Türkçe

Üyelik

Üniversite tarafından verilen kimlik ile Bilgi Merkezi'nin doğal üyesi olurlar.

 

Bilgi Kaynağı İstekleri

Bilgi Merkezi Koleksiyonu için her tür ve formatta bilgi kaynağı alınması isteğinde bulunabilirler.

İstekler, web sitesi üzerinden Bilgi Kaynağı İstek Formu doldurularak yapılır.

Konusu için olmazsa olmaz niteliğinde olduğu bildirilen tüm bilgi kaynakları öncelikli olarak sağlanır.

Diğer istekler, Koleksiyon Haritası ve diğer üniversite kütüphaneleri koleksiyonlarında olup olmadığı yönünden değerlendirilir. Uygun görülenler, 1 hafta içerisinde sipariş edilir ve istek sahibine bildirilir.

Koleksiyon Haritası içeriğine uymayan, bibliyografik bilgisi saptanamayan ve diğer üniversite kütüphanelerinde var olan istekler, istek sahibine bildirilir ve iptal edilir.

Gelen ve sağlanamadığı rapor edilen istekler, istek sahibine bildirilir. Acil isteklerin işlemlerine, istendiğinde, öncelik verilir. İşlemler 3 gün içerisinde tamamlanır ve 3 gün içerisinde ödünç alınmayan işlemi tamamlanmış yayınlar koleksiyona gönderilir.

Baskısı tükenen bilgi kaynağı istekleri konusu için olmazsa olmaz niteliğinde ise ikinci el sağlanır, değil ise iptal edilir.

Süreli yayın isteklerinde, eğer yayının özet ve içindekiler bilgisine ulaşılabiliyorsa istek iptal edilir. Bu yayınlar için duyuru hizmeti verilir, istenen makaleler, diğer kurumlardan doküman sağlama hizmeti olarak getirtilir.

Basılı ve elektronik formatta var olan bilgi kaynaklarından elektronik olanı tercih edilir.

Öğrenci rezerv koleksiyonuna bilgi kaynağı konulması isteğinde  bulunabilirler, istenecek yayınların ders döneminin başlamasından en geç 2 ay önce istenmesi gereklidir. İstekler, web sitesi üzerinden Rezerv Koleksiyon İstek Formu doldurularak veya ders kitapları talep için Web Form'da bulunan "Course Book Order Form"unun "Öğrenci Rezerv Koleksiyonuna Konulsun / Locate on "Student Reserv Collection" alanının "Yes" olarak işaretlenmesi ile yapılır. Geç yapılan isteklerden kaynaklanan sorunlardan Bilgi Merkezi sorumlu değildir.

Geciken ve eksik iade edilen bilgi kaynakları için ceza bedeli ödenene kadar Bilgi Merkezi Koleksiyonu için bilgi kaynağı alınması isteğinde bulunulamaz.

Bilgi kaynağı isteklerinize ilişkin her tür soru, sorun ve önerilerinizi acquisition@sabanciuniv.edu adresine iletebilirsiniz.

 

Eğitim Materyali Üretimi

Eğitim programlarını desteklemek amacı ile yardımcı ders malzemesi üretimi için istekte bulunabilirler. İstekler, Eğitim Materyali Üretim Formu doldurularak yapılır.

Ders malzemesi üretimi dışındaki şahsi istekler karşılanmaz.

Ders malzemesi üretimi amaçlı istekler, Bilgi Merkezi koleksiyonları ile sınırlı değildir. Şahsi bilgi kaynaklarından da üretim yapılması istenebilir.

Bilgi Merkezi koleksiyonlarından üretim yapılmasını isteyenlerin, bilgi kaynağını ödünç alması gereklidir.

Her tür malzeme üretimi ve çoğaltılması Telif Hakları Yasası doğrultusunda yapılır.

Ders programı destekleme malzemesi üretimi, iş yüküne bağlı planlama doğrultusunda yürütülür. Acil istekler, Yönetim'in onayına sunulur.

Ders programı destekleme malzemesi üretimine ilişkin her tür soru, sorun ve önerilerinizi cms@sabanciuniv.edu adresine iletebilirsiniz.

