Türkçe

 

Ödünç Alma

 

Bilgi Merkezi "Ödünç Alma" hizmetlerinden yararlanan kullanıcılar, ödünç alınabilen bilgi kaynakları, süresi ve sayısı aşağıdadır.

Öğretim Üyeleri

 • 60 gün süre ile 60 adet kitap, 
 • 7 gün süre ile 5 adet multimedya,
 • 7 gün süre ile 5 ciltli süreli yayın,
 • 7 gün süre ile istenildiği kadar slayt

ödünç alınabilir ve başkalarınca istenmedikçe kitaplar sınırsız, multimedyalar sadece bir kere yenilenebilir.

Lisans ve Değişim Öğrencileri

 • 60 gün süre ile 60 adet kitap,
 • 7 gün süre ile 5 adet multimedya, 
 • 7 gün süre ile 2 ciltli süreli yayın

ödünç alınabilir ve başkalarınca istenmedikçe sadece kitaplar sınırsız, multimedyalar sadece bir kere  yenilenebilir.

Yüksek Lisans Öğrencileri

 • 60 gün süre ile 60 adet kitap, 
 • 7 gün süre ile 5 adet multimedya,
 • 7 gün süre ile 5 ciltli süreli yayın

ödünç alınabilir ve başkalarınca istenmedikçe sadece kitaplar sınırsız, multimedyalar sadece bir kere  yenilenebilir.

İdari Personel

 • 60 gün süre ile 60 adet kitap, 
 • 7 gün süre ile 5 adet multimedya,
 • 7 gün süre ile 2 ciltli süreli yayın

ödünç alınabilir ve başkalarınca istenmedikçe sadece kitaplar sınırsız, multimedyalar sadece bir kere  yenilenebilir.

Üye olan Mezun ve Emekliler

 • 30 gün süre ile 2 adet kitap,
 • 3 gün süre ile 1 adet multimedya
 • 7 gün süre ile 1 ciltli süreli yayın

ödünç alınabilir ve başkalarınca istenmedikçe sadece kitaplar 1 kez yenilenebilir.

Sanayi ve Ticari Kuruluşlar (Paket 1 hariç)

 • 30 gün süre ile 6 adet kitap 

ödünç alınabilir ve başkalarınca istenmedikçe 1 kez yenilenebilir.

Diğer Üniversite Mensupları

 • 15 gün süre ile 2 adet kitap

ödünç alınabilir ve başkalarınca istenmedikçe 1 kez yenilenebilir.

 

