Buradasınız

Lisans Programlarına Yurtdışından Öğrenci Başvuruları

 

2017-2018 AKADEMİK YILI SABANCI ÜNİVERSİTESİ

YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ BAŞVURU KOŞULLARI

Yurt dışından öğrenci kabulü kapsamında adaylar Sabancı Üniversitesi lisans programlarına doğrudan başvuru yapabilirler. Türk liselerine denk bir okuldan mezun olan ve aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları ile eğitim görmek isteyen öğrenciler üniversitemiz lisans programlarında öğrenim görmek için başvuruda bulunabilirler.

1.     Başvuru yapmadan önce

Online başvuru sırasında başvuru belgelerini sisteme yüklemeniz istenecektir. Bu yüzden başvuru formunu doldurmaya başlamadan önce gerekli belgeleri yanınızda bulundurmanızı tavsiye ederiz.
Doldurulması zorunlu bütün alanlar doldurulmadan ve bütün belgeler yüklenmeden sistem başvuru formunu göndermenize izin vermeyecektir. Gelen başvurular  hemen değerlendirilerek adaylarla iletişime geçilmektedir. 

2.     Başvuru Tarihleri   

Başvuru için gerekli tüm belgelerin istenilen tarihe kadar Sabancı Üniversitesi Öğrenci Kaynakları Birimi'ne posta ile gönderilmesi gerekmektedir. Belirtilen tarihlere kadar gönderilmeyen belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Erken Başvuru Tarihleri       : 19 Aralık 2016 - 1 Şubat 2017
Son Başvuru Tarihi                : 1 Ağustos 2017

3.      Kimler Başvuru Yapabilir?

A. Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumunda bulunmaları koşuluyla aşağıdaki şartları sağlayan adaylar başvurabilir:

1) Yabancı uyruklu olanlar,
2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenler, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)
3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenler / bu durumdaki çift uyruklular,
4) a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil)
   b)
01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil)

5) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar.

B. Aşağıdaki durumdaki adaylar başvuramaz:

1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar,
2) K.K.T.C. uyruklu olanlar (ortaöğreniminin tamamını (lise) K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
3) A maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular (A maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç),
4) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyruklular (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya A maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyruklular.


4.     Başvuruda kabul edilen sınavlar/diplomalar

Başvurunuzun değerlendirilmesi için belirtilen sınav veya diplomalardan birini sunmanız gerekmektedir. Kabul edilen sınav/diploma sınav listesi için TIKLAYINIZ.

5.     Başvuru için Gereken Belgeler

  1. Online Başvuru Formu
  2. Yukarıda belirtilen sınav/diplomalardan herhangi birisinin sonuç belgesi
  3. Eğer alındıysa, lise diplomasının fotokopisi (Türkçe ve İngilizce dışındaki dillerde ise tercümesi)
  4. Adayın lise öğreniminde aldığı bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren ve lise tarafından onaylanmış resmi not döküm belgesi/transkript  (Lise tarafından onaylanmış, mühürlü ve imzalı olarak kapalı zarf içinde sunulmalıdır).
  5. Varsa, üniversite tarafından kabul edilen bir yabancı dil yeterlilik belgesinin fotokopisi
  6.  Varsa, 1 Adet akademik referans mektubu

               Not: Online başvuru yapıldıktan sonra başvuru belgelerinin üniversiteye posta ile iletilmesi gerekmektedir. İletilen belgelerden sadece transcript orjinal olmalıdır, diğer belgelerin fotokopisi gönderilebilir. İletilen belgeler arşivlenmekte olup iade edilmemektedir. Resmi not döküm belgesi / transkripti olmayan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6.  Başvuruların Değerlendirilmesi

Başvuru yapan adayların belgeleri ilgili Fakülte Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilecektir. Gerekirse adaylarla e-posta veya telefon ile görüşme yapılabilir. Adayların öğrenim görmek istedikleri üniversiteye ait kararlarını daha rahat verebilmeleri için Sabancı Üniversitesi kampüsüne gelmeleri, öğretim üyeleri ile görüşmeleri tavsiye edilmektedir.

7.     Burs İmkanı

Burs değerlendirmesi öğrencilerin akademik ve ders dışı etkinlileri ile burs kontenjanına göre yapılmaktadır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Başvurular ve üniversite ile ilgili sorularınız için Uluslararası Ofis’le iletişime geçebilirsiniz.

