Türkçe

Kütüphanelerarası Ödünç Alma (ILL) / Doküman Sağlama

 

Bilgi Merkezi "Kütüphanelerarası Ödünç Alma (ILL)" ve "Doküman Sağlama" hizmetlerinden yararlanan kullanıcılar, diğer kurumlardan aynı anda ödünç alınabilen kitap sayısı ve makale sağlama kontenjan bilgileri aşağıdadır.

 

 

ILL

Doküman Sağlama

Öğretim Üyeleri 

Aynı anda 5 bilgi kaynağı 

Ücretsiz (Kontenjan): Yurtiçi 50, yurtdışı 15;

Kontenjan fazlası istekler için makale bedeli alınır.

Lisans ve Değişim

Öğrencileri

Aynı anda 3 bilgi kaynağı

İstekler için makale bedeli alınır.

Lisansüstü Öğrenciler

Aynı anda 5 bilgi kaynağı

Ücretsiz (Kontenjan): Yurtiçi 25, yurtdışı 10;

Kontenjan fazlası istekler için doküman bedeli alınır.

İdari Personel

Aynı anda 2 bilgi kaynağı

İstekler için makale bedeli alınır.

Üye olan Mezun ve Emekliler

 

İstekler için makale bedeli alınır.

 

  • Bilgi Merkezi koleksiyonlarında bulunmayan bilgi kaynakları istekleri "Ödünç Kitap İstek Formu", makaleler için "Makale İstek Formu" doldurularak yapılır.
  • Tez, patent, standart ve istatistik istekleri için fotokopi ücreti kullanıcı tarafından, posta masrafları ise Bilgi Merkezi tarafından karşılanır.
  • Bibliyografik bilgisi saptanamayan kitap istekleri, istek sahibine bildirilir ve iptal edilir.
  • Bibliyografik bilgisi tamamlanamayan ve varlığı hiçbir kurumda saptanamayan makale istekleri, istek sahibine bildirilir ve iptal edilir.
  • Sağlanan bilgi kaynağı geldiğinde istek sahibine duyurulur. 1 hafta içerisinde alınmayanlar için ikinci duyuru yapılarak bilgi kaynağının bir hafta sonra iade edileceği bildirilir. Belirtilen süre içerisinde alınmayan bilgi kaynakları ilgili kuruma iade edilir ve aynı kullanıcının bu yayına ilişkin ILL isteği, 6 ay süre ile kabul edilmez.
  • Diğer kurumlardan ödünç alınan bilgi kaynaklarının süresinin uzatılması ödünç veren kurumun izni ile olur.
  • Diğer kurumlardan ödünç alınan bilgi kaynağı kaybedilir veya hasar görür ise, ödünç alınan kurumun kuralları uygulanır. Sorun çözülünceye kadar Bilgi Merkezi'nin ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz. Uyarılara rağmen sorumluluğunu yerine getirmeyenler 1 yıl süre ile Bilgi Merkezi hizmetlerinden yararlanamazlar.
  • Geciken ve eksik iade edilen bilgi kaynakları için ceza bedeli ödenene kadar ILL ve doküman sağlama hizmetinden yararlanılamaz.
  • Kütüphanelerarası Ödünç Alma (ILL) ve Doküman Sağlama hizmetlerine ilişkin her tür soru, sorun ve önerilerinizi ill-documentsupply@sabanciuniv.edu adresine iletebilirsiniz.