 

Danışma ve Bilgilendirme

Birey veya gruplar halinde tanıtma ve bilgilendirme amaçlı oryantasyon programlarından yararlanabilir, özel amaçlı oryantasyon programları isteyebilirler.

Duyuru hizmetlerinden yararlanabilirler.

Her tür soru, sorun ve önerilerinizi reference@sabanciuniv.edu adresine iletebilirsiniz.

 

Ödünç Alma ve Yararlanma

60 gün süre ile 60 adet kitap, 7 gün süre ile 5 ciltli süreli yayın, 7 gün süre ile 5 adet genel multimedya, 7 gün süre ile istenildiği kadar slayt, ödünç alabilir ve başkalarınca istenmedikçe, kitaplar sınırsız, multimedyalar 1 kere,  slaytları 2 kez daha yenileyebilirler. Geciken ve eksik iade edilen bilgi kaynakları için Gecikme Cezaları Dokümanıdoğrultusunda ceza işlemleri uygulanır ve ceza bedeli ödenene kadar ödünç alma, ILL ve Doküman sağlama hizmetlerinden yararlanamaz. Aynı zamanda Bilgi Merkezi Koleksiyonu için bilgi kaynağı alınması isteğinde bulunamaz.

Referans koleksiyonu, güncel süreli yayınlar ve gazetelerden, sadece Bilgi Merkezi içerisinde yararlanabilirler.

Nadir eserler koleksiyonundan denetimli olarak yararlanabilirler.

Öğrencilerin yararlanması için Student Reserve Collection'a kendisinin koyduğu bilgi kaynağını ödünç alabilir. Rezerv koleksiyonundaki diğer bilgi kaynaklarından yararlanamaz.

Elektronik dergiler ve veritabanları 24 saat kampüs içi erişime açıktır. Üniversite tarafından kendilerine verilen kullanıcı adı ve şifreleri ile kampüs dışından da bu verilere erişebilirler.

Slayt Koleksiyonu: Slayt ödünç alma işlemleri, "Dijital Slayt Koleksiyonu Programı" kullanılarak ve Slayt Ödünç İstek Formu doldurularak yapılır.

Multimedya Koleksiyonu: Bu koleksiyon için ayırtma işlemi yapılmaz. Sadece Öğretim Üyelerince özel gösterimlerde yararlanmak, rezerv koleksiyonuna konulmak, ve kulüplerce düzenlenen toplu gösterimlerde kullanılmak için multimedya kaynakları ayırtılabilir, henüz iade süresi dolmamış olsa bile geri istenebilir. Ayırtma işlemi için ödünç verme bankolarına başvurmak gereklidir. Ödünç alınan multimedya bilgi kaynağı, diğer bir kullanıcı tarafından kısa bir süre için kullanılmak, henüz iade süresi dolmamış olsa bile geri istenebilir.  Kaynağın geç iade edilmesi durumunda ceza işlemi uygulanır ve kaynak belirtilen süre içerisinde iade edilmez ise kullanıcının kaydına blok konulur ve ceza bedeli ödenene kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz. Aynı zamanda öğrenci ise ders kaydı yapılamaz, öğrenci belgesi, transcript ve mezuniyet için gerekli belgelerin alımı engellenir.

Aşağıdaki durumlar için "geri çağırma" uygulaması yapılır.

Acil ihtiyaç duyulan kitaplar, aşağıda belirtildiği şekilde geri çağrılır.

  • Eğer ödünç alınan kitap, 2 haftadan fazla kullanılmış ise, geri çağırma mesajı gönderildikten en geç 1 hafta içinde, eğer ödünç alınan kitap, 2 haftadan az kullanılmış ise, geri çağırma mesajı gönderildikten  en geç 10 gün sonra iade edilmesi gereklidir.
  • Kitabın geç iade edilmesi durumunda ceza işlemi uygulanır ve kitap belirtilen süre içerisinde iade edilmezse kullanıcının kaydına blok konulur ve ceza bedeli ödenene kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz. Aynı zamanda öğrenci ise ders kaydı yapılamaz, öğrenci belgesi, transcript ve mezuniyet için gerekli belgelerin alımı engellenir.

