Buradasınız

Sabancı Üniversitesi'nde Araştırma

Sabancı Üniversitesi, bilgiyi daha ileriye taşımak, eğitimi desteklemek ve toplumun gelişimine katkıda bulunmak felsefelerinden yola çıkarak araştırma gücünü uygulamalı ve stratejik araştırmalara yöneltir. Üniversitede araştırma; eğitim programlarını zenginleştirmeyi, bölgesel, ulusal ve uluslararası boyutta sosyal ve ekonomik gelişime katkıda bulunmayı hedefler.

Sabancı Üniversitesinde Araştırma faaliyetleri; Fakültelerde, Merkezlerde ve Forumlarda bilim, teknoloji ve sanat alanlarında, disiplinlerarası bir yaklaşımla yürütülür

Fakülteler

 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

 Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

 Yönetim Bilimleri Fakültesi

Merkezler

 Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SU-NUM)

 İstanbul Politikalar Merkezi

  İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi

  Finans Mükemmeliyet Merkezi

  Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Tümleştirilmiş Üretim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi)

  Veri Analitiği Araştırma ve Uygulama Merkezi

Nano Tanı İçin Fonksiyonel Yüzey ve ara Yüzeyler Araştırma ve Uygulama Merkezi

Forumlar

 TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu

 Türkiye Kurumsal Yönetim Forumu

 

Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

Sabancı Üniversitesinde araştırma yönetim süreci ile ilgili faaliyetler 2001 yılından itibaren Araştırma ve Lisansüstü Politikaları Direktörlüğü (ALP) tarafından yürütülmektedir. Sabancı Üniversitesinin ülkemizdeki üniversiteler için model niteliği taşıyan özgün yapılanması olan ALP, araştırmada stratejik hedeflerin oluşturulmasına ve üretilen politikaların uygulanmasına destek vererek, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin sosyal ve ekonomik yarara dönüştürülmesi için araştırma etkinliklerini ve yenilikçi girişimleri desteklemekte, geliştirilmesini teşvik etmektedir.

Araştırma projelerinin geliştirilmesi ve yönetimi, özel sektör kuruluşları ile uzun vadeli işbirliğine dayalı araştırma çabalarının geliştirilmesi, girişimcilik, teknoloji transferi ve entelektüel varlık yönetimi konularında çalışmalar yürüten ALP, araştırma yönetimini kurumsal bir yapılanma çerçevesinde gerçekleştirmektedir. Bu sayede araştırmada stratejik hedeflerin oluşturulmasını ve üretilen politikaların uygulanmasını bütünsel ve merkezi bir mekanizma ile desteklemektedir.

ALP ofisleri aracılığı ile araştırma süreçleri ve araştırmacılar bütünsel bir arayüz mekanizması ile desteklenmekte; ALP, Sabancı Üniversitesinin araştırma süreçlerinin gelişiminin sürdürülebilir olmasını sağlamayı hedeflemektedir.

 Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü 

ALP Ofisleri

Araştırma Süreci Planlama ve Politika Geliştirme Ofisi (APG)

Araştırma Projeleri Geliştirme Ofisi (PGO)

Üniversite Sanayi İşbirliği (ÜSİ) ve Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul (AİA İstanbul)

Araştırma Projeleri Yönetim Ofisi (PYO)

Fikri Mülkiyet, Lisanslama ve Sözleşmeler Ofisi (FMLS)

Sabancı Üniversitesi Girişimcilik Kurulu (SUGK)

Ön Kuluçla ve Hızlandırıcılık Hizmetleri Merkezi (Start-Up Company League (SU-COOL)

Inovent A.Ş.