DİNLE

Araştırma Süreci Planlama ve Politika Geliştirme Ofisi

Araştırma Projeleri Geliştirme Ofisi (PGO), SÜ öğretim üyeleri ve araştırmacılarının hibe projelerine yönelik proje geliştirme ve akademik çalışmalarını destekleyici süreçleri yürütmekten sorumludur.

Hibe projelerine yönelik proje geliştirme ve başvuru süreci kapsamındaki sorumluluklar aşağıda sıralanmıştır:

 • Ulusal ve uluslararası bireysel araştırma projelerine yönelik fon kaynak fırsatlarının araştırılması,

 • Fon programları kapsamında bilgilendirme günleri düzenlenmesi ve duyurularının yapılması,

 • Uygun adayların belirlenip yönlendirilmesi,

 • Başvuru sürecinde projenin program beklentilerine uygun olarak, başvuru tarihinden önce başvurusunun eksiksiz hazırlanması,

 • Başvurunun kabulü durumunda, sözleşme sürecinin yönetilmesi ve Proje Yönetim Ofisi'ne (PYO) devrinin yapılması,

 • Başvurunun reddi durumunda red sebeplerinin araştırılarak yeniden başvuru yapılabilmesi için başvuru sahibinin yönlendirilmesi.

PGO’nun sorumluluğundaki programlar; TÜBİTAK ARDEB, TÜBİTAK BİDEB, TÜBİTAK İkili İşbirliği Projeleri, H2020 Marie Sklodowska Curie Programları, H2020 ERC Programları, COST, BOREN, Kalkınma Bakanlığı, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) ve diğer Ulusal/Uluslararası hibe fonlarıdır.

Hibe projelerine yönelik proje geliştirme ve başvuru sürecine verilen desteklerin yanısıra PGO, Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyelerinin akademik çalışmalarını destekleyici çalışmalar da yürütmekte olup, ilgili sorumluluklar aşağıda sıralanmıştır:

 • Araştırma ödüllerine destek verilmesi,

 • Sabancı Üniversitesi İç Araştırma Projelerinin başvuru sürecine destek verilmesi,

 • Sabancı Üniversitesi öğretim üyeleri ve araştırmacıların hibe projeleri, akademik çalışmaları ve lisansüstü öğrencilerin tezleri için gerekli olabilecek Araştırma Etik Konseyi (AEK) koordinasyonunun sağlanması,

 • Sabancı Üniversitesinin Kişisel Araştırma Fonu sürecinin yürütülmesi,

 • Sabancı Üniversitesi İç Akademik Etkinlik başvuru sürecine destek verilmesi,

 • Lisansüstü Politikaların belirlenmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi,

 • ALP Dergi koordinasyonu ve yayımlanması,

 • SÜ Araştırmacılar Kataloğu koordinasyonu ve yayımlanması.

 

Ad-Soyad

Birim-Pozisyon

Sorumluluklar

E-mail

Telefon

Başak Tetiköz

Araştırma Projeleri Geliştirme Ofisi Sorumlusu

TÜBİTAK BİDEB (2216, 2218, 2219, 2221, 2232), H2020 MSC (RISE, EF, GF, RI, CAR), TÜBİTAK ARDEB (1001, 1002, 3001, 1003, 1005), AXA Fonu, SÜ İç Araştırma Fonu,  US, Diğer Uluslararası Fonlar, H2020 ERC

basaktetikoz@sabanciuniv.edu

+90 (216) 483-9876

Didem Kılıçoğlu

Araştırma Projeleri Geliştirme Ofisi Yöneticisi

TÜBİTAK ARDEB (3501, 1003, 1005, 1001, 3001, 1002) AB COST ve COST 2515 fonu TÜBİTAK İkili İşbirliği, İSTKA, BOREN ve Bakanlık Destekleri, H2020 ERC, H2020 MSC, US, Konsolosluk, BİDEB Koordinasyonu, Araştırma Etik Kurulu Koordinasyonu, KAF süreçleri, LÜ süreçleri, SÜ İç Araştırma Fonu, İç Akademik Aktivite, ALP Dergi, SÜ Araştırmacılar Kataloğu

kilicoglu@sabanciuniv.edu

+90 (216) 483-9719

Gökçin Ardakoç

Araştırma Projeleri Geliştirme Ofisi Sorumlusu

TÜBİTAK ARDEB (1001, 1002, 3001, 1003, 1005), TÜBİTAK İkili İşbirliği, H2020 ERC, H2020 MSC EF, US, Konsolosluk, TÜBİTAK BİDEB (2216,2219,2221, 2232), Araştırma Etik Kurulu süreçleri, Araştırma Ödülleri, LÜ süreçleri

gokcin@sabanciuniv.edu

+90 (216) 568-7057

Pınar Mutlu

Araştırma Projeleri Geliştirme Ofisi Sorumlusu

TÜBİTAK ARDEB (1003, 1005, 1001, 3001, 1002, 3501), TÜBİTAK İkili İşbirliği, H2020 MSC EF, H2020 ERC, İSTKA, BOREN ve Bakanlık Destekleri, US, Konsolosluk, SÜ İç Araştırma Fonu, TÜBİTAK BİDEB (2232), ALP-PGO Kalite sorumlusu 

pmutlu@sabanciuniv.edu

+90 (216) 483-9726

Sezen Sefayi

Araştırma Projeleri Geliştirme Ofisi Sorumlusu

İç Akademik Etkinlik, TÜBİTAK ARDEB, Diğer Uluslararası Fonlar, KAF Süreci, Ulusal ve uluslararası fonların çağrılarının kontrolü ve duyurulması, Araştırma Ödülleri, TÜBİTAK Toplum Bilim Programları (4004,4005), TÜBİTAK Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programları, Ulusal ve uluslararası fonların sözleşme süreçleri, Araştırma Etik Kurulu süreçleri, ALP Dergi, SÜ Araştırmacılar Kataloğu

sezens@sabanciuniv.edu

+90 (216) 483-9641