaları gerekmektedir.

 

 

Başvuru sırasında İngilizce Yeterlilik Sınav sonuç belgesini temin edemeyen adaylar (diğer tüm koşulları sağlayarak) programa kabul edildikleri takdirde Sabancı Üniversitesi İngilizce Dil Ölçme Sınavı'nda (ELAE) yeterli başarıyı göstermeleri koşulu ile kabul edilirler. Sınavda başarısız olan veya sınava katılmayan adayların, lisansüstü programa devam edebilmek için İngilizce hazırlık sınıfını başarı ile tamamlamaları gerekir. İngilizce hazırlık sınıfında başarısız olmaları durumunda Lisansüstü programa kayıt hakkını kaybederler. Sabancı Üniversitesi mezunları, mezuniyetlerini takiben 2 yıl içinde kabul edildikleri takdirde, İngilizce Yeterlilikten muaf tutulurlar.

*ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi 6. madde 3. fıkra d bendi uyarınca uluslararası bir yabancı dil sınavına eşdeğerlik verilmesinde ve sürdürülmesinde sınavın Türkiye’de yapılıyor olması halinde devlet üniversitelerine ait binalarda yapılması şartı bulunmaktadır.

Ayrıca ÖSYM’nin 26 Şubat 2016 tarihinde web sayfasında yapmış olduğu duyuruya istinaden

6114 sayılı Kanunun 7. maddesinin 6. fıkrası gereğince hazırlanan Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi Yönetim Kurulunda görüşülmüş olup, bu duyuru tarihine kadar (duyuru tarihi 26 Şubat 2016) yapılmış sınavlara ilişkin belgeler ile yabancı sınav kurumlarına başvuruları duyuru tarihinden önce yapılmış olması kaydı ile duyuru tarihini takip eden günden başlamak üzere 30 gün içerisinde yapılacak sınavlara ilişkin belgelerin bu kurala uygun olarak verilmiş olduğu kabul edilecektir.

Başvuru Adresi:

Adaylar,başvuru belgelerini on-line sisteme yükler ve Sabancı Üniversitesi Öğrenci Kaynakları Birimi'ne elden teslim edebilir ya da posta ile aşağıdaki adrese gönderebilirler. Başvuru dosyasına tamamlanmış online başvurunun bir çıktısı eklenmelidir.Posta ile gönderilen belgelerin, son başvuru tarihinden önce Üniversitemize ulaşması gerekmektedir. E-posta ile yapılan başvurular değerlendirilememektedir.

Başvuru belgelerinizin, değerlendirme öncesi veya sonrasında iadesi mümkün olmadığından, başvuru sırasında; ALES/GRE, TOEFL veya eşdeğeri sınav başvuru ya da sonuç belgelerinizin veya gerek gördüğünüz diğer belgelerin(transkript hariç) orjinallerini muhafaza etmeniz ve başvuruyu bu belgelerin kopyaları ile yapmanız sizin için yararlı olacaktır. Ancak, kabul edilmeniz durumunda, üniversiteye kayıt sırasında orijinallerinin isteneceğini önemle hatırlatıırız.

 

Sabancı Üniversitesi

Öğrenci Kaynakları Birimi,

Orta Mahalle, Üniversite Cd. No:27,

Tuzla, 34956 Istanbul

Telefon 0 (216) 483 90 93

Faks 0 (216) 483 90 73

E-mail studentinfo@sabanciuniv.edu