 • Geciken ve eksik iade edilen bilgi kaynakları için "Gecikme Cezaları Dokümanı" doğrultusunda ceza işlemleri uygulanır ve ceza bedeli ödenene kadar ödünç alma, ILL ve doküman sağlama hizmetlerinden yararlanamaz. Bilgi Merkezi Koleksiyonu için bilgi kaynağı alınması isteğinde bulunamaz. Aynı zamanda öğrenci ise ders kaydı yapılamaz, öğrenci belgesi, transcript ve mezuniyet için gerekli belgelerin alımı engellenir. Bilgi Merkezi'nin zorunlu olarak kapalı olduğu dönemlerde gecikme bedeli alınmaz.
 • Referans koleksiyonu, güncel süreli yayınlar ve gazetelerden, sadece Bilgi Merkezi içerisinde, Nadir eserler koleksiyonundan ise denetimli olarak yararlanılabilir.
 • Kampüs Dışı Erişim: Elektronik dergiler ve veritabanları 24 saat kampüs içi erişime açıktır. Kampüs dışı erişim, Sadece Sabancı Üniversitesi Mensuplarının (öğrenciler, tam zamanlı öğretim üyeleri ve çalışanlar) erişimine açıktır. Mensuplar, kendilerine verilen kullanıcı adı ve şifreleri ile kampüs dışından da bu verilere erişebilirler. Lisans anlaşmaları gereği, Bilgi Merkezi'ni kullanan dış kullanıcılar ve Sabancı Üniversitesi'nde bir projede geçici görevle çalışanlar kampüs dışı erişim olanağından yararlanamazlar.
 • Slayt Koleksiyonu: Slaytları, sadece Öğretim üyeleri ödünç alabilir, ödünç alma işlemleri, "Dijital Slayt Koleksiyonu Programı" kullanılarak ve "Slayt Ödünç İstek Formu" doldurularak yapılır.
 • Multimedia Koleksiyonu: Bu koleksiyon için sadece bir kere uzatılabilinir ancak ayırtma işlemi yapılmaz. Sadece Öğretim Üyelerince özel gösterimlerde yararlanmak ve kulüplerce düzenlenen toplu gösterimlerde kullanılmak için multimedya kaynakları ayırtılabilir. Ayırtma işlemi için ödünç verme bankolarına başvurmak gereklidir. Ödünç alınan multimedya kaynağı, diğer bir kullanıcı tarafından kısa bir süre için kullanılmak, rezerv koleksiyonuna konulmak, Öğretim Üyelerince özel gösterimlerde yararlanmak ve Kulüplerce düzenlenen toplu gösterimlerde kullanılmak için henüz iade süresi dolmamış olsa bile geri istenebilir. Kaynağın geç iade edilmesi durumunda ceza işlemi uygulanır ve kaynak belirtilen süre içerisinde iade edilmez ise kullanıcının kaydına blok konulur ve ceza bedeli ödenene kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz. Aynı zamanda öğrenci ise ders kaydı yapılamaz, öğrenci belgesi, transcript ve mezuniyet için gerekli belgelerin alımı engellenir.
 • Geri çağırma: Acil durumlar için kaynaklar aşağıda belirtildiği şekilde geri çağrılır. 
  Ödünç alınan kitap, 2 haftadan fazla kullanılmış ise, geri çağırma mesajı gönderildikten en geç 1 hafta içinde, 
  ödünç alınan kitap, 2 haftadan az kullanılmış ise, geri çağırma mesajı gönderildikten en geç 10 gün sonra iade edilmesi gereklidir.
  Kitabın geç iade edilmesi durumunda ceza işlemi uygulanır ve kitap belirtilen süre içerisinde iade edilmezse kullanıcının kaydına blok konulur ve ceza bedeli ödenene kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz. Aynı zamanda öğrenci ise ders kaydı yapılamaz, öğrenci belgesi, transcript ve mezuniyet için gerekli belgelerin alımı engellenir.
 • Öğrenci Rezerv koleksiyon için, dönem başlamadan istenen bilgi kaynakları 10 gün, dönem içerisinde istenenler 3 gün içerisinde iade edilmelidirler. İade edilmeyen bilgi kaynakları için "Gecikme Cezaları Dokümanı" doğrultusunda ceza işlemleri uygulanır. "Öğrenci Rezerv Koleksiyonu"na konulan bilgi kaynaklarını sadece derse kaynağı koyan öğretim üyesi ile öğrenciler ödünç alabilir.
 • İadesi iddia edilen ve yerinde bulunamayan bilgi kaynakları Bilgi Merkezi Yönetimine bildirilir. Kullanıcı, Yönetim'den gelecek talimata kadar ödünç alma hizmetinden yararlanamaz.
 • Ödünç alınan kaynaklar ile ilgili gönderilen hatırlatma mesajlarının, e-posta kutunuzdaki Spam klasöründen de takip edilmesi gerekmektedir.
 • Bilgi Merkezi'nin hizmet ve olanaklarından yararlanırken aşağıdaki gecikme bedeli ve her tür işlem bedellerini Akbank Sabancı Üniversitesi Şubesi'ne yatırabilirsiniz.
  Banka Hesap Bilgileri: 
  Banka: Akbank
  Şube: Sabancı Üniversitesi (713)
  Hesap Numarasi: 66110
  IBAN NO: TR02 0004 6007 1388 8000 0661 10
  Gecikme bedeli, üyelik aidatı, doküman sağlama bedeli, kaybedilen ve hasar gören bilgi kaynakları işlem bedeli ödemelerini masrafsız olarak gerçekleştirmek için "İnternet Bankacılığı"nı kullanabilirsiniz.