Buradasınız

MDBF Lisansüstü Programları

Lisansüstü Programlarına Başvuru Koşulları

Sabancı Üniversitesi’nde lisansüstü öğrenimi, bilginin araştırma yoluyla geliştirilmesini hedefler. Bu vizyona dayalı sürdürülen akademik girişimlerle yeni nesil bilim adamlarının yetişmesi desteklenir. Bilimsel çalışmaların toplumsal faydaya dönüşerek yayılması bu sayede mümkün olur.

 Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği (MSc & PhD)

Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği hayatımızı iletişim, ticaret, tıp, eğlence, eğitim gibi pek çok alanda önemli şekilde etkilemiş ve önümüzdeki yüzyılda da etkilemeye devam edecektir.

  


 Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik (MSc & PhD)

 Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik lisansüstü programı biyokimya, hücre biyolojisi ve moleküler biyoloji gibi temel konularla, uygulamaya yönelik dersler arasında denge oluşturmak üzere tasarlanmıştır.

 


 Elektronik Mühendisliği (MSc & PhD)

 Programın amacı öğrencilerin analog/sayısal donanım tasarımı, elektromanyetik ve optik, iletişim teorisi, donanımı ve ağları, sinyal işleme gibi konulardaki yeteneklerini geliştirebilmek ve bu konuların bazılarında uzmanlaşmalarını sağlamaktır.

  


 Endüstri Mühendisliği (MSc & PhD)

 Endüstri Mühendisliği lisansüstü programı, öğrencilere, sayısal, analitik ve uygulamaya yönelik becerileri kazandırmak ve onları günümüzün rekabetçi iş ortamında girişimci, sorun çözen, etkin karar vericiler ya da geleceğin akademisyenleri olarak hazırlamak üzere tasarlanmıştır.

 


 Fizik (PhD)

Fizik doktora programı, yüksek enerji astrofiziği, yoğun madde fiziği ve istatistiksel fizik alanlarında dünya çapında araştırma olanakları sunmaktadır.

 


 Malzeme Bilimi ve Nano Mühendislik (MSc & PhD)

Malzeme Bilimi ve Nano Mühendislik programında sentetik ve biyolojik polimerler, seramikler ve metaller üzerinde yoğunlaşılmaktadır.

  


 Matematik (MSc & PhD)

Matematik lisansüstü programı, analiz ve uygulamaları (uygulamalı fonksiyonel analiz, diferansiyel denklemler, nümerik analiz) ile cebir ve sayılar kuramı ve uygulamaları (modüler formlar, sonlu cisimler, kodlama teorisi, kriptoloji) dallarında yoğunlaşmaktadır. 

 


 Mekatronik Mühendisliği (MSc & PhD)

Mekatronik lisansüstü eğitiminin amacı, temel mühendislik disiplinleri üzerine, yarınların teknolojisini kullanarak, çağdaş ve akıllı ürünler geliştirebilecek mühendisler yetiştirmektir.

 


üretim mühendisliği Üretim Mühendisliği (MSc & PhD)

Üretim Mühendisliği programı üretim konusunda bilimsel çalışmaları ve teknolojileri bütünleştirerek yenilikçi ürün, üretim süreç ve yöntemlerinin geliştirilmesini amaçlar.