8.  Kontenjanlar

Yurt dışından öğrenci kabulü kapsamında başvuran adaylar başvurularını aşağıda belirtilen 4 programdan birisini seçerek yapabilirler.  Sabancı Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler esas mezun olmak istedikleri diploma programını  ise toplam 13 adet diploma programı arasından, üniversitenin belirlediği koşullar çerçevesinde kendi istekleri doğrultusunda seçerler. 

Program

Kontenjan

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları

50

Endüstri Mühendisliği Programları

20

Sanat ve Sosyal Bilimler Programları

50

Yönetim Bilimleri Programları

50


9.  Kabul ve Üniversiteye Kayıt

Sabancı Üniversitesi'ne kabul edilen ve kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin, akademik takvimde ilan edilen sürelerde aşağıdaki belgeleri tamamlayarak Öğrenci Kaynakları Birimi'ne şahsen teslim etmeleri gerekir. Kayıt tarihlerinde belgelerini teslim etmeyen öğrencilerin kayıt işlemi gerçekleşmez.

1.  Sınav sonuç veya diploma belgesinin aslı (SAT, GCE, ACT, vb.) (Lise diploması sınav  sonuç belgesi ile teslim edilmelidir.)
2.  Lise diplomasının aslı  (Türkçe veya İngilizce dışında bir dilde ise noter onaylı tercümesi ile birlikte teslim edilmelidir.)

3.  Diplomanın denklik belgesi (Milli Eğitim Bakanlığı, Talim Terbiye Kurulu'ndan)
4.  Not döküm belgesinin (transcript) aslı (Türkçe veya İngilizce dışında bir dilde ise noter onaylı tercümesi ile birlikte teslim edilmelidir.)
5.  Pasaportta resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfa ile vize sayfasının fotokopisi
Daha önce alındıysa, İkamet tezkeresinin fotokopisi
6.  4,5x6 cm boyutunda 8 adet vesikalık fotoğraf

Önemli not: Her fotoğrafın arkasına ad, soyad ve öğrenci numarası yazılmalıdır.
7.  Başvuru sırasında fotokopisi verildiyse yabancı dil yeterlilik belgesinin aslı
8.  18 yaş altında olan öğrenciler için vekaletname (yasal vasileriyle kayda gelmemeleri durumunda)

9. Öğrenci Bilgi Formu: “newcomers.sabanciuniv.edu” adresinde yer alan Öğrenci Bilgi Formu'nu eksiksiz olarak doldurulup, çıktısının imzalanıp teslim edilmesi gerekmektedir. Öğrenci Bilgi Formunu doldurmak için Sabancı Üniversitesi hesabı oluşturmanız gerekmektedir. Hesap oluşturma işlemleri Kayıt Bilgi Kitapçığı'nda yer almaktadır.

10. Bilgi ve Bildirim Formu: Kayıt Paketi içerisinde sizlere gönderilecek olan bu formun doldurulup, teslim edilmesi gerekmektedir. Form için tıklayınız.

11. Kimlik ve Adres Beyan Formu: Kayıt Paketi içerisinde sizlere gönderilecek olan bu formun doldurulup, teslim edilmesi gerekmektedir. Form için tıklayınız.

12. Finansal Taahhüt Formu: Kayıt Paketi içerisinde sizlere gönderilecek olan bu formun doldurulup, teslim edilmesi gerekmektedir. 

13. Öğrenci Kimlik Kartı Formu: Kayıt Paketi içerisinde sizlere gönderilecek olan bu formun teslim edilmesi gerekmektedir. Fotoğrafsız formlar kabul edilemeyecektir. Form için tıklayınız.

Not: Yukarıda belirtilen belgeler dışında Üniversite tarafından ek belgeler istenebilir.

 

İletişim Bilgileri

Sabancı Üniversitesi
Öğrenci Kaynakları Birimi
Orta Mahalle, Üniversite Cd.
No:27, Tuzla, 34956 Istanbul, Türkiye

Tel:  +90 (216) 483 90 64
Fax: +90 (216) 483 90 73 
studentinfo@sabanciuniv.edu

Üniversite resmi internet sitesi:Web Site: http://www.sabanciuniv.edu/en
Üniversite İletişim Bilgileri :
http://www.sabanciuniv.edu/en/Contact