You are here

SU ASSET Application Form

INFORMATION ABOUT PARTICIPANTS / KATILIMCILARA İLİŞKİN BİLGİLER
PROJECT MANAGER (The Applicant) / PROJE SORUMLUSU (Başvuran)
Background of Applicants and Previous Project Experiences / Katılımcıların Arkaplanı ve Varsa Geçmiş Proje Deneyimleri
INFORMATION ABOUT THE PROJECT / PROJEYE İLİŞKİN BİLGİLER
You can write your comments about the potential of your project to obtain a patent (Note: Patent is NOT a requirement for every project) / Projenizin patent alma potansiyeline dair görüşlerinizi burada yazabilirsiniz (Not: Her proje patent odaklı olmak zorunda değildir)
How do you define your target group(s)? Which gap(s) does your project achieve to fill? What are the problems that your project aims to solve? In addition to these questions, you can briefly write about your literature review and research outputs, if there are any, here. / Projenin hedef kitlesini kim/kimler oluşturmakatdır? Proje hangi boşluğu doldurmaktadır? Proje hangi sorunlara çözüm getirme iddiasındadır? Bu sorulara ek olarak, projenizle ilgili, varsa, yaptığınız literatür taraması ve araştırma sonuçlarına burada kısaca yer verebilirsiniz.
What type of solutions does your project offer? In which areas and to what extent? / Proje hangi alanlarda ne gibi çözüm önerileri sunmaktadır?
How will you carry your project into effect? Details about how the project will be executed must be stated here (project design, timeline/schedule, methods, team, etc.). IMPORTANT NOTE: All the selected projects will be under supervision of the Evaluation Committee for 9 months and the project team will present their progress to the committee every 3 months. Duration of supervision and frequency of presentations are determined and may be changed by the committee. / Projenizi nasıl hayata geçireceksiniz? Projenin nasıl yürütüleceğine dair detaylar (proje tasarımı, zaman çizelgesi, yöntemler, ekip, vb.) burada belirtilmelidir. ÖNEMLİ NOT: Bütün projelere Değerlendirme Komitesi tarafından 3 aylık periyotlarla toplamda 9 ay sürecek şekilde rehberlik edilecektir ve uygulama planı buna uygun olarak oluşturulmalıdır. Toplam rehberlik süresi ve sunum tarihleri Değerlendirme Komitesi tarafından belirlenebilir ve değiştirilebilir.
Short/medium/long term expectations about the outcomes/results of your project; areas of utilization; dimensions that will bring social impact must be elaborated here. / Projenin sonuçlarına dair kısa, orta ve uzun vadedeki beklentileriniz; kullanım alanları; sosyal fayda üretecek yanları burada belirtilmelidir.
Facilities and technical resources which will be used in Sabancı University for your project and their justification. / Proje konusuna ilişkin olarak; iş akışı doğrultusunda SÜ'de kullanılacak olan mekan ve teknik olanaklar ve gerekçeleri.
Demanded Project Budget (Estimated) / Talep Edilen Proje Bütçesi (Tahmini)
Budget 1 / Bütçe 1