Buradasınız

Toplumsal Duyarlılık Projeleri (TDP)

Toplumsal Duyarlılık Projeleri, katılımcı demokrasinin bireylerce öğrenilmesini ve uygulanmasını amaçlayan bir eğitim programıdır. Bireylerin yaşadıkları topluma karşı sorumluluklarını bir takım çalışması içerisinde ve aynı zamanda bireysel insiyatiflerini de ele alarak gerçekleştirmelerini amaçlar. Gelişmekte olan ülkemiz, gelir dağılımı dengesizliği, demokratik hakların eksikliği, eğitim olanaklarının azlığı gibi birçok sorunun sürdüğü bir ülkedir.

TDP, katılımcı öğrencilerin yaptıkları projeler doğrultusunda, yaşadıkları hayatın dışında başka hayatların olduğuna dair farkındalık kazanmalarını hedefler. Bununla birlikte toplumda fark yaratarak bu “duyarlılık”larını geliştirmelerini sağlar. TDP, tüm bu sorunların çözümünde bireylerin yaşadıkları topluma katkı sağlamalarının gerekliliğine inanmaktadır. Bu kapsamda Sabancı Üniversitesi öğrencileri ilk yıllarında kredisiz zorunlu bir ders almaktadır. Ancak ilk yıl sonrasında birçok öğrenci gönüllü olarak projelere devam etmeyi seçmektedir. 

1999’dan beri düzenlenmekte olan bu projelere katılan öğrencilerimiz hem kendilerinde, hem de toplumun ulaşabildikleri kesimlerinde fark yaratmaya devam etmekteler.

 TDP web sitesi