Rezerv koleksiyon için, dönem başlamadan istenen bilgi kaynakları 10 gün, dönem içerisinde istenenler 3 gün içerisinde iade edilmelidirler. İade edilmeyen bilgi kaynakları için Gecikme Cezaları Dokümanı doğrultusunda ceza işlemleri uygulanır.

Kaybedilen veya hasar gören bilgi kaynakları için Kaybedilen ve Hasar Gören Bilgi Kaynakları ile Multimedya Ekipman Dokümanı doğrultusunda işlem yapılır ve işlem tamamlanıncaya kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz. Hasar gören bilgi kaynakları, bedelleri ödendikten sonra kullanıcı tarafından geri alınabilir.

İadesi iddia edilen ve yerinde bulunamayan bilgi kaynakları Bilgi Merkezi Yönetimine bildirilir. Kullanıcı, Yönetim'den gelecek talimata kadar ödünç alma hizmetinden yararlanamaz.

Ödünç alma hizmetlerine ilişkin her tür soru, sorun ve önerilerinizi circulation@sabanciuniv.edu adresine iletebilirsiniz.

 

Multimedya, Grup Çalışma Odaları, Kareller ve Ekipmanlarından Yararlanma

Multimedya / grup çalışma odalarından ve karellerden Oda Rezervasyon fonksiyonu ile rezervasyon yapılarak yararlanılır. Oda ve karellerden yararlanmak için rezervasyon saatine uyulması gereklidir. Rezervasyon saatini 15 dk geçirenlerin rezervasyonu iptal edilir.

Multimedya, Projeksiyon ve Grup Çalışma odalarının anahtarı / karellerde kullanılacak kulaklık, video / dvd player ve TV kumandaları bir poşet içerisinde ödünç verilir. Geciken ekipman için Gecikme Cezaları Dokümanı doğrultusunda ceza işlemleri uygulanır ve ceza bedeli ödenene kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz.

Kaybedilen veya hasar gören anahtar / ekipman için Kaybedilen ve Hasar Gören Bilgi Kaynakları ile Multimedya Ekipman Dokümanı doğrultusunda işlem yapılır ve işlem tamamlanıncaya kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz.

Öğretim Elemanları, dersleri için projeksiyon odalarını kullanabilirler. Yararlanma için Multimedya Bankosundan rezervasyon yapmak gereklidir.

Multimedya / grup çalışma odaları, kareller ve ekipmanlardan yararlanmaya ilişkin her tür soru, sorun ve önerilerinizi circulation@sabanciuniv.edu adresine iletebilirsiniz.

 

Öğrenci Rezerv Koleksiyonu Oluşturma

Sabancı Üniversitesi Öğretim Elemanları, rezerv koleksiyonuna bilgi kaynağı konulması isteğinde bulunabilirler. Bilgi Merkezi Koleksiyonunda bulunan kaynakların rezerv koleksiyona eklenmesi istekleri, web sitesi üzerinden Rezerv Koleksiyon İstek Formu (FIC-A54001-15) doldurularak yapılır. 

Formun ders döneminin başlamasından en geç iki hafta önce doldurularak gönderilmesi gereklidir. Geç gönderilen formlardan kaynaklanan hizmet aksamalarından Bilgi Merkezi sorumlu değildir. 

Öğrenci rezerv koleksiyonuna konulacak bilgi kaynakları Bilgi Merkezi koleksiyonu ile sınırlı değildir. Kişisel bilgi kaynaklarının da rezerv koleksiyona konulması istenebilir.

Öğrenci sayısı ve buna bağlı olarak rezerv koleksiyonuna alınacak kitap sayısı Ders Kitapları Talep ve Tedarik Prosedürü doğrultusunda belirlenir.

Bilgi kaynaklarının Elektronik Rezerv"e konulması istenebilir. Bir dokümanın elektronik rezerv olarak işlem görmesi için en az 15 kullanıcısının olması gerekir.

Bilgi Merkezi Koleksiyonlarında, öğrenci sayısına göre yeterli kopya bulunan kitaplar, Telif Hakları Yasası gereği, taranarak "E-Rezerv Koleksiyonu"na eklenemez.

Her tür bilgi kaynağı üretimi ve çoğaltılması "Telif Hakları Yasası" doğrultusunda yapılır.

