Türkçe

Bilgi Kaynağı İstekleri

 

 • Öğretim üyeleri, çalışanlar, lisansüstü, lisans ve değişim öğrencileri, Bilgi Merkezi koleksiyonu için her tür ve formatta bilgi kaynağı alınması isteğinde bulunabilirler. İstek işlemleri için bilgi kaynağı istek formlarının doldurulması gereklidir.

 • Konusu için olmazsa olmaz niteliğinde olduğu bildirilen tüm bilgi kaynakları öncelikli olarak sağlanır.

 • Eğer istek olmazsa olmaz niteliğinde değil ve Bilgi Merkezi koleksiyonunda elektronik olarak mevcut ise basılı kitap yerine elektronik olanı tercih edilir.

 • Eğer istenen kitap, piyasada çıktı ve saklama olanağı veren elektronik formatında mevcut ise elektronik olanı tercih edilir.

 • Oyun amaçlı bilgi kaynağı istekleri kabul edilmemektedir.

 • Diğer istekler, "Koleksiyon Haritası" ve diğer üniversite kütüphaneleri koleksiyonlarında olup olmadığı yönünden değerlendirilir. Uygun görülenler; 

 • Kitap ise, 1 hafta içerisinde değerlendirilerek, sipariş işlemlerine başlanır ve istek sahibi bilgilendirilir,

 • Multimedya bilgi kaynağı ve edebi türde kitap ise, 1 ay içerisinde öğretim üyeleri tarafından değerlendirilir, sipariş işlemlerine başlanır ve istek sahibi bilgilendirilir. (Sadece     ders materyali için)

 • "Koleksiyon Haritası" içeriğine uymayan, bibliyografik bilgisi saptanamayan ve diğer üniversite kütüphanelerinde var olan istekler, istek sahibine bildirilir ve iptal edilir.

 • Gelen ve sağlanamadığı rapor edilen istekler, istek sahibine bildirilir. Acil isteklerin işlemlerine, istendiğinde, öncelik verilir. İşlemler 3 gün içerisinde tamamlanır ve 3 gün içerisinde ödünç alınmayan işlemi tamamlanmış yayınlar koleksiyona gönderilir.

 • Baskısı tükenen bilgi kaynağı istekleri konusu için olmazsa olmaz niteliğinde ise ikinci el sağlanır, değil ise iptal edilir.

 • Süreli yayın isteklerinde, eğer yayının özet ve içindekiler bilgisine ulaşılabiliyorsa istek iptal edilir. Bu yayınlar için duyuru hizmeti verilir, istenen makaleler, diğer kurumlardan doküman sağlama hizmeti olarak getirtilir.

 • Basılı ve elektronik formatta var olan bilgi kaynaklarından elektronik olanı tercih edilir.

 • Öğrenci rezerv koleksiyonuna bilgi kaynağı konulması isteğinde sadece öğretim üyeleri bulunabilirler.

 • İstenecek yayınların ders döneminin başlamasından en geç 2 ay önce istenmesi gereklidir.

 • İstekler, web sitesi üzerinden "Rezerv Koleksiyon İstek Formu" doldurularak veya

 • Ders kitapları talep için Web Form'da bulunan "Course Book Order Form"unun "Öğrenci Rezerv Koleksiyonuna Konulsun / Locate on "Student Reserv Collection" alanının "Yes" olarak işaretlenmesi ile yapılır.

 • Geç yapılan isteklerden kaynaklanan sorunlardan Bilgi Merkezi sorumlu değildir.

 • Asistanlara dönemlik olarak ödünç verilecek kitaplar konusunda aksaklıkların yaşanmaması için, her dönem başında asistan kopyası talep formunun ilgili öğretim üyesi tarafından doldurulması yeterlidir.

 • İstekler, web sitesi üzerinden "Asistan Kopyası İstek Formu" doldurularak yapılır.

 • Geç yapılan isteklerden kaynaklanan sorunlardan Bilgi Merkezi sorumlu değildir.

 • Geciken ve eksik iade edilen bilgi kaynakları için ceza bedeli ödenene kadar Bilgi Merkezi Koleksiyonu için bilgi kaynağı alınması isteğinde bulunulamaz.

 • Bilgi kaynağı isteklerine ilişkin her tür soru, sorun ve öneriler acquisition@sabanciuniv.edu adresine iletilebilir.