Buradasınız

Ders Kataloğu


KAMU POLITIKALARI - TEZLI YUKSEK LISANS PROGRAMI (MAPP)

Kamu Politikaları Yüksek Lisans Programı, öğrencilere kamu politikalarının tasarımı, uygulanması ve değerlendirilmesi için gerekli olan teori ve uygulamalı beceriler ile donatmayı hedeflemektedir. Programdan mezun olan öğrenciler, hem modern devletlerde hükümetlerin ekonomik ve sosyal hayatın hangi alanlarına ne tür gerekçelerle müdahale ettiği ve etmesi gerektiği hakkında bilgi birikimine sahip olacaklar, hem de belirli alanlarda kamu politikalarının tasarımı ve değerlendirilmesi için gerekli olan kurumsal ve istatistiksel becerileri edinmiş olacaklardır.

Kamu politikalarının toplumsal refahı olumlu etkilemesi için politika gerekçelerinin ve hedeflerinin tutarlı bir biçimde tanımlanabilmesi, politikaların hangi ekonomik ve toplumsal sorunlara çözüm getirmek üzere tasarlandığı ve ne tür piyasa aksaklıklarına cevap olarak geliştirildikleri konularının açık bir biçimde belirlenmesi gerekmektedir. Bu anlamda kamu politikalarında uzmanlaşma hem siyaset bilimi, hem kamu yönetimi, hem de ekonomi disiplinlerinden esinlenen disiplinlerarası bir yaklaşım gerektirmektedir. Bunun yanı sıra, yetkin bir kamu politikası programı, kamu politikalarının toplumsal refaha etkisini ölçmek için kullanılan gelişmiş ekonometrik teknikleri de kapsamak zorundadır. Sabancı Üniversitesi Kamu Politikaları Yüksek Lisans Programı, hem disiplinlerarası bir yaklaşım göstermekte, hem de öğrencilerin çağdaş politika değerlendirme araçlarını çağdaş politika değerlendirme araçlarını edinmelerini sağlamaktadır. Mezunlar kamu veya özel sektörde, hızla gelişen düşünce kuruluşları ve danışmanlık sektörlerinde çalışabilecek veya kamu politikaları ve sosyal bilimlerin ilgili alanlarında doktora yapabilecek uzmanlığa sahip olacaklardır.

MEZUNIYET KOSULLARI OZETI

Ders Kategorisi En Az AKTS Kredisi En Az SU Kredisi En Az Ders
Yüksek Lisans Tezi 30 - 1
Zorunlu Dersler 64 12 7
Alan Seçmeli Dersler 40 12 4
Toplam 134 24 12

 

Yüksek Lisans Tezi


  Ders Ders Adi AKTS Kredisi SU Kredisi Fakulte
     PUBL 599 Yüksek Lisans Tezi 30 0 SSBF
 

Zorunlu Dersler

Aşağıdaki derslerin tümü zorunludur.

  Ders Ders Adi AKTS Kredisi SU Kredisi Fakulte
     ECON 520 Kamu Ekonomisi 10 3 SSBF
     ECON 523 Refah Devleti Ekonomisi 10 3 SSBF
     GR 501S Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 7 0 SSBF
     GR 555S Lisansüstü Öğrenciler için Akademik Yazım 7 0 SSBF
     PUBL 500 Yüksek Lisans Ön Semineri 10 0 SSBF
     PUBL 501 Yönetişim, Siyaset ve Kamu Politikaları 10 3 SSBF
     PUBL 503 Nicel Araştırma Yöntemleri 10 3 SSBF
 

Alan Seçmeli Dersler

Aşağıdaki ders havuzundan 12 SU (40 AKTS) kredi


  Ders Ders Adi AKTS Kredisi SU Kredisi Fakulte
     CONF 512 >Araştırma Metodları 10 3 SSBF
     ECON 521 Eğitim Ekonomisi ve Politikası 10 3 SSBF
     ECON 522 Sağlık Ekonomisi ve Politikası 10 3 SSBF
     ECON 547 Proje ve Altyapı Finansmanının Temelleri 10 3 SSBF
     ECON 604 Uygulamalı Ekonometri 10 3 SSBF
     ECON 610 Rekabet ve Düzenleme 10 3 SSBF
     POLS 534 Siyasal Analiz ve Formel Modelleme I 10 3 SSBF
     POLS 535 Siyasal Analiz ve Formel Modelleme II 10 3 SSBF
     POLS 580 Siyasal iktisat 10 3 SSBF
     POLS 598 Türkiye'de ve Avrupa Birliği'nde Yerel Yönetim 10 3 SSBF
     PUBL 504 Sosyal Sektörler için Kamu Harcama Politikaları 10 3 SSBF
     PUBL 550 İktidar İmge ve Görüntüleri 10 3 SSBF

**Birden fazla alan yukumlulugunde yer alan dersler mezuniyet kosullari ozetinde belirtilen alan sirasina gore goruntulenmektedir. Ornegin alan secmeli derslere de sayilabilecek cekirdek secmeli dersler sadece cekirdek secmeli dersler alaninda goruntulenmektedir.

***Lisans dersleri lisansustu programlarinin alan yukumluluklerinde olsalar bile bu listelerde goruntulenmemektedir.

****Mezuniyet kosullari Universiteye giris yilina gore farklilik gosterebileceginden, onceki yillarda SU'ye giren ve halen ogrenimlerine devam eden ogrencilerimize, mezuniyet kontrollerini Information System - Degree Evaluation uzerinden yapmalarini tavsiye ederiz.