Öğrenci rezerv koleksiyonu oluşturulmasına ilişkin her tür soru, sorun ve önerilerinizi studentreserve@sabanciuniv.edu adresine iletebilirsiniz.

 

Kütüphanelerarası Ödünç Alma (ILL)

Bilgi Merkezi koleksiyonlarında bulunmayan bilgi kaynaklarının diğer kurumlardan ödünç alınması isteğinde bulunabilirler. İstekler, web sitesi üzerinden Ödünç Kitap İstek Formu doldurularak yapılır.

İstekler, aynı anda 5 bilgi kaynağı ile sınırlıdır.

Bibliyografik bilgisi saptanamayan istekler, istek sahibine bildirilir ve iptal edilir.

Sağlanan bilgi kaynağı geldiğinde istek sahibine duyurulur. 1 hafta içerisinde alınmayanlar için ikinci duyuru yapılarak bilgi kaynağının bir hafta sonra iade edileceği bildirilir. Belirtilen süre içerisinde alınmayan bilgi kaynakları ilgili kuruma iade edilir ve aynı kullanıcının bu yayına ilişkin ILL isteği, 6 ay süre ile kabul edilmez.

Diğer kurumlardan ödünç alınan bilgi kaynaklarının süresinin uzatılması ödünç veren kurumun izni ile olur.

Diğer kurumlardan ödünç alınan bilgi kaynağı kaybedilir veya hasar görür ise, ödünç alınan kurumun kuralları uygulanır. Sorun çözülünceye kadar Bilgi Merkezi'nin ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz. Uyarılara rağmen sorumluluğunu yerine getirmeyenler bir raporla gereği için Bilgi Merkezi Yönetimi tarafından Üniversite Yönetimine bildirilir.

Geciken ve eksik iade edilen bilgi kaynakları için ceza bedeli ödenene kadar "Kütüphanelerarası Ödünç Alma (ILL) " hizmetinden yararlanılamaz.

Kütüphanelerarası ödünç alma hizmetlerine ilişkin her tür soru, sorun ve önerilerinizi ill-documentsupply@sabanciuniv.edu adresine iletebilirsiniz.

 

Doküman Sağlama

Bilgi Merkezi koleksiyonlarında bulunmayan makaleler için istekte bulunabilirler. İstekler, web sitesi üzerinden "Makale İstek Formu" doldurularak yapılır.

Her öğretim elemanına bir akademik yıl süresince yurtiçinden 50, yurtdışından 15 adet ücretsiz makale sağlama kontenjanı verilir. Kontenjan fazlası istekler için "Doküman Sağlama Ücretleri Dokümanı" doğrultusunda işlem yapılır. 

Her yıl Mayıs ve Kasım ayı sonunda doküman isteklerine ilişkin hesap durumu yazılı olarak bildirilir ve 15 gün içerisinde kontenjan fazlası makale bedelinin ödenmesi istenir.  Ödemeleri süresinde yapmayanlar Üniversite Yönetimine rapor edilir.

Bibliyografik bilgisi tamamlanamayan ve varlığı hiçbir kurumda saptanamayan makale istekleri, istek sahibine bildirilir ve iptal edilir. Sağlanan makale geldiğinde, makale kontenjana göre sağlanmış ise, bu bilgi ile makale, istek sahibine iç posta ile gönderilir.

Sağlanan makale kontenjan fazlası ise, makale iç posta ile gönderilir ve bedel istek sahibine "kontenjan fazlası makale bedeli izleme hesabına" aktarılacağı bilgisi ile bildirilir ve ödenmesi istenir.

Geciken ve eksik iade edilen bilgi kaynakları için ceza bedeli ödenene kadar Doküman Sağlama hizmetinden yararlanılamaz.

Doküman sağlama hizmetlerine ilişkin her tür soru, sorun ve önerilerinizi ill-documentsupply@sabanciuniv.edu adresine iletebilirsiniz.

 

Çoğaltma

Ücretini ödeyerek, telif hakları kuralları doğrultusunda, her tür çoğaltma hizmetlerinden yararlanabilirler. Çoğaltma ile ilgili her tür soru ve sorunlarınızı Cemil Copy'ye iletmeniz gerekmektedir.