Buradasınız

Sayılarla İnsan Kaynakları

Sayılarla Öğretim Üyeleri

Nisan 2017 sonu itibarı ile Üniversitemizde 400 Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi bulunmaktadır. Bu sayının büyük bir bölümü tam zamanlı akademisyenlerden oluşmaktadır.

Sabancı Üniversitesi'nin, bir "dünya üniversitesi" olma hedefini gerçekleştirmeye çalışırken, "akademik insan kaynakları" bağlamında nasıl bir atılım yaptığı konusunda; tam zamanlı akademik kadronun genel bir profilini veren aşağıdaki tablodan çok anlamlı sonuçlara ulaşılabilir:

Tam Zamanlı Öğretim Üyelerimiz

 

Fakülte

Öğretim Üyesi Sayısı

Ortalama Yaş

Ortalama Doktora
Sonrası Akademik Deneyim (Yıl)

Yurtdışı Doktora

Son İşi Yurtdışında Olanlar

Endüstri Deneyimliler

  (Yıl)

SSBF

49

47

15

90%

54%

4,7

MDBF

96

45

16

79%

73%

4,2

YBF

33

46

15

79%

70%

3,9

Toplam

178

46

15

83%

66%

4,2

 

Fakültelerimizdeki tam zamanlı öğretim üyelerimizin %84’ü doktorasını yurtdışında yapmıştır.

Tam zamanlı toplam 178 öğretim üyemizin %7'si yabancı uyrukludur.

"Beyin göçü" dendiğinde genelde anlaşılan, ülkemizden Batı ülkelerine doğru göç iken, Sabancı Üniversitesi, bir "tersine beyin göçü" gerçekleştirmektedir. Öğretim elemanlarımızın %59’u yurtdışından Sabancı Üniversitesi'ne katılan Türk akademisyenleridir.

Öğretim üyelerimizin yaklaşık yarısı, akademik olmayan işlerde toplam ortalama 4,2 yıl çalışmışlardır. Bu ise, üniversitemize deneyim zenginliği katmaktadır.

Doktora sonrası akademik deneyim ortalamasının 15 yıl olması, deneyim sahibi ama aynı zamanda dinamik bir akademisyen profiline işaret eder.

Diller Okulu

Diller Okulu'nda Üniversitemizde okumaya hak kazanmış öğrencinin, Sabancı Üniversitesi tarafından düzenlenen İngilizce Dil Ölçme Sınavı'nda yeterli başarıyı gösterememesi durumunda devam etmek zorunda olduğu genel bir hazırlık programı okutulmakta ve aynı zamanda İngilizce dışında 9 ayrı dil öğretilmektedir.

DİLLER OKULU

Sürekli Öğretim Görevlisi

Anadilinde Ders Verenlerin Oranı

Ortalama Eğitim
Deneyimi (Yıl)

İngilizce

57

%25

18

Diğer Diller

1

%100

17

 

Sayılarla İdari Çalışanlar

İdari Personel Eğitim Durumu

Lise

Ön Lisans

Lisans

Yüksek Lisans

Doktora

Diğer

%17

%9

%48

%21

%1

%4

 

 

 

 

 

 

İdari Personel Yaş Dağılımı

24-29 Yaş

30-39 Yaş

40-63 Yaş

 

%8

%49

%43